BIM awards

Priser

Vinnare av Tekla Global BIM Awards 2023 kommer att vinna:

PriserPriser

Bedömningskriterierna

Projekten utvärderas utifrån följande kriterier

Användning av BIM och samarbete

Modellens livscykel, samarbete mellan flera deltagare samt användning av IFC och öppen BIM

Innovativ användning av Tekla programvara

Utmaningar lösta med Tekla och innovativa sätt att använda BIM

Byggbarhet

Utvecklingsnivå, multimaterial-modellering och komplexa geometrier

Miljöfördelar

Energibesparingar, minskat avfall och logistik

Coolfaktor

Effektfullhet och kreativitet i projektgenomförande