Control throughout the structural workflow at your fingertips

Utbilda dig inom BIM

Utbildningar i Tekla

Tekla 2017 programvara ute nu!

Ett skepp kommer lastat med förbättringar.

Nya Tekla Structures 2017 tillhandahåller avancerad samverkan och effektivitet genom förbättringar av användargränssnitt, mer produktiv modellering och designkommunikation.

Vad är BIM?

“Med BIM-teknologi (byggnadsinformationsmodellering) konstrueras en eller flera exakta virtuella modeller av en byggnad digitalt. De stöttar design genom dess faser, vilket möjliggör bättre analys och kontroll än manuella processer. När de är färdiga innehåller de datorgenererade modellerna exakt geometri och data som behövs för att stödja konstruktion, tillverkning och upphandling, genom vilken byggnaden realiseras.”