Tekla Structures

Testaamme ja kehitämme Tekla Structures -ohjelmistoa koko ajan. Lisäksi tarjoamme apua sen käytön aloittamisessa.

Tekla Structuresilla luodut mallit sisältävät sen tarkan, luotettavan ja yksityiskohtaisen tiedon, jota tarvitaan onnistuneeseen rakentamisen tietomallinnukseen ja toteutukseen. Tekla Structures tarjoaa sujuvamman työnkulun ja toteuttamiskelpoiset tietomallit.

Tekla Structures toimii kaikkien materiaalien ja monimutkaisimpienkin rakenteiden kanssa. Asiakkaamme ovat käyttäneet Tekla Structures -ohjelmistoa muun muassa urheiluareenoiden, öljynporauslauttojen, tehtaiden, laitosten, asuinrakennusten, siltojen ja pilvenpiirtäjien rakentamisessa ja suunnittelussa.

Käyttöönoton tuki

Henkilökuntamme auttaa ohjelmiston käyttöönotossa. Toimimme lähellä asiakkaitamme ja tarjoamme paikallista tukea ja koulutusta.

Avoin lähestymistapa rakennusten tietomallinnukseen

Tekla Structures on heti valmis käytettäväksi, mutta myös mukautettavissa omiin tarpeisiin. Tekla-ohjelmistot ovat lähtökohtaisesti avoimia tietomalliohjelmistoja, joten ne toimivat yhteen muiden ratkaisutoimittajien ohjelmistojen ja laitteiden kanssa. Tekla Open API -ohjelmointirajapinta tekee ohjelmiston sovittamisen omiin tarpeisiin helpoksi.

Jos haluat selvittää, toimiiko Tekla yrityksesi järjestelmien kanssa, ota meihin yhteyttä.

 

Keskeisimmät hyödyt

  • Yhteistyö ja liitynnät muihin ohjelmistoihin
  • Kaikkien materiaalien mallinnus
  • Kaikenkokoisten ja monimutkaistenkin rakenteiden mallinnus
  • Tarkat, toteutuskelpoiset mallit
  • Tiedonkulku suunnittelusta ja detaljoinnista aina työmaalle saakka
Derby Business park model created in Tekla BIM software
Rebars in Tekla BIM software
Tekla BIM software for industrial projects

Suunnittelu ja laskenta kulkevat käsi kädessä

Tekla Structuresilla voi mallintaa kaikentyyppisiä rakenteita mistä tahansa materiaalista tai sisällyttää useita materiaaleja yhteen malliin. Ohjelmiston voi yhdistää useisiin laskentaohjelmistoihin Tekla Open API -ohjelmointirajapinnan avulla. Tekla Structures toimii laskentaohjelmistojen kanssa myös tiedostopohjaisesti. Ohjelmiston tukemia tiedonsiirtomuotoja ovat esimerkiksi SDNF, CIS/2 ja IFC. Yrityksen omat laskentataulukotkin voi liittää Tekla Structuresiin.

Liittymällä laskentaohjelmistoihin voi koordinoida ja visualisoida mallin, piirustukset ja raportit ja hoitaa tehokkaasti muutosten hallinnan. Sekä suunnittelijat että piirtäjät voivat työskennellä saman projektimallin parissa.

Piirustukset, raportit ja koneet

Tekla Structures voidaan yhdistää tärkeimpiin tuotannon- tai resurssisuunnittelujärjestelmiin ja koneiden ohjausjärjestelmiin, joita teräsrakenteiden, betonielementtien ja raudoitusten valmistajat käyttävät.  Tuotantotiedot voidaan siirtää automaattisesti Tekla-mallista näihin järjestelmiin, mikä vähentää manuaalisia töitä ja virheitä. Piirustukset voidaan hakea mallista, ja ne päivittyvät mallin mukana. Mallia voi käyttää myös määrälaskentaan.

Tekla Structures -ohjelmistossa voidaan käyttää monia eri tiedostomuotoja, joten ohjelmiston voi yhdistää hyvin monenlaisiin valmistuskoneisiin.

Sujuva työnkulku

Tiedonkulku Tekla Structuresin avulla on tehokasta, sillä arkkitehdit, suunnittelijat ja urakoitsijat voivat jakaa ja koordinoida projektitietoja tietomallissa. Tekla Strucuresin voi liittää tärkeimpiin rakennusalan, talotekniikan ja laitossuunnittelun ohjelmistoratkaisuihin avoimen BIM-lähestymistavan ja IFC-yhteentoimivuuden ansiosta. Ohjelmisto tukee lukuisia tiedonsiirtoformaatteja, muun muassa DGN- ja DWG-muotoja. Tekla Structures toimii yhteen myös alan johtavien rakentamisen hallinnan ja laskentaohjelmistojen kanssa.

Mallin avoimuuden etuna on mittatietojen helppo koordinointi ja tehokasta rakentamista tukevan rakennetiedon saatavuus. Tuottavuus paranee ja ongelmat vähenevät.

Tekla Structures on yhdistettävissä myös projektinhallintasovelluksiin, mikä auttaa ymmärtämään ja visualisoimaan paremmin aikataulut, materiaalitilaukset ja maksupyynnöt. Projektin tilasta voi myös tuottaa dynaamisia mallinäkymiä, joissa tietomallin osille määrätään esim. eri värejä projektihallinnasta saatujen tietojen mukaan.

Katso luettelo kaikista Tekla Structures -yhteistyökumppaneista