Skip to main content

Rakennettavuus

Constructible building information model of a building

Mallinnusta rakentamisen, ei vain piirustusten tarpeisiin

Toteutuskelpoisuus tarkoittaa, että etukäteen on varmistettu, että rakennus tai rakenne voidaan rakentaa sekä ajallisesti että taloudellisesti tehokkaasti. Riittävän yksityiskohtaisesti ja tarkasti tehty sisältörikas ja todellisuutta vastaava tietomalli mahdollistaa tehokkuuden ja auttaa löytämään ongelmakohdat ennen rakennustöiden aloittamista. Näin materiaalia ei mene hukkaan. Todellisuutta vastaavat mallit minimoivat kalliit yllätykset, tietopyynnöt ja tekevät hankkeista entistä kannattavampia.

Jos kysymys kuuluu ”Mitä on BIM? ”, rakennettavuuden eli toteutuskelpoisuuden pitäisi olla osa vastausta. Teklalla toteutuskelpoisuus on BIM-ohjelmistojen perusta. Tuotamme ohjelmistomme alan tarpeita vastaaviksi ja varmistamme, että BIM-termin i-kirjain eli informaatio on paikallaan. Mitä enemmän informaatiota malli sisältää, sitä enemmän hyötyä siitä on hankkeen kaikille osapuolille.

Builder checking plans at a highrise building

Jokapäiväistä rakennettavuutta

Rakenteiden toteutuskelpoisuus on rakentajille jokapäiväinen asia. Koska rakentaminen on prosessi, haluamme ohjelmistojemme tukevan koko työnkulkua, mukaan lukien väistämättömät muutokset. Koska rakennuksiin käytetään useita eri materiaaleja, ohjelmistojen tulee kyetä käsittelemään niitä kaikkia.

Toteutuskelpoiset, todellisuutta vastaavat mallit mahdollistavat viisaiden päätösten teon jo prosessin alkuvaiheessa. Tekla Structures -ohjelmisto on luotu yksityiskohtaisten, tarkkojen ja sisältörikkaiden, mitä tahansa materiaalia sisältävien rakennemallien luomiseen, yhdistämiseen ja jakeluun. Tieto on tarkkaa ja sitä on runsaasti, sillä kaikki ohjelmaan prosessin alusta asti syötetty tieto pysyy tallessa. Rakentajat voivat hallita muutoksia ja välttää virheitä, löytää yhteensopimattomuudet ja tuottaa parempaa laatua vähemmällä hukkatyöllä.

Olemme nähneet tapauksia, joissa kustannukset ovat puolittuneet tietomallinnuksen ansiosta. Toteutuskelpoisuuden selvittäminen hyvissä ajoin ennen rakennustöiden aloitusta vähentää virheitä väistämättä. Charles Eastman, Professori, Georgia Tech College of Architecture

Isommin, paremmin, halvemmin, nopeammin – nyt

Rakentamisen nykytrendit tukevat toteutuskelpoisuutta. Suuntaus tuntuu olevan kohti entistä monimutkaisempaa arkkitehtuuria, joten suunnittelijoiden ja rakentajien on löydettävä entistä innovatiivisempia ratkaisuja ja onnistuttava niiden toteuttamisessa. Rakennushankkeen onnistumisen ja turvallisuuden tähden tarkka tieto tarvitaan jo suunnitteluvaiheessa.

Kustannuspaine on aina läsnä. Toteutuskelpoisia malleja käyttämällä rakentamisesta voi tulla halvempaa, parempaa ja nopeampaa. Prosessit voidaan suunnitella ja aikatauluttaa ja mahdolliset suunnitteluvaiheen virheet havaita ennen töiden aloittamista. Näin työmaalla tarvitaan vähemmän ex tempore -ongelmanratkaisua.

Isojen kokoonpanojen rakentaminen ja kokoaminen ennen työmaalle tuomista on myös suuntaus, joka edellyttää ehdottoman tarkkaa tietoa. Esivalmistamisella haetaan säästöjä ja suurempaa automatisointia. Yhä kookkaampia kokoonpanoja, kuten metallikattorakenteita ja tehdasvalmisteisia kylpyhuoneita, tuodaan työmaalle valmiiksi koottuina. Tällaisten rakennusosien on luonnollisesti sovittava täsmälleen paikoilleen ja tultava työmaalle oikea-aikaisesti samalla, kun valtavan määrän muuttuvaa tietoa on tavoitettava jokainen hankeosapuoli. Prosessi vaatii täsmällistä, todellisuutta vastaavaa ja ajantasaista tietoa, joka on helposti saatavilla – toisin sanoen toteutuskelpoisia malleja.

Lue ratkaisuistamme toteutuskelpoiseen mallintamiseen.

Lue Open BIM-lähestymistavastamme