Den mest avancerade BIM-programvaran för konstruktionsarbetsflöden

Vad är Tekla Structures?

Tekla Structures är den mest byggbara konstruktionsprogramvaran för BIM. Använd den för att skapa, kombinera, hantera och dela korrekta multimateriella 3D-modeller fulla av bygginformation.

Du kan använda Tekla Structures för konstruktion, projektering och informationshantering – från konceptplanering till tillverkning och konstruktion på plats.

Varför Tekla Structures?

Med Tekla Structures skapar du exakta, informationsrika 3D-modeller som innehåller all konstruktionsdata som krävs för att bygga och underhålla strukturen. Tekla-modeller är helt byggbara eftersom de kan uppnå LOD 500, som är den högsta utvecklingsnivån. Verklighetstrogna modeller med hög LOD minimerar dyrbara överraskningar och antalet RFI:er (Requests For Information), och leder till mer lönsamma projekt.

Du kan importera, exportera och länka dina data till andra programvarulösningar, digitala konstruktionsverktyg och tillverkningsmaskiner. Läs mer om interoperabilitet och vårt sätt att använda Open BIM.

Tekla Structures är lokaliserat för att passa byggbranschens lokala standarder. Programvaran finns på 17 språk och för 32 miljöer med fördefinierade regionsspecifika inställningar och information. Vi erbjuder lokal support och utbildning så att du kommer igång snabbt med programvaran.

 

Be om en demo

eller

Kontakta en säljare direkt för att få hjälp att hitta den optimala lösningen för era förutsättningar

Viktiga fördelar

Byggbarhet

  • Skapa byggbara modeller med upp till LOD 500
  • Använd ett enda verktyg för allt material (betong, trä, stål osv.) och alla projekt

 
Öppet samarbete

  • Samarbeta med projektmedlemmar och tredje part
  • Använd modelldata för tillverkning och konstruktion
  • Länka till programvara för arkitektur, MEP och anläggningsritning via IFC


Lokaliserad programvara

Tekla Structures är idealisk för

De viktigaste nya funktionerna

Enkelt att modellera komplexa böjda plåtar och skivor samt skapa ritningar för dessa

Bättre användarvänlighet, kontroll och produktivitet tack vare förbättringar i funktionaliteten kring armering

Modelleringen av håldäck är nu mer produktiv och flexibel, samtidigt som risken för fel minskar

Enklare visualisering och redigering av ritningsvyer

SWE- Kirby - Barton Marlow

Vi har varit mycket nöjda med Teklas initiativ och samarbete i dessa banbrytande BIM-projekt som avsevärt har förbättrat våra projektledningsprocesser. Vi har bestämda planer på att använda Tekla Structures i framtida projekt som kräver optimerad datahantering för konstruktion.
Phil Kirby
Vice VD
Barton Malow

SWE - Hedke - tillverkningssystem

Vi kunde modellera stänger, skapa ritningar och skicka all information direkt till vårt tillverkningssystem. Om modellen är korrekt så vet vi att ritningarna också är det och vi vet att vi endast tillverkar exakt och bara vad som behövs för jobbet.
Matt Hedke
Resteel tillverkningschef
Barton Malow

SWE - Trent Murray, TS produktsida

Tekla Structures har varit värdefullt i alla skeden av processen, från beräkning och försäljning och hela vägen genom design, planering och projekthantering.
Trent Murray
Preconstruction Manager
Big-D Construction

Vattenverk asset management

Då resurserna är begränsade är det speciellt viktigt att beslutsfattarna tar korrekta beslut om investeringar, på rätt plats i rätt tid.
Martti Lipponen
verkställande direktören
Lahti Aqua Oy