Tekla Model Sharing

Dela på arbetsuppgifterna. Skapa och använd modellen gemensamt.

Tekla Model Sharing är ett innovativt arbetsredskap för BIM-team som kan öka produktiviteten avsevärt för Tekla Structures-användare. Modellen accelererar arbetet inom hela produktionskedjan, inte enbart under modelleringen utan även genom hela produktions- och monteringsprocessen. Alla parter som är involverade i projektet drar fördel av den.

Med Tekla Model Sharing kan du

  • Bjuda in andra att arbeta med dig i modellerna

  • Delta i någon annans gemensamma modeller

  • Dela ändringar i modeller

Med Tekla Model Sharing kan varje användare ha sin lokala version av BIM-modellen på datorn eller på en nätverksenhet. Alla modelldata delas och synkroniseras via en säker molndelningstjänst med Microsoft Azure. Du behöver endast dela ändringar, inte hela modellen. Eftersom du endast behöver ha internetanslutning under delningen kan du i övrigt arbeta offline i Tekla Model Sharing.

Det är enkelt att prova

Tekla Model Sharing kräver ingen extra maskin- eller programvara, endast Tekla Structures. Det är med andra ord bara en liten investering, som kräver minimalt med IT-arbete. Läs mer om produkten här

Delta i arbetsteamet med användare

Våra kunder har varit mycket nöjda med Tekla Model Sharing. Över 75 procent av användarna skulle rekommendera den till andra.

Kontakta oss

 

tekla_model_sharing

Vad andra har åstadkommit med Tekla Model Sharing:

  • Litet projekteringsföretag får numera uppdrag från hela USA Läs mer

  • Mellanstort byggföretag kan enkelt utkontraktera arbete när de har fullt upp Läs mer

  • Tillverkare av prefabricerat och stålkonstruktioner har två kontor som arbetar i samma uppdaterade modell Read more

  • Ståltillverkaren kommunicerar problemfritt med ingenjörskontoret Läs mer

  • Olika parter i ett brobyggnadsprojekt får ett fullständigt BIM-arbetsflöde Se videon:

Konstruktion innebär samarbete. Mängder av information behöver delas och hanteras av ett flertal människor. Tekla Model Sharing gör det enklare än någonsin tidigare att samarbeta i enskilda projekt genom att dela informationen från 3D-modelleringen. Tekla Structures-modellen finns alltid tillgänglig: var som helst, när som helst och alltid uppdaterad.

Men varför dela endast modelldata när du även kan dela arbetet? Med Tekla Model Sharing kan alla i projektet skapa och uppdatera information, inte bara få åtkomst till den. Många teammedlemmar kan arbeta i samma modell samtidigt, oavsett geografisk plats och internetuppkopplingens hastighet.

Samarbete har blivit smidigare och snabbare.

 

 

Arbetsteam som använder Tekla Model Sharing kan arbeta samtidigt i samma modell utan att det uppstår datakonflikt, tack vare ett smart sätt att synka ändringarna. Ditt arbetsteam sparar tid varje gång någon synkar. Multiplicera det med antalet människor som är involverade i ett projekt så förstår du att du spar mycket mer tid än du först trodde var möjligt. Det här nya sättet att dela arbetsuppgifterna och använda modellen gemensamt kan göra hela projektet mer effektivt; att dela modellinformation är smidigt och går snabbt.

Much less waiting

“Flera versioner av sparade säkerhetskopior i molnet har inneburit att jag flera gånger sluppit förlora data.”
Отзыв клиента

När man bygger upp ett arbetsteam är det viktigt att sammanföra rätt personer. Med Tekla Model Sharing kan teammedlemmarna dela projekt, oavsett deras geografiska läge. BIM-samarbete är praktiskt inom samma kontor eller med underentreprenörer i närliggande stad, oavsett vem som behövs och oavsett var de arbetar. Om arbetet blir hektiskt kan du enkelt ta in fler resurser till projektet.

 

Speed up the process

“Vi kan ta in precis så många som behövs för att påskynda designprocessen.”
Артурс Нейбургс
Chef på R&D, Engineering Department
UPB Holding

Om du arbetar online vet du att nätverksanslutningen inte alltid är perfekt. Det behöver inte hindra dig från att samarbeta. Tekla Model Sharing är den enda delningstekniken där du kan arbeta utan internetanslutning, som endast behövs när du vill synka ändringarna.