Skip to main content

Open BIM

Group of construction workers at the jobsite

Trimble kannattaa avointa tietomallia (Open BIM)

Me emme usko yhden sovellusratkaisun tai integroidun järjestelmän voivan täyttää kaikkia rakennusalan vaatimuksia. Sen sijaan uskomme kuhunkin tarkoitukseen kehitettyjen järjestelmien tehokkaaseen yhteentoimivuuteen tietomallien sekä yhdessä sovittujen prosessien, menetelmien ja terminologian avulla. Lähestymistapamme tietomallinnukseen on siis avoin.

Avoimen tietomallinnuksen edut käytännössä

Haluamme, että asiakkaillamme on hyvät ja ajantasaiset tiedot muiden osapuolien toimista, ja että he ymmärtävät suunnitelman ja onnistuvat sen toteuttamisessa. Rakennushankeen osapuolten pitää voida tehdä sujuvaa yhteistyötä työkaluista riippumatta. Avoin tietomallinnus merkitsee yhteensopivuutta koko rakennushankkeen työnkulun tasolla, ei ainoastaan kahden ohjelmiston välillä. Valmistusvaiheessakin tarvitaan avointa, luettavissa olevaa dataa.

Nykyisin toimivin tapa toteuttaa avointa tietomallinnusta on IFC (Industry Foundation Classes) –tiedostomuodon käyttäminen. IFC:n avulla Tekla-malli liittyy arkkitehti- ja talotekniikkamalleihin ja enenevissä määrin myös tehdassuunnittelumalleihin.

Tähän asti IFC-pohjaiset työnkulut ovat olleet yleisempiä suunnittelupuolella, mutta nyt myös Yhdysvaltain teräsrakennusinstituutti (AISC) on ottanut IFC:n oman yhteiskäytettävyysstrategiansa keskiöön. Tarve lisätä tuottavuutta ajaa automaatiokehitystä terästeollisuudessa ja luo kysyntää myös suunnittelu- ja prosessinhallintatiedolle.

"Open BIM tukee läpinäkyvää ja avointa työnkulkua sekä mahdollistaa hankeosapuolten osallistumisen ohjelmistotyökaluista riippumatta." buildingSMART

Kumppanuusyhteistyö

Ohjelmistojamme käytetään teollisuudenalalla, jolla isoon hankkeeseen saattaa osallistua 150–200 yritystä, joista kaikilla pitäisi olla yksi yhteinen tavoite – ei siis ole ihme, että yhteistyö, kommunikointi ja yhteentoimivuus ovat menestyksen avaimia. Avoin tietomallinnus tarjoaa vapauden valita parhaat hankeosapuolet kuhunkin projektiin riippumatta niiden käyttämistä ohjelmista.

Emme ole yksin tekemässä tätä työtä. Tukeaksemme asiakkaidemme ja heidän kumppaniensa yhteistyötä toimimme yhdessä muiden rakennusalan organisaatioiden kanssa buildingSMART-järjestössä. Tekla Structures ‑ohjelmisto toimii yhteen muiden palveluntarjoajien ratkaisujen ja valmistuslaitteistojen kanssa.

Haluamme tarjota asiakkaillemme mahdollisuuden luoda halutessaan myös omia sovelluksia: Tekla Open API ohjelmointirajapinta mahdollistaa omien sovellusten integroinnin mallinnusympäristöön.

Tarjoamme erityisen Tekla Partners Programin kehittäjille. Tekla Partners Programin jäsenenä saat Tekla Structures Partner -lisenssin ja luvan myydä, markkinoida ja jakaa sovelluksia - sekä paljon muita etuja. Tekla Developer Center on keskuspaikka, joka sisältää kaiken olennaisen tiedon Tekla Open APIsta kehittäjille.

 

 

"On hyvä muistaa, että Internet löi läpi sen ansiosta, että se käyttää avoimia protokollia ja linkitystä monoliittisten suljettujen järjestelmien sijaan, ja että avoimen lähdekoodin periaate ja avoimuus mahdollistavat joukkoistamisen. Tästä seurasi ennakoimaton kehitysharppaus, jota haluamme nyt jäljitellä avoimessa tietomallinnuksessa. Avoimet ohjelmointirajapinnat mahdollistavat yhteistyön parhaita työkaluja käyttäen parhaisiin tuloksiin pääsemiseksi."  Otto Alhava, CTO, Fira