Skip to main content

Constructible Process -konsepti tarkoittaa edistystä

Toteutuskelpoisten Tekla-mallien avulla yrityksesi voi tehostaa työnkulkujaan ja tehdä yhteistyötä reaaliajassa, jotta kaikkien olisi helpompi yltää parhaisiin suorituksiinsa.

Toteutuskelpoisten Tekla-mallien avulla yrityksesi voi tehostaa työnkulkujaan ja tehdä yhteistyötä reaaliajassa, jotta kaikkien olisi helpompi yltää parhaisiin suorituksiinsa. Yritys voi mennä vielä BIM-mallejakin pidemmälle toimintansa tarkkuuden, tuottavuuden ja kannattavuuden parantamiseksi.

BIM on paljon muutakin kuin valokuvantarkkaa hankkeiden visualisointia ja ristiriitaisuuksien havaitsemista. Tekla tekee aidosti tarkoista ja toteuttamiskelpoisista digitaalisista kaksosista totta. Ne tekevät prosesseista saumattomia, pitävät suunnittelun ja rakentamisen täysin samassa tahdissa ja auttavat yrityksiä voittamaan rakentamisen haasteet.

Asian ydin

Vuosikymmeniä kestäneen paikallaan polkemisen jälkeen rakennusteollisuudella on vihdoinkin mahdollisuus modernisoitua ja tehostaa suorituskykyään digitaalisen murroksen kautta. Constructible Process -konseptin avulla voidaan parantaa merkittävästi niin tuottavuutta, tehokkuutta, turvallisuutta kuin laatuakin. Rakennusteollisuuden toimintatapojen muuttaminen on nyt helpompaa kuin koskaan.

Nykyisin rakennuksia voidaan suunnitella, rakentaa ja huoltaa entistä tehokkaammin, mistä on hyötyä sekä rakentajille että rakennusten käyttäjille. Yhdenmukaisuus ja käytettävyys ovat menestyksen avaimia, ja Trimblen Constructible Process -konseptissa yrityksesi voi luoda ja hyödyntää laadultaan parasta BIM-dataa.

Tarkat tiedot säästävät aikaa ja rahaa

Tehokkaasti hyödynnetty data tuo ihmiset, teknologian ja tiedot yhteen, jolloin ne voivat toimia mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti. Yrityksesi voi heittää hyvästit perinteisille 2D-suunnitelmille ja pirstoutuneille tiedoille ja ryhtyä hyödyntämään helposti ymmärrettävissä ja käytettävissä olevia tietoja.

Helposti ymmärrettävä ja helposti saatavilla oleva rakennustietomalli verrattuna perinteiseen 2D-suunnitelmaan

On arvioitu, että rakennushankkeista vastaavat tiimit haaskaavat 13 % työajastaan hankkeen tietojen hakemiseen. Näin ei kuitenkaan tarvitse olla. Constructible Process -konseptista hyötyvät kaikki, sillä sen avulla voidaan nähdä paitsi kokonaiskuva, myös pienimmätkin yksityiskohdat.

Viestinnän haasteiden voittaminen

Kun maailmanlaajuinen pandemia on tuonut epävarmuutta rakennusalalle, BIM-mallin edut ovat käyneet entistä selkeämmin ilmi. Kuten The Next Normal in Construction -raportissa todetaan,

Digitaaliset teknologiat voivat parantaa yhteistyötä ja arvoketjun hallintaa ja tehdä päätöksenteosta entistä datavetoisempaa. Raportissa todetaan myös, että tällaiset innovaatiot tulevat muuttamaan yritysten toimintaa sekä niiden lähestymistapaa suunnitteluun ja rakentamiseen (lähde: McKinsey, 2020). 

Constructible Process -konseptissa tiimit voivat viestiä selkeästi kaikenkokoisista hankkeista – jopa silloin, kun ne työskentelevät eri puolilla maailmaa. Työ jaetaan juuri oikeiden ihmisten kesken ympäri vuorokauden, ja tiimien jäsenet pysyvät aina ajan tasalla.

Rakennettavuuden mittaaminen

Miten yrityksesi voi olla varma, että se hyödyntää Constructible Process -konseptia mahdollisimman tehokkaasti? Rakennettavuutta voidaan mitata BIM-mallin sisältöä ja luotettavuutta mittaavan, Associated General Contractors of America -järjestön kehittämän kehitystasokonseptin (LOD) avulla.

Kaksi rakennustietomallia (BIM), joilla on eri kehitystaso (LOD)

Kun BIM-prosessin ytimenä on toteutuskelpoinen Tekla-malli, sen arvo paranee ja riskit pienenevät. Teklan tunnustusta saaneen ja mitattavissa olevan metodin avulla kaikki osapuolet saavat tarvitsemansa tiedot pienintäkin yksityiskohtaa myöten.

 

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen

Bringing Embodied Carbon Upfront -raportin mukaan 39 % koko maailman hiilidioksidipäästöistä tulee rakennusalalta. Tämä on yksi niistä monista syistä, joiden vuoksi WorldGBC haluaa poistaa hiilidioksidipäästöt alalta täysin vuoteen 2050 mennessä. Rakennusliikkeillä on kuumat paikat, mutta aidosti toteutuskelpoisen BIM-mallin avulla ne voivat voittaa haasteet.

 Iso betonisilta ylittää joen metsässä
Randselva bridge, Sweco, PNC, Armando Rito & Isachsen

Aidosti toteutuskelpoinen BIM-malli vähentää materiaalihävikkiä optimoimalla rakentamisen tehokkuuden. Laadukkaan datan ja mallinnuksen ansiosta myös tavallista ympäristöystävällisempien materiaalien kokeileminen on mahdollista. Teklan avulla insinöörien on lisäksi helppo arvioida suunnitelmien hiilijalanjälkeä jo varhaisessa vaiheessa, ennen rakentamisen aloittamista. Ei siis mikään ihme, että niin monet suosittelevat toteutuskelpoisten BIM-mallien hyödyntämistä jo rakennushankkeiden alkumetreillä. Valveutunut suunnittelu valaisee tietä kohti puhtaampaa ja ympäristöystävällisempää maailmaa.

Mies käyttää yhditettyä todellisuutta rakennustyömaalla

Yhdistetty todellisuus – vaivattomasti

Yhdistetyssä todellisuudessa siirrytään tietokoneen näytön ulkopuolelle.
Siinä suunnitelmat yhdistetään reaalimaailmaan, ja rakennuksiin voidaan tutustua jo ennen kuin ne ovat valmiita. Constructible Process -konseptissa rakennuskohteiden virheet voidaan havaita jo etukäteen, mikä säästää rahaa, materiaalia ja aikaa.

Yrityksesi saa vankan maineen turvallisuudesta huolehtivana toimijana

Toteutuskelpoisella BIM-mallilla voidaan varmistaa rakennusten käyttäjien turvallisuus, sillä siitä saadut tiedot toimivat punaisena lankana turvallisten rakennusten rakentamisessa. Teklan aidosti toteutuskelpoinen rakennustietomalli tuo monipuolisen tietovaraston suoraan yrityksesi ulottuville.

Vieraile ratkaisusivuillamme ja katso, miten voimme auttaa yritystäsi Constructible Process -konseptin toteuttamisen seuraavissa vaiheissa.