Skip to main content

Betset palvelee asiakkaitaan reaaliajassa Trimble Connectin avulla

Valtaosa rakenne- ja elementtisuunnittelusta tehdään Suomessa Tekla Structures –ohjelmistolla

Betset

"Valtaosa rakenne- ja elementtisuunnittelusta tehdään Suomessa Tekla Structures –ohjelmistolla", kertoo Betset-yhtiöiden suunnittelujohtaja Markku Räisänen. Betset on Suomen suurimpia betonivalmisosien toimittajia. Räisäsellä on takanaan pitkä, mielenkiintoinen ja monipuolinen historia suunnittelu- ja kehitystehtävistä betonielementtiteollisuuden palveluksessa. 

Markku Räisänen

"Tekla Structures on ollut ensisijainen työkaluni vuodesta 2009 lähtien", Räisänen kertoo. "Ennen suunnittelijan Tekla-mallin ja Trimble Connectin linkitystä tuotannon järjestelmäämme, kaikki elementtejä ja tuotantoa koskeva tieto siirtyi ”manuaalisesti” 2D-suunnitelmilla ja sähköpostien välityksellä. Esimerkiksi elementtien mitat ja varusteet poimittiin 2D-suunnitelmista, ja tuotannon tilannetta raportoitiin asiakkaalle Excel-taulukoilla."

Malli linkitetään yrityksen ERP-järjestelmään lisäsovelluksella

Trimble Connect"Jotta pääsemme täysimääräisesti hyödyntämään pääosin ulkopuolisten konsulttien tekemiä Tekla-elementtimalleja, olemme luoneet Betset Extractor -sovelluksen, jolla malli linkitetään Betsetin ERP-järjestelmään. Sovelluksen avulla kaikki mallissa oleva elementtitieto ja -suunnitelmat siirtyvät järjestelmään ja suunnittelija saa informaatiota muun muassa tuotannon tilasta suoraan Tekla-malliin. Työkalulla suunnittelija on yhteydessä Betset-tuotantoon. Suunnittelija voi myös esimerkiksi asettaa elementin valukieltoon suoraan Tekla-mallistaan", Räisänen kertoo.

Kaikkien Teklalla mallinnettujen kohteiden mallit julkaistaan Trimble Connect pilvipalveluun, ja muun muassa Betset-tuotannon statukset päivittyvät ERP-tietokannasta automaattisesti Connect-malliin Status Sharing -työkalun avulla.

"Olemme juuri aloittaneet Trimble Connectin hyödyntämisen laajasti kaikissa Betset-tuotannon toiminnoissa. Tarkastelemme projektia sekä koko mallin tasolla että elementtikohtaisesti. Connect-malli on myös linkitetty aktiivisena työkaluna Betset ERP-järjestelmään", Räisänen kertoo. "Esimerkiksi tuotannossa varsin usein tulee esiin tilanne, jossa olisi tarkistettava elementin sijainti rakennuksessa tai onko meillä käytössä toimitettavan kerroksen kaikki elementtisuunnitelmat. Kun käytössämme on Connect-malli linkitettynä ERP-järjestelmäämme, tämä tieto on tarkistettavissa mallista välittömästi."

Elementtien suunnittelu- ja tuotantotiedot ovat käytettävissä työmaalla

Trimble ConnectRäisäsen mukaan Trimble Connectilla jakamisen merkittävimpiä hyötyjä ovat tiedon välittämisen automaatio, avoimuus ja reaaliaikaisuus. Kaikki kohteen osapuolet näkevät erittäin nopeasti missä vaiheessa kohteen suunnittelu, elementtituotanto ja työmaan asennukset ovat. Hänen mielestään on hienoa, että he voivat päivittää malliin liitettyjä tietoja suoraan Connectissa tai Tekla Structuresissa. Tieto on linkitettynä kumpaankin suuntaan.

"Vastaanotto asiakkaidemme työmailla on ollut vähintään yhtä innostunutta kuin omassa organisaatiossamme. Trimble Connect Status Sharing -työkalulla työmaa voi seurata reaaliaikaisesti kohteen elementtisuunnittelun ja -tuotannon tilannetta. Useat työmaat ovat myös ottaneet Status Sharing -työkalun käyttöönsä päivittääkseen rungon elementtiasennuksen toteutumista. Nyt tilaajat ovat tietoisia myös kohteen suunnittelu- ja tuotantotilanteesta, mikä on todella kriittinen tieto kohteen aikataulussa pysymisen kannalta. Jatkossa haluamme tuoda muun muassa elementtikohtaiset aikataulutukset ja tilausprosessit mukaan mallipohjaisena työkaluina Trimble Connectiin."

"Merkittävä etu on Trimble Connectin käytön mahdollisuus myös mobiililaitteilla, jolloin kaikki tieto on saavutettavissa ja reaaliaikaisena missä ja milloin vain. Odotamme ja uskomme Trimble Connectin kasvavan ja kehittyvän rakennettavan kohteen eri osapuolille aidoksi yhteistyöalustaksi, jonka kautta tiedon jakaminen ja jalostaminen on helppoa ja reaaliaikaista", Räisänen summaa.

Betset-yhtiöt

Betset-yhtiöt on Suomen suurimpia betonisia valmisosia toimitila-, teollisuus- ja asuntokohteisiin valmistavia yksityisiä betonialan perheyrityksiä. Yritys on perustettu vuonna 1950, ja sillä on yhdeksän tehdasta Suomessa sekä osakkuusyritys Virossa. Betset-yhtiöihin kuuluvat Betset Group Oy, Betset Oy, Betset Betoni Oy, Betset MB Oy sekä 1.2.2019 alkaen Betset Turku Oy. Vuoden 2018 yhteenlaskettu liikevaihto Suomessa oli noin 116,3 miljoonaa euroa, ja yhtiöt työllistivät vuonna 2018 noin 590 henkilöä.