Skip to main content

Optiplan

Espoon Keilaniemeen rakennettavan korkean toimistotalon rakenteet analysoidaan Tekla Structural Designer -ohjelmistolla.Asunto-, toimitila- ja korjausrakentamista suunnittelevan Optiplanin Turun toimistossa lähdettiin rohkeasti kokeilemaan uutta analyysityökalua. Espoon Keilaniemeen rakennettavan korkean toimistotalon rakenteet analysoidaan Tekla Structural Designer -ohjelmistolla.

Optiplan

Tekla Structural Designer on helppokäyttöinen tietomallipohjainen mitoitus- ja analyysiohjelmisto rakennusten entistä nopeampaan ja tuottoisampaan toteutukseen.

"Kuulin Tekla-käyttäjäpäivillä ensimmäisen kerran ohjelmistosta, mutta siinä vaiheessa se ei ollut vielä käytössä Suomessa", kertoo Optiplanin rakennesuunnittelun ryhmäpäällikkö ja Turun aluepäällikkö Elmeri Kryssi. "Kun ohjelmisto tuotiin Suomen markkinoille, halusimme tutkia, miten sillä onnistuisi toimistorakennuksen rakenteiden ja kokonaisstabiliteetin analysointi. Lähtökohtana oli se, että ohjelmaan sai tuotua Tekla Structuresista luonnosmallin kohtuullisen yksinkertaisesti. Ohjelmistolla pystyi myös analysoimaan eri runkovaihtoehtoja kätevämmin kuin tavallisesti käyttämällämme rakenneanalyysiohjelmistolla."Optiplanin rakennesuunnittelun ryhmäpäällikkö ja Turun aluepäällikkö Elmeri Kryssi sekä Optiplanin Tekla Structural Designer -pääkäyttäjä rakennesuunnittelija Antti Metsälä

"Minulla oli todellisuudessa vain pari päivää aikaa testata uutta työkalua, mutta siinä ajassa ehti jo oppia ohjelman käyttöä ja sai jotakin aikaankin", kertoo Optiplanin Tekla Structural Designer -pääkäyttäjä rakennesuunnittelija Antti Metsälä. "Tutustuin ohjelmistoon ensimmäisen kerran yrityksemme Tekla Structures -pääkäyttäjänä, mutta se ei silloin vielä tukenut Eurokoodeja."

Metsälän mielestä Tekla Structural Designerissa parasta on käytettävyys ja stabiliteettilaskelman helppous. Kaiken kaikkiaan ohjelmisto on ollut positiivinen yllätys.

"Laskentaohjelman pitää olla helppokäyttöinen ja intuitiivinen, koska kukaan meillä ei tee laskelmia päivästä toiseen eikä siihen silloin ole jatkuvaa rutiinia", Metsälä sanoo. "Käyttöliittymän selkeys on olennainen etu. Luonnosvaiheessa tapahtuvat rakennuksen rungon muutokset pitää saada tehtyä mahdollisimman nopeasti ja kommunikoitua heti arkkitehdille, jos rakenne ei toimi."

Optiplan analysoi KN Next -hankkeen rakenteet Tekla Structural Designerilla

Optiplan analysoi KN Next -hankkeen rakenteet Tekla Structural DesignerillaOptiplanilla on tällä hetkellä käytössä kaksi Tekla Structural Designer -lisenssiä. Espooseen rakennettavan 11-kerroksisen KN Next -toimistotalon geometria on tuotu Tekla Structural Designeriin Tekla Structures -ohjelmistosta.

Elmeri Kryssi kertoo, että kohde on runkotyypiltään tavanomainen toimistorakennus, jonka muoto on kuitenkin epäsymmetrinen ja johon sisältyy erilaisia ulokkeita, mikä tuo omat haasteensa laskentaan. Rakennuksessa on kaksi kellarikerrosta ja yhdeksän maanpäällistä kerrosta. Optiplanin vastuulla on rakenne-, LVIA-, sähkö- ja energia- sekä ympäristösuunnittelu. Arkkitehtisuunnittelusta vastaa SARC Architects ja geosuunnittelusta ROCKPLAN. Toimistotalon perustukset louhitaan kallioon metri merenpinnan alle. Rakennesuunnittelussa hyödynnetään myös geosuunnittelijan IFC-mallia. Hankkeen tilaajana on NCC Property Development.

"Tässä vaiheessa lasketaan vain stabiliteettia, ja esimerkiksi julkisivujen painot sekä tuulikuormat mallinnetaan ohjelmaan erikseen", sanoo Kryssi. "Lisäksi testaamme perustusten laskentaa. Koekäytön myötä opimme mallintamaan Tekla Structuresilla niin, että analysointi Tekla Structural Designerilla onnistuu mahdollisimman sujuvasti."

