Skip to main content

Trimble Solutions Oy ja Paralympiakomitea jatkavat menestyksekästä yhteistyötään vuonna 2022

Yhteistyö yhdenvertaisuuden puolesta jatkuu jo viidettä vuotta


Suomen Paralympiakomitea on valtakunnallinen urheilujärjestö liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisille. Paralympiakomitea tukee niin matalan kynnyksen harrastamista kuin kansainväliseen menestykseen tähtäävää Suomen paralympiajoukkuetta. Paralympiakomitean visiona on "avoin ja yhdenvertainen, urheileva ja liikkuva Suomi"

Yhteistyö Trimblen ja Suomen Paralympiakomitean välillä on alkanut jo vuonna 2018 ja nyt sopimus on jälleen uusittu kuluvalle vuodelle. 

“Osallistava yrityskulttuuri, moniäänisyys ja yhdenvertaisuus ovat aivan Trimblen arvojen ytimessä ja olemmekin iloisia voidessamme jatkaa yhteistyötä sellaisen kumppanin kanssa, joka jakaa kanssamme yhteisen arvomaailman,” kiteyttää Trimble Solutions Oy:n toimitusjohtaja Timo Keinänen

Tähänastisessa yhteistyössä ovat korostuneet muun muassa saavutettavuuden ja esteettömyyden teemat. Yhteistyö Paralympiakomitean kanssa on mahdollistanut esimerkiksi Trimblen tapahtumiin useita yleisöä innostavia ja positiivista palautetta keränneitä puheenvuoroja saavutettavuudesta käytännössä.  

“Olemme erittäin iloisia jatkaessamme sujuvaa yhteistyötä Trimble Solutionsin kanssa. Arviolta 15 prosentilla maailman väestöstä on jokin vamma, ja esikuvina esimerkiksi paraurheilijoiden puheenvuorot ovat olleet hyviä esimerkkejä yhteistyöstä jonka kautta luomme yhdessä lisäarvoa myös urheilukenttien ulkopuolella”, Suomen Paralympiakomitean Kumppanuuspäällikkö Timo Mäkynen kiittää.

Me Trimblellä uskomme, että myös tulevaisuudessa yhteistyömme auttaa muokkaamaan ajatusmaailmaamme ja ottamaan yksilöiden erilaiset tarpeet entistä paremmin huomioon. 
Yhteistyön myötä toivomme voivamme vaikuttaa siihen, että kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua ja päästä huipulle - olipa kyse sitten työstä tai urheilusta!