Skip to main content

Viihtymiskeskus Flamingo

Viihtymiskeskus FlamingoVantaan Jumbon kupeeseen rakennettava viihtymiskeskus Flamingo valittiin vuoden 2007 parhaaksi työmaaksi. Rakentamisesta vastaa SRV Viitoset Oy, joka mallintaa kohteen Tekla Structures -ohjelmistolla. Flamingon tuotannonsuunnittelu ja tuotemallin eli rakennuksen tietomallin hyväksikäyttö projektissa on ollut esimerkillistä ja työturvallisuus sekä työmaan siisteys huipputasoa. Kohde valmistuu syyskuussa 2008.

Tietomallinnus vauhdittaa vuoden työmaata

Tietomallinnus vauhdittaa vuoden työmaata

Viihtymiskeskus Flamingon rakennettava ala on yli 87 000 bruttoneliömetriä. Se koostuu valmistuttuaan liiketiloista, hotellista, vapaa-ajan viihdekeskuksesta, vesipuistosta ja kylpylästä sekä terveys- ja kuntokeskuksesta. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 140 miljoonaa euroa. Rakennustyöt alkoivat keväällä 2006 ja kohde valmistuu syyskuun alussa 2008.

Rakennusprosessin hallinta ja aikataulutus 4D-mallin avulla

Kiireinen ja vaativa Flamingo-projekti mallinnetaan Tekla Structures -ohjelmistolla, jolla voi luoda tarkan kolmi- ja neliulotteisen rakennemallin materiaalista tai rakenteen monimutkaisuudesta riippumatta. Neliulotteinen mallinnus tarkoittaa, että ohjelmiston avulla rakennusprojektin malliin voidaan liittää aikaulottuvuus. –Mallinnuksen avulla puutteet löydetään etukäteen, mistä on suuri etu työmaalla, sanoo SRV:n työmaapäällikkö Jukka Nikkola.

Viihtymiskeskus Flamingo

–Mallinnuksessa ovat mukana arkkitehdin, rakennesuunnittelijan ja talotekniikan rakennusosat, kertoo projekti-insinööri Jyrki Maalahti. Tuotannonohjauksen tueksi Tekla Structuresilla tehty runkomalli sisältää 392 000 mallinnettua elementtiä. Rakennesuunnittelija Finnmap Consulting Oy on ollut tässä keskeisessä roolissa. Runkovaiheen mallista on linkki sekä runkovalmistajan eli Ruukin että ontelolaattatoimittajan eli Parman järjestelmiin.

–Kustakin elementistä saadaan mallissa näkyviin suunnittelu-, valmistus- sekä asennusaikataulu ja vielä toteumatieto, joten tietokoneen näytöstä on helppo katsoa, missä vaiheessa mikäkin elementti on, Maalahti lisää.

Tekla Structures rakentamisen hallintaan

–Flamingo on maailmanlaajuisestikin edistyksellinen ja esimerkillinen projekti, sanoo Teklan rakentajasegmentin johtaja Heikki Haikonen. –Luotamme vakaasti siihen, että tietomallin hyödyntäminen työmaalla tulee yleistymään ja että projektiosapuolten jakama tietomalli on oikea kehityssuunta ja toimintatapa.

Tekla Structures on johtava rakennusosatiedon mallinnusratkaisu. Sen avulla saman mallin avulla voidaan tuottaa analyysien ja suunnittelun tuloksia, piirustuksia sekä raportteja, ja rakennusprojektin osallistujatahot voivat käyttää yhteistä, ajantasaista mallia projektin kaikissa vaiheissa.

Viihtymiskeskus FlamingoTekla Structures -ohjelmistolla voi mallintaa paitsi hankkeen rakenteet myös rakentamisen prosessit luonnossuunnittelusta työmaan johtamiseen, materiaalimäärien ja resurssien suunnitteluun sekä aikatauluttamiseen. Tekla-malli kattaa rakennesuunnitteluprosessin kaikki vaiheet luonnossuunnittelusta detaljointiin, valmistukseen ja työmaan ohjaukseen. Tekla Structuresia käyttävät rakennesuunnittelijat, teräksen detaljoijat ja valmistajat, betonielementtien detaljoijat ja valmistajat sekä rakentajat jo yli 80 maassa.