Skip to main content

Trimble julkaisee rakentamisen tietomalliohjelmistoistaan Tekla 2022-versiot

Trimblen Tekla 2022 -ohjelmistoratkaisut kestävämpään rakentamiseen

SUNNYVALE, Kalifornia, 9.3.2022 – Trimble (NASDAQ: TRMB) esitteli tänään Tekla-ohjelmistoratkaisujensa uusimmat versiot toteuttamiskelpoiseen mallinnukseen (BIM), rakennesuunnitteluun ja terästuotteiden valmistuksen hallintaan: Tekla Structures 2022, Tekla Structural Designer 2022, Tekla Tedds 2022 ja Tekla PowerFab 2022. Näillä uusilla ohjelmistoversioilla Trimble edistää edelleen Constructible Processia, joka parantaa merkittävästi rakentamisen tuottavuutta, tehokkuutta ja laatua.

Uusimmat Tekla-ohjelmistoversiot tukevat kestävää rakentamista ja tarjoavat automatisoidumpaa rakentamista sekä parempaa yhteistyötä projektien kaikissa vaiheissa ja kaikille sidosryhmille.

"Tekla-ohjelmisto muuttaa edelleen tapoja, joilla rakennusala toimii", sanoo Michael Evans, Trimblen Structures-divisioonan johtava tuotepäällikkö. "Tuotekehityksessä keskitymme ratkaisuihin, joiden avulla rakentamiseen liittyvät tiedot ovat helpommin saatavilla, toteuttamiskelpoisia ja jaettavissa projektien kaikille sidosryhmille henkilöstöresurssien ja materiaalien optimoimiseksi. Ohjelmistokehityksessä pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme, lisäämään älykkyyttä ja tukevaan kestävämpää rakentamista, minkä ansiosta olemme maailmanmarkkinoiden edistyksellisimpiä BIM-teknologia-alustojen toimittajia."

Kestävän suunnittelun vaihtoehdot

Trimble on sitoutunut tukemaan kestävämpää rakentamista, ja siihen perustuen Tekla Structures ja Tekla Structural Designer tarjoavat nyt dynaamisen hiilipäästöjen laskentatoiminnon sekä suunnitteluun että detaljointiin. Laskentatyökaluna toimii visuaalinen ja dynaaminen Embodied Calculator. Sillä käyttäjät voivat arvioida nopeasti ja läpinäkyvästi suunnitteluvalintojensa ympäristövaikutukset reaaliaikaisesti Tekla Software-ohjelmistossa.
Rakennesuunnittelijat voivat vertailla laskurin avulla suunnitteluvaihtoehtoja ja niiden hiilipäästöjä.

Suunnittelutiimien ympäristöasiantuntijat voivat myös hyödyntää Teklan olemassaolevaa integraatiota OneClick LCA:n hiililaskuriin laatiessaan EDP- eli ympäristötietoselosteita.
Kun yhdistetään toteutuskelpoiset tiedot Teklan ohjelmistosta One Click LCA:han ja sen laajaan EPD-tietokantaan, voidaan laskea kaikkien materiaalien, siis jokaisen mutterin, pultin ja raudoituksen, sisältyvät hiilipäästöt koko elinkaaren ajalta.


Tekla Structures 2022
Tekla Structures ‑ohjelmiston lisääntyneen älykkyyden ansiosta voit nyt luoda kokoonpanopiirustuksia entistä yksinkertaisemmin ja tehokkaammin. Tekla Structuresiin on lisätty betonidetaljointia varten raudoituskokoonpanot. Voit nyt detaljoida, numeroida, raportoida, dokumentoida ja eksportoida raudoitekokoonpanoja jatkoksineen.

Tekla Structures 2022 -versioon on uutena lisätty myös Embodied Calculator -laajennus, joka tarjoaa rakennesuunnitteluvalintojen CO2-vaikutuksen dynaamisen laskennan ja visualisoinnin Tekla Structures -käyttäjille.


