Skip to main content

Celsa Steel Service keskittyy raudoitusten kokonaiskustannuksiin

Celsa Steel Service totesi, että tietomallipohjaisen prosessin soveltaminen sisäisesti ja BIM-palveluiden tarjoaminen asiakkaille tuo uusia mahdollisuuksia. Rakennusteollisuutta on arvosteltu hitaasta tuottavuuden kasvusta. Celsa Steel Service toimii toisin kuin useimmat kilpailevat betoniraudoitusten valmistajat. Rakennuttajille koituvat raudoitusten kustannukset muodostuvat materiaalin lisäksi kuljetus- ja asennuskuluista.
Celsa Steel Service

Celsa päätti siirtää huomionsa kokonaiskustannuksiin, ottaa aktiivisemman roolin asiakkaisiinsa päin, ymmärtää heidän tarpeensa ja kehittää tuotteita ja palveluja, jotka edesauttavat hankkeen keston ja kustannusten vähentämistä.  Huolellisten tutkimusten tuloksena Celsa Steel Service totesi, että tietomallipohjaisen prosessin soveltaminen sisäisesti ja BIM-palveluiden (BIM, Building Information Modeling) tarjoaminen asiakkaille tuo uusia mahdollisuuksia. Näin syntyy kustannustehokkaampi prosessi ja palveluita, jotka vähentävät kallista hukkaa ja tuovat asiakkaille lisäarvoa.

Valinta osui Teklaan

Celsa Steel Service

Celsa Steel Service valitsi Tekla Structuresin, koska se on joustava ja todistetusti yksi parhaista BIM-työkaluista betoni- ja raudoitusmallien luontiin ja käsittelyyn. Celsa halusi myös mukauttaa ohjelmistoa omiin tarpeisiinsa sopivaksi.

- Liiketoimintamme kehityksessä Tekla on keskeinen ohjelmisto. Pystymme rakentamaan lisäarvoa tuotteisiimme ja olemme kilpailukykyisempiä, sanoo Thomas Eriksson, Technical Advisor, Celsa.

Miten Celsa käyttää Teklaa?

Celsa luo 3D-mallit konsulttien piirustusten pohjalta, tekee laadunvarmistustoimenpiteitä, valitsevat oikeat tuotteet, havainnollistavat tarjottavat ratkaisut asiakkaille ja tuottavat asennusohjeet.

Celsa käyttää Teklaa moneen tarkoitukseen. He luovat 3D-mallit konsulttien piirustusten pohjalta, tekevät laadunvarmistustoimenpiteitä, valitsevat oikeat tuotteet, havainnollistavat tarjottavat ratkaisut asiakkaille ja tuottavat asennusohjeet. Hitsaajat pystyvät tulkitsemaan tehtävänsä helposti 3D-mallista.

- Mallin avulla on yksinkertaisempaa keskustella kuin piirustusten, sanoo Thomas Eriksson.

BIM-työkalut yhteistyöhön ja osallistamiseen

Celsa Steel Service pyrkii kohti prossessia, jossa kaikki osapuolet, asiakkaat, suunnittelijat ja toimittajat ovat sitoutuneita ja tekevät työtä yhteisen päämärän eteen. Alhaiset kustannukset, nopea asennus, pieni hiilijalanjälki ja hyvä työskentely-ympäristö ovat kaikille yhteisiä tavoitteita. Yrityksessä uskotaan, että tämä on saavutettavissa kahden tekijän toteutuessa:

 • ensinnäkin tarvitaan työkalut, joilla luodaan, jaetaan ja vaihdetaan visuaalisesti esitettävissä olevaa tietoa reaaliaikaisesti.
 • toiseksi tarvitaan päteviä ihmisiä ja yrityksiä, joilla on tahto ja pyrkimys kohti samoja tavoitteita.

BIM ja Tekla Structures edustavat niitä työkaluja, ideoita ja visioita, jotka mielestämme pitää olla olemassa raudoitusprosessin ja sen kustannustehokkuuden kehittämiseen, sanoo Tore Bexér, Celsa Steel Servicen toimitusjohtaja.

