Skip to main content

Tampereen yliopisto perustaa Trimble Technology Lab -laboratorion arkkitehtuurin ja rakennustekniikan opiskeluun ja tutkimukseen


SUNNYVALE, Calif. ja TAMPERE, Finland, December, 1, 2021 - Trimble ja Tampereen yliopisto sitoutuvat antamaan yhä useammalle työntekijälleen ja opiskelijoilleen mahdollisuuden ottaa käyttöönsä tulevaisuuden innovatiivisia ratkaisuja. Tampereen yliopiston rakennetun ympäristön tiedekuntaan on perustettu huipputekniikan laboratorio, joka palvelee sekä arkkitehtuuria että rakennustekniikkaa.

Trimble Technology Lab tarjoaa Tampereen yliopiston rakennetun ympäristön tiedekunnassa opiskeleville arkkitehti- ja rakennusinsinööriopiskelijoille mahdollisuuden perehtyä Trimblen ohjelmistoratkaisujen hyödyntämiseen käytännössä. Trimblen lahjoittamat välineet sisältävät mm. laserskannauksen, rakennus- ja rakennesuunnittelun, projektien kustannuslaskennan, BIM-pohjaisen aikataulutuksen ja rakenneanalyysin ohjelmistoja ja laitteita.

Yhteistyö Trimblen kanssa mahdollistaa Tampereen yliopiston integroimaan opetussuunnitelmiinsa ne teknologiat, jotka muuttavat rakennetun ympäristön suunnittelua, rakentamista ja hallintaa.

“Tampereen yliopiston huippumoderni Trimble Technology Lab on ensimmäinen laatuaan Suomessa", sanoo Trimblen Education & Outreach -yksikön johtaja Allyson McDuffie. Trimble sitoutuu tuomaan huipputeknologian osaksi rakennetun ympäristön opintoja. Vahvistamalla sitoutumistamme perustamalla Tampereen kampukselle Trimble Technology Labin, näin pystymme lisäämään modernien teknologioiden saatavuutta ja varmistamaan, että opiskelijat ovat parhailla välineillä varustettuina valmiina muuttamaan tulevaa kestävää maailmaa.”

“Yhteistyö Trimblen kanssa vahvistaa merkittävästi meidän arkkitehtuurin ja rakennustekniikan alojen tutkinto-ohjelmiamme”, toteaa Antti Lönnqvist, Tampereen yliopiston rakennetun ympäristön tiedekunnan dekaani. “Digitalisaatio ja sen tuomat muutokset ovat suuri mahdollisuus ja haaste rakennetun ympäristön alalle. Alaan liittyvä tutkimus ja korkeakouluopetus ovat erittäin tärkeitä aiheita meille. Haluamme tarjota opiskelijoille parhaat mahdolliset edellytykset opiskella modernien teknologiaratkaisujen käyttöä. Nämä ratkaisut liittyvät erityisesti talonrakentamisen ja infrastruktuurin ohjelmistoihin, jotka keskittyvät rakennus- ja tilamittaukseen, arkkitehtisuunnitteluun, rakennesuunnitteluun, tie- ja rautatiesuunnitteluun, liikennejärjestelmiin, geotekniseen suunnitteluun ja rakennusprojektien hallintaan. Tutkimuksen alalla haluamme olla edelläkävijöitä erityisesti modernien teknologioiden kattavassa käytössä rakennetun ympäristön alalla. Yhteistyö Trimblen kanssa luo uusia, mielenkiintoisia mahdollisuuksia tutkimuksellemme ja opetuksellemme.

Trimble Technology Lab sisältää laajan valikoiman Trimblen teknologiaa, mukaanlukien mekaaniset takymetrit ja edistykselliset ohjelmistoratkaisut, kuten Tekla® Structures, Tekla Structural Designer, Tekla Tedds, Trimble Connect-ohjelmistot, SketchUp Pro sekä SketchUp -studiopaketin, RealWorks®-skannausohjelmistot, Trimble Business Center Infrastructure Construction -version, Quadri, Novapoint, Quantum ja Tilos-ohjelmiston.

Trimblen laaja Connected Construction -tuotevalikoima antaa kaikille projektin elinkaaren eri vaiheissa oleville ammattilaisille mahdollisuuden tehostaa toimintojaan – parantaa tuottavuutta, laatua, läpinäkyvyyttä, turvallisuutta ja saavuttaa kestävämpää rakentamista sekä vähentää jätettä.

 

Tampereen yliopisto
Tampereen yliopisto on yksi Suomen monitieteellisimmistä yliopistoista, jossa tekniikka ja yhteiskuntatieteet kohtaavat ainutlaatuisella tavalla. Yliopistossa on seitsemän tiedekuntaa, joten kaikki kansainvälisesti tunnustetut tieteenalat ovat edustettuina. Ratkaisut ilmastonmuutoksen torjumiseksi, luonnonympäristön säilyttämiseksi sekä yhteiskuntien hyvinvoinnin ja kestävyyden parantamiseksi ovat tutkimuksemme ja koulutuksemme ensisijaisia tavoitteita. Tampereen yliopistossa on yli 19 000 tutkinto-opiskelijaa ja siellä suoritetaan vuosittain lähes 4 000 tutkintoa. Niistä noin kolmannes suoritetaan tekniikan aloilla ja noin neljännes yhteiskuntatieteissä.

Lisätietoja osoitteessa: www.tuni.fi