Tekla Structural Designer 2022
Embodied Calculatorin toiminnot otettiin käyttöön jo Tekla Structural Designerissa  vuonna 2021, ja nyt työkalu soveltuu entistä paremmin hiilipäästätietojen tarkasteluun, raportointiin ja jakamiseen. Tekla Structural Designerin avulla rakennesuunnittelijat voivat laskea aikaisessa vaiheessa erilaisten vaihtoehtojen hiilipäästöt, mikä auttaa optimoimaan suunnittelun ja materiaalit mahdollisimman vähähiilisiksi.

Tarvittavat tiedot on helppo viestiä ohjelmistosta raporttien, kaavioiden ja datan eksportoinnin muodossa.


Tekla Tedds 2022
Parantaaksemme suunnittelun osapuolien välistä yhteistyötä Tekla Tedds - ohjelmistosta on nyt mahdollista jakaa tietoa ja dokumentaatiota Trimble Connect -yhteistyöalustan kautta. 
Uusin versio sisältää myös uusia laskelmia sekä päivityksiä olemassaoleviin laskelmiin, mitkä tekevät rakenne-elementtisuunnittelusta nopeampaa ja luotettavampaa.


Tekla PowerFab 2022
Teräsrakenteiden valmistuksen hallintaan tarkoitettu kattava ohjelmistopaketti Tekla PowerFab 2022 tarjoaa ratkaisun materiaalin  optimointiin ja hallintaan materiaalihukkaa minimoiden. Selkeästi suunnitellun järjestelmän käyttöönoton ansiosta uudet asiakkaat voivat siirtyä sujuvasti aiemmasta MIS- ohjelmistosta Tekla PowerFabiin. Näin vältytään hitaalta manuaaliselta työltä ja varmistetaan uuden järjestelmän käyttöönotto luotettavasti, sillä edellisten projektien tiedot tallentuu automaattisesti tarpeen mukaan. Ohjelmiston uusi projektin aikataulutus -toiminto tarjoaa  paremman näkyvyyden ja hallinnan  projekteihin Tekla PowerFab Go -mobiilityökalulla.


Tekla 2022 -versioiden saatavuus 
Lisätietoja ja ladattavat Tekla 2022 -ohjelmistoversiot ovat osoitteessa www.tekla.com/2022

Lataa lehdistökuvia 


Trimble Construction 
Trimble kehittää teknologioita, ohjelmistoja ja palveluja, jotka edistävät rakennusalan digitalisaatiota koko arkkitehtuuri-, suunnittelu- ja rakennusalaa (AEC) palvelevilla ratkaisuilla.
Trimblen innovatiiviset ratkaisut tarjoavat parempaa koordinointia ja yhteistyötä eri sidosryhmien, tiimien, työvaiheiden ja prosessien välillä koko rakentamisen elinkaaren ajan. 
Trimblen Connected Construction -strategia parantaa toiminnan hallittavuutta alan parhailla ratkaisuilla ja yleisellä dataympäristöllä.
Automatisoinnilla ja uudistamalla työtapoja, Trimble mahdollistaa rakennusalan ammattilaisille parempaa tuottavuutta, laatua, läpinäkyvyyttä, turvallisuutta, kestävämpää rakentamista sekä luotettavampaa projektien toteutusta. Lisätietoja osoitteessa: https://construction.trimble.com/en/


Trimble 
Trimble muuttaa maailman työtapoja tuotteilla ja palveluilla, jotka yhdistävät fyysisen ja digitaalisen maailman toisiinsa. Paikannukseen, mallintamiseen, liitettävyyteen ja data-analytiikkaan liittyvät ydinteknologiat antavat asiakkaille keinoja parantaa toiminnan tuottavuutta, laatua, turvallisuutta ja kestävyyttä. Trimble tarjoaa ohjelmistoja, laitteistoja ja palveluita kohdennetuista tuotteista yritysten elinkaariratkaisuihin, ja nämä muuttavat toimintaa monilla aloilla, esimerkiksi maataloudessa, rakentamisessa, paikkatiedon hyödyntämisessä ja logistiikassa.