"Ohjelmisto vastaa perusrakennesuunnittelun tarpeisiin, ja on vain hyvä, ettei siinä ole liikaa yksityiskohtia. Kaikissa analyysiohjelmissa on haasteena julkisivujen kahvapisteiden kytkeminen, vaikka seinä on geometrisesti yhdessä", Metsälä sanoo. "Tässä vaiheessa erilaiset geometriat on näppärintä mallintaa ensin Tekla Structuresissa ja tuoda analysoitavaksi Tekla Structural Designeriin."

"Rakennuksessa on paljon aukkoja, joten testaamme Tekla Structural Designerilla seinien paksuuden ja pituuden sekä porraskuilujen vaikutusta jäykistyslaskelmiin", Kryssi kertoo. "Lisäksi ohjelmistolla saa massiivisten paikallavaluseinien rautamäärät tilaajalle alustavaa kustannuslaskentaa varten."

"Teimme kolme eri laskentamallia, joihin jokaiseen piti tehdä samat korjaukset. Copy from another model -toiminnosta olisi hyötyä", Metsälä sanoo. "Aukotusten mallinnus on tärkeä kehityskohde, ja lisäksi olisi erittäin tärkeää pystyä lukemaan DWG-tiedostoja referenssinä."

Ohjelmiston käyttö onnistuu parin päivän koulutuksella

Antti Metsälä on hyödyntänyt Tekla Structural Designer -ohjelmiston käytön opettelussa sekä käyttöopasta että netissä olevia käyttäjävideoita.Antti Metsälä on hyödyntänyt Tekla Structural Designer -ohjelmiston käytön opettelussa sekä käyttöopasta että netissä olevia käyttäjävideoita.

"Manuaali on todella selkeä, ja siihen uskaltaa luottaa enemmän kuin tavallisen ohjelmistomme ohjeisiin. Hakusanat toimivat, kun tietää mitä hakee, ja niistä löytyvät viittaukset Eurokoodiin sekä insinöörikielinen selitys ja kuvia esimerkeistä. Muiden ohjelmistojen ohjeissa ja ulkomaisissa käyttäjävideoissa ovat ongelmana esimerkit muista maista, joissa käytetään erilaisia mitoitusnormeja", Metsälä sanoo.

"Koulutuksen tarpeeseen vaikuttaa, onko aikaisemmin käyttänyt mitään mitoitusohjelmaa", Metsälä jatkaa. "Jos ei ole, ohjelman käyttö vaatii perusteellisempaa koulutusta. Jos ymmärtää FEM-laskennasta, käyttöön pääsee kiinni parin päivän koulutuksella, kun vähän kokeilee ja miettii. Itse olen käyttänyt pariakin ohjelmaa aikaisemmin, joten löydän helpommin syyn, miksi joku juttu ei mene läpi tai miksi tulee varoitus."

Elmeri Kryssi kaipaa ohjelmistoon Suomessa yleisesti käytössä olevien rakennustuotteiden valmisprofiileja, kuten Deltapalkkeja. 

"Suuri osa laskentavirheistä jäisi pois, jos profiilit olisivat valmiina tai jos ohjelmassa olisi profiileja, joiden jäykkyys on suurin piirtein sama kuin valmiilla profiililla", Kryssi sanoo. "Deltapalkkien lisäksi suomalaisissa toimistorakennuksissa käytetään yleisesti muita liittorakenteita ja ontelolaattoja."

"Rakenteiden analysointi on sitä haastavampaa, mitä enemmän detaljeja on mallinnettu referenssimalliin", Metsälä sanoo. "Erillisestä analyysimallista ei todennäköisesti päästä eroon vielä moneen vuoteen. Toistaiseksi useampi toimiva malli on parempi vaihtoehto kuin yksi raskas yhdistelmämalli. Siinä mielessä riisuttu tietomalli on hyvä asia."

"Helppokäyttöisyyttä lisää se, että asetukset, raportit ja kaikki, mikä liittyy tiettyyn rakenteeseen, löytyy oman välilehden alta", Metsälä sanoo. "Käyttökokemus pysyy hyvänä, kun asetuksia ei ole monessa eri paikassa eikä niihin ole liikaa reittejä. Tämä on minun tapani jäsentää rakennusta, ja jollakulla muulla voi olla erilainen tapa lähestyä ohjelmiston asetuksia. Tekla Structural Designerista perusasetukset löytyvät helposti. Mallin liikuttelu ei ole yhtä sujuvaa kuin Tekla Structuresissa, mutta rinnakkain käytettävien ohjelmistojen välinen logiikka lisää työtehoa."