Skip to main content

Piirustusten automaattinen mitoitus

Oletko aina luonut kaikki mitat piirustuksissa käsin? Entä oletko pohtinut, voisiko piirustustuotannosta saada tehokkaampaa automaattisten mitoitusasetusten avulla?

Tässä webinaarissa kerrotaan, miten automaattinen sääntöpohjainen mitoitus tehdään Tekla Structuresin osa-, kokoonpano-, elementti- ja yleispiirustuksille. Tarkoituksena on selkiyttää käyttäjille, miten ohjelman mitoitusasetukset toimivat ja mitä seikkoja on syytä ottaa huomioon asetuksia luotaessa.

Webinaarin pääasiallisena kohdeyleisönä ovat yritysten Tekla-pääkäyttäjät ja tukihenkilöt, mutta suosittelemme sitä myös muille aiheesta kiinnostuneille.

Webinaarin pitää:

Petri Mustakallio
BIM Consultant