Fördelar med prenumerationen

En prenumeration

Få tillgång till både tjänster och produkter med en prenumeration.

Njut av lägre initiala investeringar

Få tillgång till premium Tekla programvara med en lägre initial investering.

Kartlägg dina behov

Uppfyll dina projekt- och konstruktionsbehov med förenklade prenumerationsalternativ av Tekla Structures.

Arbeta med alla material

Utforska nya affärsmöjligheter med en programvara som inte är begränsad av materialval.

Hantera er licensanvändning

Hantera alla era Tekla Structures licenser och användare online, på ett och samma ställe och se hur de används.

Hantera er licensanvändning

Balansera licensantalet mer flexibelt efter förändrade affärsbehov.

Vilken är rätt prenumerationsplan för er?

Tekla Structures Carbon Graphite Diamond
Modellering      
Öppna och visa modeller
Modellering av delar, sammansatta stål- och trä-assemblies, prefabricerad betong, gjutenheter  
Skapa komponenter i stål och betong    1
Planeringsverktyg      
Skapa unika nummer (numrering)   2
Logistikplanering, sekvenser, tidplanering, klassificering, statusvisualisering
Ritningar och rapporter      
Skapa rapporter och skriva ut ritningar
Skapa ritningar för GA, armering och grundbultar (planer, sektioner och montering)  
Skapa tillverkningsritningar för stål, trä och betong (del, sammansatta delar, gjutenheter)    
Interoperabilitet      
Export för stål till CNC & MIS system
Export till armeringstillverkare (produktionsfiler)
Export prefabricerad betong till ERP & MES system
Arbeta med referensmodeller (t.ex. DWG-, DFX-, IFC-format)
Analys      
Skapa analys- och lastmodeller  
Gränssnitt för analys och design  
Övrigt      
Öppen API-funktionalitet


1   Endast konceptuella komponenter
2   Numreringen är begränsad till platsgjutna delar, gjutenheter och armering

 

Med Tekla Structures Diamond kan du:

Skapa, hantera och dela byggbara 3D-modeller i en kombination av olika material. Du kan också använda Tekla Structures Diamond genom hela projektet, från konceptuell projektering till att skapa all tillverkningsinformation som krävs. I korthet, har du fullkomlig kontroll med Tekla Structures i din hand.

Med Tekla Structures Graphite kan du:

Skapa, hantera och dela byggbara 3D-modeller i en kombination av olika material. Du kan också skapa övergripande information såsom generella ritningar som planer och sektioner, tidplanering, rapporter och 3D-modeller. Dessutom kan du använda Tekla Structures Graphite för att skapa armeringsritningar och skicka informationen till bockningsmaskiner för armeringsarbete off-site.

Med Tekla Structures Carbon kan du:

Planera, följa upp och hantera alla aktiviteter inom konstruktion, tillverkning och montering. Du kan öppna alla typer av Tekla Structures modeller, ritningar och generera rapporter vid behov. Du kan också följa upp framstegen i projekt, lägga till information i modellen, definera montageetapper, kontrollera godkännanden, granska tillverkningsstatus och tidplaner, samt mycket mer.

Licensalternativen för Tekla Structures

Tre licensalternativ att välja mellan

Standard-licens: 

  • För daglig användning på heltid. 
  • Måste användas inom avtalat land. 
  • Kan överlåtas mellan användare fyra gånger per kalenderår. 
  • Tillgänglig på en enhet i taget. 
  • Kan tilldelas till tredjehandsparter och konsulter. 

 Flex-licens: 

  • Standard-licens i grunden men med obegränsade förändringar i licenstilldelningen. 

Worldwide-licens: 

  • Flex-licens i grunden men kan användas världen över. 

Licensiering online

Tekla Structures prenumerationslicenser hanteras i Tekla Online Admin Tool. Med detta verktyg kan du ta emot och hantera Tekla Structures prenumerationslicenser både online och offline. Användarhantering är också tillgänglig med samma verktyg för både interna och externa användare.

Tekla Online Admin Tool sköts av Trimble och ger dig tillgång till din licensanvändningsdata och hantering av prenumerationsförnyelser på ett och samma ställe.

Få tillgång till en mängd användbara tjänster i din prenumeration:

Customer Care Program guidar nya användare igenom Tekla Structures.  

Svensk support bistår med hjälp och stöd via e-mail och telefon. 

Tekla User Assistance (TUA) innehåller en mängd supportmaterial för dina produkter.

Kom igång-guiden som gör installation och konfiguration enkel och trygg.  

Learn.trimble.com där du hittar kostnadsfria e-learningkurser, certifieringar och andra utbildningar.

Vårt diskussionsforum är ett aktivt onlineforum för Trimble-användare. 

Tekla Warehouse gör det möjligt att hitta, installera och dela innehåll globalt eller lokalt på webbplatsen Tekla Structures BIM Storage.

Tekla Downloads är där du laddar ner all Tekla programvara.

Tekla Developer Center är din hubb för allt relaterat till våra kraftfulla Tekla Software APIn.