Control throughout the structural workflow at your fingertips

Tekla 2017i ute nu

Den nya Tekla programvaruversionen siktar högre

Den nya Tekla Structures 2017i tillhandahåller förbättringar för ritningar, samarbete, modellering av komplexa geometrier och armering. Nya designkoder, mer BIM-integration och bättre beräkningar ökar din produktivitet.

Utbilda dig inom BIM

Utbildningar i Tekla

Vad är BIM?

“Med BIM-teknologi (byggnadsinformationsmodellering) konstrueras en eller flera exakta virtuella modeller av en byggnad digitalt. De stöttar design genom dess faser, vilket möjliggör bättre analys och kontroll än manuella processer. När de är färdiga innehåller de datorgenererade modellerna exakt geometri och data som behövs för att stödja konstruktion, tillverkning och upphandling, genom vilken byggnaden realiseras.”

Tekla Webinar 4th October 2017

Taking advantage of models from sales to site - Unger Steel Group, Austria

At Unger Steel Group, BIM is not only for use in the design office. From planning to erection, sales to fabrication, all information within the model is used to streamline the Unger workflow, saving time and money. Join our webinar to learn more and realize the benefits for your own work.