BIM käytännössä

- BIM ei ole pelkkä malli, se on koko prosessi. Asioiden kehittäminen vaatii pitkäkestoista yhteistyötä, mutta rakennusalalla työ on lyhytkestoista, se päättyy aina hankkeen valmistumiseen. Tietomallien ja Teklan avulla olemme päässeet lähemmäksi asiakkaitamme ja näemme nyt koko prosessin pelkän raudoitustuotteen sijaan, mikä on innostavaa, sanoo Eriksson. Näin se käy:

 • Tarjousvaiheessa luonnosmalli visualisoi mahdolliset ratkaisut ja osan 2D- piirustusten virheistä.
 • Celsa suunnittelee raudoitukset Tekla Structuresilla. Tiimi löytää ja korjaa tyypillisesti lukuisia kalliita virheitä tässä vaiheessa.
 • Tiimi vie mallin Tekla BIMsightiin. Työmaahenkilöstö pystyy sen avulla havaitsemaan ja korjaamaan aikaa vieviä tai riskialttiita ratkaisuja.
 • Tekla Structuresin päälle tehdyn lisäosan avulla tiimi jäsentää, nimeää ja värikoodaa raudoitukset. Tiedot viedään Celsa Steel Servicen ERPiin ja tuotantojärjestelmään.
 • Tilaustiedot viedään Tekla-malliin.
 • Celsa käyttää mallia raudoitustuotantoon.
 • Suunnittelutiimi tekee asennusohjeet ja toimittaa informaatiolla täydennetyn mallin työmaalle.
 • Celsa toimittaa, järjestää ja värikoodaa raudoitukset Tekla-mallin tietojen mukaisesti.

Celsa Hallandsåsenin tunnelissa

Celsa  Hallandsåsenin tunnelissa

Celsa toimitti raudoitukset kahteen 8,7 kilometriä pitkään rautatietunneliin ja 19 liittyvään tunneliin Hallandsåsenissa, Ruotsissa. Tutkittuaan Celsan Tekla-mallia rakentamisesta ja suunnittelusta vastaava konsortio Skanska-Vinci päätti, että tilapäistä koelohkoa ei tarvitse rakentaa ja myöhemmin purkaa. Tilapäisen lohkon kustannus olisi ollut merkittävä suhteessa raudoitusten kustannuksiin. 
Sen lisäksi Celsa säästi asiakkaalleen rahaa ja aikaa löytämällä mallin avulla varhaisessa vaiheessa joitakin yksinkertaisia virheitä, kuten liian pitkiä raudoituksia.

BIM-kehitys

Tekla Structuresin ja uusien sovellusten avulla yritys tarjoaa reaaliaikaista raudoitustietopalvelua ja raudoitustyöntekijät voivat raportoida asennuksen etenemisestä reaaliaikaisesti

Celsa kehittää prosessejaan aktiivisesti. Tekla Structuresin ja uusien sovellusten avulla yritys tarjoaa reaaliaikaista raudoitustietopalvelua ja raudoitustyöntekijät voivat raportoida asennuksen etenemisestä reaaliaikaisesti. Edistymistä voi seurata visuaalisesti mallissa ja näin saadaan hyvä yleiskuva projektista. - Yhteistyö Teklan ja Celsan välillä on yhtä tärkeää kuin yhteistyö yrityksen sisällä. On tärkeää, että meillä on tiivis yhteys Teklan tuotekehitykseen, sillä saamme siten palautetta siitä mikä on mahdollista ja mikä ei, sanoo Thomas Eriksson ja jatkaa:  - Teklan kanssa hauskinta on, että koskaan emme joudu umpikujaan. Aina löytyy uusi tapa kehittää asioita, toimia yhteen muiden ohjelmistojen kanssa tai luoda uudentyyppisiä piirustuksia.

Kokeile Tekla Structuresia ilmaiseksi 30 päivän ajan.

Lue artikkelimme toteutuskelpoisesta mallintamisesta.