Skip to main content

Teräselementti Oy:n materiaalinhallinta helpottui ja toiminnot yhtenäistyivät Tekla PowerFabilla

Teräselementti Oy:n materiaalinhallinta helpottui ja toiminnot yhtenäistyivät Tekla PowerFabilla

Lempäälässä toimiva Teräselementti Oy on ensimmäisten joukossa Suomessa ottanut käyttöön Tekla PowerFab -ohjelmiston, joka on kehitetty teräsrakenteita valmistavien konepajojen toiminnanohjaukseen. Materiaali ohjaa yrityksessä nyt valmistettavuutta enemmän kuin ennen Tekla PowerFabin käyttöönottoa.

Teräselementti Oy on vuonna 1964 perustettu suomalainen perheyritys, joka kertoo menestyksensä perustuvan korkean osaamisen ketterään hyödyntämiseen. Yrityksen tarjontaan kuuluvat teräshallit, teräsrungot, toimitilat, julkisivu- ja lasirakenteet sekä julkisivutuotteet. Teräselementti Oy luottaa oman henkilökuntansa osaamiseen niin suunnittelussa, valmistuksessa kuin asennuksessakin. 

Tekla Structures -ohjelmiston koulutuksessa tuli puheeksi, että olimme etsineet ja testanneet useita eri tuotannonohjausjärjestelmiä, kertoo tehdaspäällikkö Pertti Heikkinen. – Koska valtaosa tuotantokohteistamme suunnitellaan Tekla Structuresilla, tuntui luontevalta kokeilla saman ohjelmistovalmistajan ratkaisua. Uskoimme myös, että Trimblellä ollaan valmiita kehittämään järjestelmää Suomen oloihin pilottikäyttäjän tukena. 

– Käyttöönotossa ollaan vielä alkutaipaleella, mutta henkilöstön innostuksen myötä tavoitellaan huomattavia etuja tulevaisuudessa. Tällä hetkellä luemme malleja sisään järjestelmään, otamme tiedot tuotannonohjaukseen ja käytämme piirustusluetteloa, ja myöhemmin on tarkoitus laajentaa ohjelmiston käyttöä tarjouslaskentaan, projektinhallintaan ja aikataulutukseen. Organisaatiossamme ei vielä täysin tiedosteta, mitä kaikkea hyötyä järjestelmällä on mahdollisuus saavuttaa, Heikkinen sanoo. 

– Alan kehittyessä ajanmukaiseen järjestelmään siirtyminen on välttämätöntä. Hankinnan puolella järjestelmästä on saatu jo etua materiaalien optimointiin ja tavarantoimittajien ja varastomateriaalien tehokkaaseen hyödyntämiseen. Suunnittelu voi nyt määritellä materiaalit saatavuuden mukaan. Suunnittelun ja tuotannon välisen yhteistyön lisäämiseen on pakottava tarve, koska se tehostaa tuotantoa, Heikkinen sanoo. 

Aikaisemmin materiaalien optimointiin meni Excelissä useita tunteja, pahimmillaan isoissa projekteissa useita päiviä, ja työhön sisältyi paljon käsin laskemista. Nyt materiaalitiedot saa tuotua todella helposti järjestelmän sisältämään optimointityökaluun, jolla hoitaa homman puolessa tunnissa, ja suunnittelu hoituu yhdessä palaverissa.

Pertti Heikkinen, Tehdaspäällikkö, Teräselementti Oy

Helpotusta materiaalien optimointiin ja varastointiin

Teräksen hinta on nousussa, joten Tekla PowerFab -järjestelmän mahdollistama materiaalien ja tilausten optimointi heti projektin alkuvaiheessa on merkittävä etu konepajayritykselle.

– Aikaisemmin materiaalien optimointiin meni Excelissä useita tunteja, pahimmillaan isoissa projekteissa useita päiviä, ja työhön sisältyi paljon käsin laskemista. Nyt materiaalitiedot saa tuotua todella helposti järjestelmän sisältämään optimointityökaluun, jolla hoitaa homman puolessa tunnissa, ja suunnittelu hoituu yhdessä palaverissa. Optimointi kertoo suoraan raportoidun tiedon, paljonko materiaalia täytyy tilata ja millaisia salkomittoja, Heikkinen sanoo.

