Skip to main content

LOD (Level of Detail)

High level of details (LOD) in a rebar 3D model

Mitä tarkoitetaan tietomallin tarkkuustasolla?

Tietomallin tarkkuustason määrittelyllä pyritään siihen, että mallinnustarkkuus ja tietomallin tietosisältö olisi juuri sopiva käyttötarkoitukseen nähden. Yleiset Tietomallivaatimukset (YTV 2012) asettaa seuraavat vaatimukset eri tarkkuustasoille (1-4):

  1. Mallinnetaan perusgeometrian ja sijainnin osalta oikein.
  2. Mallinnetaan perusgeometrian osalta oikein niin, että rakenteiden kokonaismäärät selviävät mallista. Rakenteet elementoidaan. 
  3. Mallinnetaan tyyppielementit, -rakennusosat ja -paikallavalut geometrian ja sijainnin osalta oikein liittymineen, raudoitteineen ja valutarvikkeineen. Teräskokoonpanoista tehdään betonielementtejä vastaavat mallikokoonpanot liitoksineen (liittopilareihin myös raudoitteet). Muut osat mallinnetaan geometrian ja sijainnin osalta oikein liittymineen ja valutarvikkeineen.
  4. Mallinnetaan elementit, rakennusosat ja paikallavalut geometrian ja sijainnin osalta toteutukelpoiselle tasolle liitoksineen, raudoitteineen ja valutarvikkeineen. Teräskokoonpanot mallinnetaan konepajatasolle (liittopilareihin myös raudoitteet). 

Taso 1 edustaa tasoa jonka perusteella voidaan tehdä eri suunnittelualojen yhteensovittaminen. Tason 2 tarkkuutta tarvitaan hankevaiheessa, jolloin tietomallin perusteella voidaan tehdä valmisteluvaiheen määrälaskentaa. Taso 3 edustaa hankintoja ja työn suunnittelua palvelevaa tasoa ja taso 4 toteutuskelpoista tarkkuustasoa ja tietosisältöä.

LOD 0-300 leaves guessing and LOD 400 improves understanding

LOD tekee mallin arvon näkyväksi kaikille ja lisää luottamusta eri projektin osapuolten välillä. Mitä luotettavampia mallitiedoista tulee, sitä enemmän hankkeen sidosryhmät haluavat hyödyntää niitä. Tämä on helppo ymmärtää, kun informaatio alkaa siirtyä nopeasti ihmiseltä toiselle ja päätöksenteko nopeutuu.

Level of Development (LOD) -määritys on viite AEC -ammattilaisille, jotta he voivat täsmentää ja ilmaista selkeästi rakennustietomallien (BIM) sisällön ja luotettavuuden.

LOD 350:ssa mallielementti esitetään graafisesti tiettynä järjestelmänä, objektina tai kokoonpanona määrän, koon, muodon, suunnan ja muiden rakennusjärjestelmien rajapinnan mukaan. Mallielementtiin voidaan liittää myös muita kuin graafisia tietoja.

Tietomallinnuksella kustannussäästöjä

Tietomalli ja sen tietosisältö tuo kustannussäästöjä rakennushankkeen eri vaiheissa mm. paremman yhteensovittamisen, toteutuksen suunnittelun, valmistuksen ja rakennustuotannon eri vaiheissa. Tietomallin tietosisältöä voidaan jakaa ja lukea eri järjestelmiin, jolloin koneluettavan tiedon avulla yhteensovittaminen, koordinointi ja prosessien automatisointi helpottuu. Näin pienennetään hukkaa ja toteutuksen riskejä. 

Tutkimusten mukaan asianmukaisen tietomallinnussuunnitelman ja oikean tarkkuustason mukaisella tietomallilla voidaan merkittävästi pienentää muutostöistä aiheutuneita kustannuksia. Kun tarkastellaan  rakennushankkeiden kustannusten muodostustumista , on helppo nähdä että rakentaminen tekee jo erittäin tehokasta työnkulkua laadukkaan 3D -ohjelmiston ansiosta. Detaljointi ja valmistus yhdessä vievät vain noin 15 % keskimääräisestä rakennusbudjetista.

Cost division in a construction project between Architecture, Engineering and Construction

Siksi talousjohtajat eivät käytä aikaa yksityiskohtien ja valmistusvaiheiden tarkasteluun, kun he harkitsevat kustannussäästöjä. Kuitenkin, kun kaaos voidaan estää, kertyy huomattavia säästöjä. Asiakas ja urakoitsijat saavat hyviä tarjouksia ja halvimmat tarjoukset alihankkijoilta, jotka todella osaavat optimoida prosessejaan.

Kaksinkertaista työtä vältetään, koska tietopyyntöjä (RFI) ei tarvita. Ei viivästyksiä, ei seuraamusmaksuja. Kun urakoitsijat alkavat suunnitella ja tilata puutteellisia tietoja sisältäviä materiaaleja, johtaa se virheisiin tilauksissa. Mutta BIM -toteutussuunnitelman ja LOD: n avulla tilauksissa tapahtuu keskimäärin 25% vähemmän muutoksia, mikä säästää rahaa.

Anna LOD:in tuoda järjestys kaaokseen 

Jokaisessa sopimuksessa tulee olla tietomallin toteutussuunnitelma. BIM -toteutussuunnitelma kertoo osallistujille, mitä tietoja toimitetaan määräpäivinä ja mitkä projektiryhmät voivat käyttää näitä tietoja.

Kun LOD on sisällytetty BIM -toteutussuunnitelmaan ja määritelty sopimuksessa, hankkeen omistajat (julkiset tai yksityiset) voivat vaatia toimittajilta selkeän suunnitelman tietojen toimittamisesta sidosryhmille jokaisessa projektin vaiheessa. 

LOD on avaintekijä sidosryhmille suunnatun tiedon suunnittelussa

Kun toiminta perustuu laadukkaisiin tietoihin, rakennusprosessista tulee vähemmän riskialtista ja tuottavampaa. Mutta jos epätäydellinen tieto leviää, se aiheuttaa kysymyksiä ja lisätietopyyntöjä, jotka voivat johtaa uusimiseen ja uudelleenjärjestelyyn ja siihen liittyviin kustannuksiin ja päteviin syihin hankkeen viivästymiseen.

Tietomallinnuksen avulla toteutetaan onnistunut rakennushanke

Tietomallinnuksen tavoitteena on varmistaa rakennusprosessin sujuvuus, turvallisuus ja samalla parantaa lopputuotteen laatua sen elinkaaren aikana. Onnistuneessa tietomallinnushankkeessa on tehty seuraavat asiat huolella:

  1. Ajantasainen tietomallinnussuunnitelma, jossa on määritelty tietomallintamisen tavoitteet ja käyttötarkoitukset
  2. Tietomallinnuksen tarkkuustasot ja tietosisällöt on määritelty tarkasti hankkeen eri vaiheiden tarpeiden mukaisesti.


Lue lisää toteutuskelpoisesta mallintamisesta

Lue miten BIM-data toi Helsinki-Vantaan lentokentän tulevaisuuteen