Tekla Structures BIM-programvara

Vi utvecklar och testar Tekla Structures samt hjälper dig att komma igång.

Modeller som skapas med Tekla programvara har den exakta, tillförlitliga och detaljerade information som krävs för byggnadsinformationsmodellering och uppförande av konstruktioner. Njut av ett smidigare arbetsflöde i företaget med Tekla Structures och byggbara modeller.

Tekla fungerar med alla material och även de mest komplexa strukturerna - det är du själv som sätter gränserna. Våra kunder har använt Tekla Structures för att konstruera arenor, offshore-byggnader, fabriker, bostadshus, broar och skyskrapor.

Hjälp med implementeringen

Teklas anställda och våra återförsäljare hjälper gärna till att implementera programvaran. Vi värnar om närheten till våra kunder och erbjuder lokal support och utbildningar.

En öppen lösning för byggnadsinformationsmodellering

Tekla är klart att användas direkt men går att optimeras om du vill. Tack vare Teklas öppna lösning för BIM kan du köra andra leverantörers lösningar och tillverkningsmaskiner och koppla dessa till Tekla. Det är enkelt att utöka och förbättra Tekla Structures med applikationsgränssnittet Tekla Open API™.

Kontakta oss för att kontrollera om Tekla fungerar med dina system

En enda programvarulösning för olika konfigurationer och miljöer

Tekla Structures är en programvarulösning med olika konfigurationer för kundernas alla behov.

Tekla Structures har 30 lokaliserade miljöer och ett användargränssnitt med stöd för 14 olika språk, allt för att göra det enklare att använda och implementera programvaran runt om i världen.

Viktiga fördelar

  • Samarbeta och integrera med en öppen lösning för BIM.
  • Modellera alla material.
  • Hantera även de största, mest komplexa konstruktioner.
  • Skapa exakta, byggbara modeller.
  • Låt informationen flöda, från design och projektering till själva byggplatsen.

Analys och design hör ihop

Med Teklas programvara kan du modellera alla konstruktionstyper i alla material eller inkludera flera material i en modell. Programvaran kan kopplas till flera olika analys- och designpaket (A&D) via Tekla Open API. Dessutom kan Tekla Structures länkas till A&D-paket via filöverföring. Format som stöds är bland andra SDNF, CIS/2 och IFC. Tekla Structures kan även länkas med A&D-kalkylblad som du hanterar internt.

Fördelarna med att länka till A&D-paket är bland annat koordinering och visualisering med modellen, ritningar och rapporter samt effektiv ändringshantering. Både ingenjörer och ritare kan arbeta på samma projektmodell.  

Ritningar, rapporter och maskineri

Tekla kan integreras med de flesta av de avancerade produktions- eller resursplaneringssystemen och maskinautomatiseringssystemet som tillverkare av stålkonstruktioner, prefabricerade betongelement och armeringsjärn använder.  Produktionsinformation kan automatiskt överföras från Tekla-modellen till de här systemen för att minimera fel och manuellt arbete. Ritningar kan extraheras ur modellen och hålls uppdaterade tillsammans med denna. Dessutom kan du använda modellen för materialmängdavtagningar.  

Tekla använder olika filformat för att kunna kopplas till en större mängd olika tillverkningsmaskiner. 

Smidigt arbetsflöde

Teklas programvara möjliggör ett effektivt informationsflöde där arkitekter, ingenjörer och entreprenörer kan dela och samordna projektinformation. Tekla kan länkas till stora AEC- och MEP-lösningar och fabrikskonstruktionslösningar tack vare en öppen BIM-lösning och IFC-efterlevnad. Programvaran har stöd för DGN och DWG. Dessutom kan den integreras med branschledande konstruktionshanteringslösningar och analys- och design-lösningar.

Fördelarna med en sådan öppen lösning är bland annat bättre layoutkoordinering och konstruktionsinformation med stöd för cementfattigare konstruktioner. Användarna kan dra nytta av ökad produktivitet och mindre frustration. 

Tekla länkar även till projekthanteringslösningar för att ytterligare hjälpa användarna att förstå och visualisera omfattningen och kontexten av schemalagda åtgärder, materialbeställningar, betalningskrav och objekt som andra projektdeltagare skapar. Dessutom mappas kritiska delar i projekthanteringen till motsvarande intelligenta modellobjekt för att ge användarna möjlighet att visa projektstatus.

Se alla partners till Tekla Structures