– Järjestelmän avulla on helppo laskea myös hukkaprosentti, ja hukan minimointi on konepajalle yhtä tärkeä etu kuin massojen minimointi suunnittelussa, ellei jopa tärkeämpi. Pystymme nyt määrittämään, kuinka paljon kiloja menee hukkaan ja paljonko lopullisessa rakenteessa on terästä sekä kuinka paljon pitää ostaa materiaaleja ja millaisilla salkopituuksilla. Tekla PowerFabissa pystyy yhden raportin avulla optimoimaan tämän kolmen tekijän summan, kehuu Heikkinen. 

– Tuotannon suunnittelu ylipäänsä on erittäin tärkeää konepajan kannattavuudelle, ja siinä Tekla PowerFab toimii hienosti vipuvartena. Yrityksen kapasiteetin ja tuottavuuden lisäämiseksi suunnittelu pitää tehdä tuotannon ehdoilla eikä päinvastoin. Järjestelmän käyttöönoton lisäksi on istuttava alas ja keskusteltava ja sovittava toimintaprosessista, Heikkinen painottaa. 

– Nyt suunnittelemme myös jatkokset malleihin, koska Tekla EPM ottaa ne mukaan suunnitteluun, jotta jatkoksien osat tulevat automaattisesti tuoterakenteisiin. Tällöin niiden hitsaukset täytyy myös suunnitella profiileihin, mikä vähentää paljon epäselvyyksiä tuotannossa. Jatkoksien suunnittelu on tärkeää lujuusmielessäkin, Heikkinen sanoo.

teräsrakenteita valmistava konepaja

Ohjelmisto kannustaa yhtenäistämään ja tehostamaan yrityksen toimintoja

Tekla PowerFab on kattava järjestelmä, joka käsittää kaikki teräskonepajan tuotannon ohjauksen ja suunnittelun toiminnot ja mahdollistaa paperittoman tuotannon- ja laadunvalvonnan. Tuotantoprojektiin liittyvät tiedot tarvitsee syöttää järjestelmään vain kerran, minkä jälkeen ne ovat kaikkien asianomaisten käytettävissä reaaliajassa projektin koko elinkaaren ajan. Yksi Tekla PowerFabin vahvuuksista on visuaalisuus. Ohjelmiston käytön oppii nopeasti, ja sitä on helppo käyttää. Tekla PowerFabin lisäksi Teräselementti Oy:ssä ovat käytössä Tekla Structures- ja Trimble Connect -ohjelmistot.

– Projektipalavereissa on aina mukana Tekla Structuresissa luotu malli, josta tarkastellaan Trimble Connectin avulla esimerkiksi materiaaliluetteloita. Isossa kohteessa mallista voidaan muokata ja suodattaa pois osioita, joita ei vielä tarvitse käsitellä ja keskittyä tekeillä oleviin lohkoihin. Tämä säästää aikaa ja tiedonkäsittelykapasiteettia. Trimble Connectin uusien ominaisuuksien ansiosta integraatio on parempi, ja sen kautta on nähtävissä enemmän Tekla EPM -dataa, Heikkinen kertoo. 

teräsrakenteita valmistava konepaja

– Palaverien määrä on meillä kasvanut, mutta toiminta on muuttunut yhteistyöpainotteisemmaksi ja läpinäkyvämmäksi, minkä ansiosta työn lopputulos on laadukkaampi. Yhteistyö tuotannon kanssa lisää suunnittelun työmäärää ja ohjaa tekemistä, mutta suunnittelun pitää nähdä, mitä tapahtuu suunnittelun jälkeen ja mikä on suunnittelun vaikutus koko projektiin, Heikkinen painottaa.

Teräselementti Oy:ssä materiaali ohjaa nyt valmistettavuutta paremmin kuin ennen Tekla PowerFabin käyttöönottoa. Materiaalipalavereissa käydään läpi myös detaljit ja konekapasiteetti. Uusille koneille pyritään suunnittelemaan niiden kykyjä hyödyntäviä liitosmuotoja. Heikkinen uskoo, että seuraava sukupolvi vaatii pian paperitonta prosessia.

– Ohjelmisto on tuotannon työntekijöillä päivittäisessä käytössä ja sinne tallennetaan työkirjaukset, maalaukset ja rahtien lähdöt, ja rahtikirjat tulostetaan tabletilta. Järjestelmä on ollut helppo ottaa käyttöön.

Lue lisää Teräselementti Oy:sta: https://teraselementti.fi/yritys/

Lue lisää Tekla PowerFab -ohjelmistopaketista: https://www.tekla.com/fi/tuotteet/tekla-powerfab

Katso Tekla PowerFab tutuksi -webinaarimme.