Skip to main content

Mitä on BIM?

BIM view of a building including detailed frame and MEP structures

Mitä on BIM?

”BIM-teknologialla (Building Information Modeling, BIM, rakennuksen tietomalli) rakennuksesta luodaan digitaalisesti yksi tai useampi todellisuutta vastaava virtuaalimalli. Nämä mallit tukevat rakennuksen ja rakentamisen suunnittelua kaikissa vaiheissa ja mahdollistavat paremman analytiikan ja hallinnan kuin manuaaliset prosessit. Digitaalisesti koostetut mallit sisältävät rakennuksen täsmällisen geometrian ja tiedot, joita tarvitaan rakentamisen, osien valmistuksen ja hankintatoimen tukena rakennusvaiheessa.”

Yllä oleva Building Information Modeling -termin määritelmä on esitetty teoksessa Handbook of BIM (Eastman, Teicholz, Sacks & Liston 2011). Määritelmään mahtuu paljon asiaa alkaen teknologiasta koko rakennusprosessin hallintaan.

Yhteistyö ja tiedonhallinta

Me Trimblessä uskomme, että BIM-lyhenteen i-kirjain eli informaatio on hyvin tärkeä. Yhdysvaltain kansallista tietomallinnusstandardia (NBIMS-US™) hallinnoiva hankekomitea kuvaa rakennusten tietomalleja yhteiseksi rakennusta koskevaksi tietoresurssiksi, jossa lähtökohtana on eri osapuolien yhteistyö.

Yhteistyö eri tahojen kesken voi olla rakennusprojektin hankalin kohta. NBIMS-US™-komitean mukaan ”rakennusten suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito maksaa enemmän kuin pitäisi, ja eri vaiheiden toteutus on liian hidasta. Meidän on kyettävä parempaan yhteistyöhön rakennusprosessin eri osapuolien kesken.” NIST -tutkimuslaitoksen Yhdysvalloissa toteuttama tutkimus osoittaa, että järjestelmien yhteensopimattomuus aiheuttaa rakennusten omistajille 15,8 miljardin dollarin lisäkustannukset vuosittain. Rakennusala voisi ehdottomasti hyötyä paremmasta kommunikoinnista ja tiedonhallinnasta.

BIM-teknologia

BIM tarkoittaa automatisoitua tiedon käyttämistä- tiedon luominen automatisoitui jo CAD-ohjelmien myötä. Tietomallintaminen vaatii ohjelmistoilta tarkkuutta, kykyä käsitellä suuria tietomääriä ja käytännössä myös yhteensopivuutta toisten ohjelmien kanssa, sillä muuten yhteistyö työnkulun eri vaiheissa on erittäin haastavaa. Olemme valinneet Open BIM -lähestymistavan ja toteutuskelpoiset mallit, sillä haluamme tuoda asiakkaidemme saataville välineet sujuvan BIM-työnkulun toteuttamiseksi.

Miksi BIM?

Käyttäjät osaavat luetella useita BIM:in tuomia hyötyjä. BIM-työkaluja käyttävät yhtiöt, kuten Skanska ja Barton Malow, ovat raportoineet hyötyjä aikataulutuksen, arvioiden ja riskianalyysien parantumisesta, yhteistyön lisääntymisestä prosesseissa ja paremmasta rakennuksen elinkaaren aikaisesta hallinnasta. Tietomallintaminen antaa myös mahdollisuuden kokeilla vaihtoehtoisia ratkaisuja ennen rakentamista: toteutuskelpoisessa mallissa rakenteiden prototyypit ovat virtuaalisesti testattavissa. Hankeosapuolten on mahdollista ymmärtää ja tarkistaa suunnitelmat helpommin, mikä auttaa takaamaan niiden oikeellisuuden ja täydellisyyden, sekä visualisoida ja vertailla vaihtoehtoja kustannusten ja muiden muuttujien osalta. Tietomallintamista on ylistetty hankeosapuolten välisen viestinnän ja yleisesti laadun paranemisesta.

BIM ei yllä kaikkialle

Kaikki rakennusta esittävät mallit eivät ole tietomalleja. Mallit, joissa on vain visuaalista tietoa 3D-muodossa ilman attribuuttitietoja, tai mallit, jotka mahdollistavat kohteiden muokkauksen yhdessä näkymässä, mutta eivät automaattisesti siirrä muutosta toisiin näkymiin, eivät ole tietomalleja. Näistä esimerkkitapauksista puuttuu edellä mainittu rakentamista, osavalmistusta ja hankintaa tukeva tieto.


Mitä on toteutuskelponen mallintaminen?

Lue asiakkaidemme kokemuksia