Skip to main content

Isoisänsilta

 

Isoisänsilta valmis projekti

 

 

Isoisänsilta on täysiverinen BIM-hanke tarjouspyynnöstä lähtien sillan avajaisiin asti, ja siitäkin eteenpäin.

Paperittomaan suunnitteluun ja rakentamiseen pyrkineessä Isoisänsilta-hankkeessa luotiin uusia käytäntöjä tietomallitiedon siirtämiseen yhdeltä osapuolelta toiselle. Suunnittelu mallintamalla vähensi virheitä ja teki tiedon siirtämisestä nopeampaa ja selkeämpää. Tämä toi osapuolille merkittäviä aika- ja resurssisäästöjä.

 

tietomallintamista hyödynnettiin koko hankkeen ajan, tarjousvaiheesta luovutukseenLiukas lähtö tietomallintamiseen

BIM oli melko uusi juttu pääurakoitsija Kreatelle, kun he aloittivat Isoisänsilta-hankkeessa. Tekla-ohjelmistojen käyttäminen täysiverisessä tietomallihankkeessa tuntui kuitenkin helpolta. Aki Kopra, Kreaten projekti-insinööri kertoo, että tietomallintamista hyödynnettiin koko hankkeen ajan, tarjousvaiheesta luovutukseen.  

“Hankkeen tarjousvaiheessa tietomalli oli virallinen ja sitova dokumentti. Uskon, että tämän tyyppinen toimintatapa yleistyy, mutta itselleni tämä oli ensimmäinen kerta. Hyvin tehty siltamalli helpotti kuitenkin tarjouslaskentaamme paljon," kertoo Aki Kopra.

"BIM auttaa meitä parantamaan rakentamisen tehokkuutta."
Ville Alajoki, Projektinjohtaja, Helsingin kaupungin rakennusvirasto

Yhteinen ymmärrys

Isoisänsilta projektissa tietomalleja käytettiin aikataulujen laadintaan, valmistuksen tukeen ja valvontaan ja rakenteiden asennukseenIsoisänsilta-hankkeessa BIM ei ollut ainoastaan suunnitteluvaiheen työtapa, vaan tietomalleja käytettiin aikataulujen laadintaan, valmistuksen tukeen ja valvontaan ja rakenteiden asennukseen. Esimerkiksi teräsrakenteille annettiin aikataulutusta varten kolme eri statusta – suunnittelu, valmistus ja asennus – ja betonivalut aikataulutettiin tietomalliin. 

Hankkeen vaiheita visualisoitiin tilaajalle tietomallin avulla, ja teräsrakenteet toimittanut konepaja käytti tietomallia aikataulutukseen ja sujuvaan yhteistyöhön työmaan ja valmistuksen välillä. Kopra painottaa, että rakenteiden kolmiulotteinen visualisointi Teklan avulla auttoi merkittävästi tiedon käsittelemistä esimerkiksi työmaalla. Siltasuunnitteluprosessi oli sujuva ja virheiden välttäminen säästi aikaa. Työmaalla oli ahkerassa käytössä myös Tekla Field3D, josta oli suuri apu rakenteiden havainnollistamisessa.

“Suunnittelu on yksinkertaisempaa ja selkeämpää mallintamalla, ja näkyvyys muille projektiosapuolille on parempaa. Tietomalli auttoi työmaaporukkaa ymmärtämään sillan rakenteet paremmin. Tämä tekee suunnittelusta ja koko projektista sujuvamman, nopeamman ja virheettömämmän," sanoo Jarkko Savolainen, hankkeen BIM-asiantuntija A-Insinööreiltä. Hankkeen osapuolet päättivät käyttää Tekla Model Sharingia yhdistelmämallin jakamiseen. Malli pysyi ajan tasalla ja kaikki osapuolet saivat tarvitsemansa tiedot.

isoisänsilta tietomalliValmistus, hankinta ja luovutus

Hankkeessa hyödynnettiin tietomalleja rakenteiden valmistuksessa. Haastavat teräsrakenteet mallinnettiin konepajaa varten, ja mallia käytettiin valmistuksessa. Kun väliaikaiset teräsrakenteet poistettiin, silta otti lopullisen muotonsa, jonka arkkitehti oli sille suunnitellut. Teräksinen päällysrakenne sovitettiin onnistuneesti betonisiin maatukiin.

Raudoitussuunnittelu tehtiin onnistuneesti mallintamalla, ja asennuksen koordinointi oli erityisen sujuvaa. Aki Kopra kertoo, että hankinta ja materiaalitoimitukset sujuivat tehokkaammin tietomallipohjaisesti, kun siltarakenteiden raudoitukset saatiin ajallaan toimitettua suoraan työmaalle.

“Aikataulun avulla oli helppo ajastaa toimitukset oikein, eikä työmaa seissyt koskaan puuttuvien osien vuoksi. Täsmälliset toimitukset helpottavat myös paljon, kun tilaa työmaalla ei ole paljon," kertoo Kopra BIMin hyödyistä rakentamisen aikana.

Tietomalli on hyödyksi myös Helsingin kaupungille, joka on sillan omistaja ja toimii hankkeessa tilaajana. Projektinjohtaja Ville Alajoki Helsingin kaupungin rakennusvirastosta pitää hanketta erittäin onnistuneena.

“Hanke onnistui erinomaisesti. Laatu paranee heti, kun tehdään kerralla oikein, eikä tarvitse virheitä korjailla. Uskon, että uusi tekniikka mahdollistaa uusia innovaatioita, ja pian voidaan vaikka tuottaa raudoitteita kokonaisena siltaan, jolloin rakentaminen muuttaa muotoaan ja tehokkuus paranee entisestään.”
Ville Alajoki, Projektinjohtaja, Helsingin kaupungin rakennusvirasto

Isoisänsilta

  • Sijainti: Helsinki
  • Jänneväli: 144,3 metriä
  • Leveys: 4 metriä
  • Muoto: Silta levenee toisessa päässä, missä liikennevirta jakautuu kahteen eri suuntaan
  • Alituskorkeus: 4,7 metriä
  • Kansirakenteet: teräs
  • Sillan kansi: Riippuu 22 vetotankoparin varassa
  • Kannen asennuslohkot hitsattu paikoilleen työmaalla