Skip to main content

Ensimmäisenä Suomessa - Trimble Connect Enterprise mullisti rakennushankkeiden tietomallien käyttäjähallinnan Lehdolla

Trimble Connect Enterprise on ratkaisu yritysten tietomalliprojektien hallintaan

Trimble Connect Enterprise on ratkaisu yritysten tietomalliprojektien hallintaan. Trimble Connect Enterprise on helpottanut ja nopeuttanut Trimble Connectin käyttöönottoa rakennusyhtiö Lehdon työmailla. Trimble Connect Enterprise -ratkaisu tarjoaa helppoutta rakennusliikkeille, joiden tietomallihankkeet ovat kooltaan ja käyttäjämääriltään suuria.

Rakennusyhtiö Lehto Group aloitti rakennusprosessin digitalisoinnin useampia vuosia sitten. Tietomallipohjainen toimintatapa toimii projektitoiminnan punaisena lankana koko tuotantoketjussa. Trimble Connect otettiin yrityksessä käyttöön vuonna 2017, kun tietomalleille tarvittiin sähköinen projektipankki ja analysointiohjelma. 

“Trimble Connectin avulla mallien käyttö on helpottunut ja lisääntynyt. Nyt voimme Trimble Connect Enterprisen avulla hallita vaivattomasti satoja käyttäjiä.  Erilaiset käyttömahdollisuudet ovat antaneet tekijöille vapauden valita mieluisan tavan hyödyntää tietomalleja “, Lehto Groupin tietomallipäällikkö Jouni Koivuneva kertoo.

“Lehto on jalkauttanut tietomallipohjaisen prosessinsa tehokkaasti omille työmailleen. On ollut ilo olla mukana vauhdittamassa tätä kehitystä. Lehto on siirtynyt ensimmäisenä suomalaisena rakennusliikkeenä hyödyntämään Trimble Connect Enterprise -ratkaisua, joka vapauttaa asiantuntijoiden aikaa lisenssienhallinnasta tuottavampaan työhön”, Trimble Connectin liiketoimintapäällikkö Jussi Ketoja toteaa.
 
Trimble Connect -ohjelmiston hyödyt


Kun Trimble Connect otettiin käyttöön, tietomallit ohjeistettiin vietäväksi kyseiseen ohjelmaan. Tämä edellytti työntekijöiltä uuden toimintatavan sisäistämistä, sillä suunnitelmat oli aiemmin totuttu viemään toiseen projektipankkiin.
Uusi toimintatapa saatiin jalkautettua koko organisaatioon Trimble Connectin avulla. Trimble Connect mahdollistaa myös mobiilikäytön, mistä on tullut arkipäivää Lehdon työmailla. Ohjelmistossa on myös lukuisia muita etuja.

“Trimble Connectin selainversion avulla sidosryhmät pääsevät tarkastelemaan malleja vaivattomasti. Sen avulla mallit saadaan avautumaan selainnäkymään, eikä niiden tarkastelu vaadi mitään erillisiä ohjelmia”, Jouni Koivuneva sanoo. 
 
Ohjelman yhdeksi suureksi eduksi yrityksessä on koettu reaaliaikainen mallien päivittyminen. Kun esimerkiksi suunnittelija vie Trimble Connectiin päivitetyn mallin, ei ohjelmaan jää aktiiviseksi vanhaa versiota. Tämä minimoi vanhan mallin käyttämisen riskiä eikä malleja myöskään tarvitse etsiä eri lähteistä.

“Ajantasaisten mallien ja niiden vaivattoman tarkastelun kautta voidaan todeta, että säästämme aikaa ja kustannuksia, sillä virheet ja väärä tieto jäävät vähemmälle. Kun varmistetaan, että työmaalla on käytössään viimeisimmät suunnitelmat ja mallien helppo käyttöliittymä, pyritään samalla takaamaan myös työn laatu ja sen turvallinen toteutus. Myös erilaiset ohjelmistolaajennukset ovat antaneet lisäarvoa, näistä esimerkkeinä Trimble Connect Sync ja Status Sharing -työkalu,” Jouni Koivuneva kertoo.
 

Lisätiedot:

Jussi Ketoja, liiketoimintapäällikkö, Trimble Solutions corporation, jussi.ketoja@trimble.com, puh. 040 483 6022

Jouni Koivuneva, tietomallipäällikkö, Lehto Group Oyj, jouni.koivuneva@lehto.fi, puh. 040 771 2572