Skip to main content

Stabil tillväxt inom byggandet av betong, stål och glas: UPB ökar effektiviteten varje år

Möt UPB Holding, ett framåtblickande företag som verkar inom teknik, produktion och konstruktion. Denna framgångsrika ledande lettiska industrikoncernen har 25 års erfarenhet av inhemska marknader och exportmarknader.

Arturs Neiburgs är Head of R&D på UPB:s ingenjörsavdelning. Han är ansvarig för forskning och utveckling, mjukvaruutvecklingsprojekt för design, akademiska samarbeten och nya produkter. Från sin erfarenhet vet Neiburgs att när programvara är smart och fungerar smidigt ger det oundvikligen tid och utrymme för användarna att utveckla arbetsprocesser. När processerna är noggrant planerade sparas tid. Sådana bra processer har ökat effektiviteten vid UBP varje år.

BIM hjälper till att vinna och planera projekt bättre

UPB konstruerar huvudsakligen bärande konstruktioner för byggnader. De hanterar även dekorativa element och modellerar många prefabricerade element samt utformar och tillverkar prefabricerade konstruktioner och stålkonstruktioner.

– I anbudsstadiet använder vi Tekla-modeller för materialförteckningen och naturligtvis för kundpresentationer, säger Arturs Neiburgs. Våra försäljningsavdelningar använder 3D-modeller i ett tidigt skede. De utformar byggnadens geometri och kan få fram de totala mängderna av elementen, så att prisuppskattningarna blir mer exakta.

– Och naturligtvis finns det en annan fördel: vi hittar de bästa lösningarna för kunden i ett mycket tidigt skede av projektet, säger Neiburgs. Försäljningspersonalen letar efter de bästa lösningarna i samarbete med vår ingenjörsavdelning, så 3D-modellen är viktig i den här delen av projektfasen.

När projektet har sålts in börjar UPB konstruktionen i samarbete med produktions- och monteringsteam. Projekteringen utförs vanligtvis av flera kontor. Tillverknings- och produktionsdata och ritningar skapas. Dokumenten omfattar verkstads- och GA-ritningar samt vissa datafiler för de automatiserade maskinerna, projektdokumentation med arbetsbeskrivningar och kvalitetskontroller.

– Vi har också gjort egna anpassade attribut för att övervaka konstruktionsprocessen i modellen, säger Neiburgs.

När konstruktions- och detaljeringsprocessen är klar eller nästan klar börjar produktionen, leveransen och montaget av konstruktionselementen. Modellinformation är viktig för materialbeställning, och modellen används för att schemalägga produktionsplanering och optimering.

Ny flexibilitet i samarbete och kommunikation

Tekla Model Sharing gör det möjligt för projektteam som använder Tekla Structures att arbeta effektivt tillsammans, oavsett var de befinner sig. Data lagras säkert och överförs krypterat: Modelldata lagras lokalt på varje teammedlems dator och synkroniseras med de senaste ändringarna globalt via det molnbaserade tillägget Tekla Model Sharing. Användarna får tillgång till tjänsten direkt från Tekla Structures så det finns ingen ytterligare nedladdning.

– Model Sharing är mycket användbart när vi lägger ut projektering på entreprenad eller fördelar arbete internt med dotterbolag i olika länder, säger Neiburgs.

Med Tekla Model Sharing kan teamen arbeta med samma modell utan att störa varandra.

– I de flesta av våra projekt modelleras flera olika stadier samtidigt. Med Tekla Model Sharing kan jag numrera på min dator medan andra personer också kan numrera, generera ritningar etc. samtidigt, beskriver Neiburgs.

Ett annat praktiskt exempel på hur UPB sparar tid är att nyttja Tekla Model Sharing för att förse prefabfabrikerna med ritningar: Det går nu 10–20 % snabbare än tidigare att skapa ritningar för prefabricerade väggar och gjutna enheter.  

– En sak som våra konstruktörer gillar är modelldelningspaketen eftersom de fungerar som säkerhetskopior för projektet", säger Neiburgs. "Konstruktörerna gillar också rapporteringen av ändringar när de laddar ner ett nytt paket för en ny modell.

– Och vi kan ta in så många personer som behövs för att påskynda projekteringsfasen, säger Arturs Neiburgs. Med Tekla Model Sharing är vi nu mer flexibla. Vi kan hantera mycket mer information, vilket ger oss många fler möjligheter.

Inga fler frustrerande förseningar

Fördelarna med Tekla Model Sharing ökar med projektets storlek. Även om det är mycket bekvämt att använda Tekla Model Sharing i projekt med fem till sju ingenjörer, blir fördelarna enorma i stora projekt.

– I slutet av arbetsdagen kan 15 ingenjörer vara online och spara sitt arbete för projektet. Och när du utför och sparar några brådskande ändringar medan någon numrerar, finns det inga konflikter med Model Sharing, fortsätter Neiburgs.

För UPB är dessa fördelar mycket viktiga när det lettiska kontoret arbetar med det vitryska kontoret hundratals kilometer bort. Tekla Model Sharing har gjort det nära samarbetet mycket snabbare och effektivare. Konstruktörer och ingenjörer behöver inte längre bry sig om internetanslutningens stabilitet eftersom endast ändringarna synkroniseras, snarare än hela modellen, vilket gör delningen snabb. Tekla Model Sharing är den enda delningstekniken som gör det möjligt att arbeta utan internetanslutning.
UPB har kunnat öka effektiviteten med Tekla Model Sharing, eftersom det möjliggör kontinuerligt och parallellt arbete i samma Tekla Structures-modell.

– Det finns avsevärda tidsbesparingar, eftersom sparande, ritningsgenerering eller numrering inte påverkar andra användare så att de kan arbeta mer effektivt, förklarar Neiburgs.

Effektiviteten omfattar även inskrivnings- och utskrivningsprocessen.

Effektiva verktyg innebär effektiva affärer

– Tekla Model Sharing gör att vi kan använda våra konstruktionsresurser mer effektivt. Våra ingenjörer kan nu koncentrera sig på sina huvuduppgifter och lägga mindre tid på mindre värdefulla processer.

– Vi hittar de bästa lösningarna för kunden i ett mycket tidigt skede av projektet, tillägger Neiburgs. Och en sak är säker, det är programvaran som gör att vi kan öka vår effektivitet varje år.

– Vi har stor nytta av att fördela arbetet i projektet och hjälpa till mellan affärsenheterna. Olika produktgrupper, som prefabricerade konstruktioner, betong, stål eller glaskonstruktioner, är nära sammankopplade med varandra, direkt från anbudsförfarande till montering. Detta gör att vi kan utbyta information mycket snabbare och som ett resultat av detta kan vi bygga bättre lösningar för kunden. Vi kan genomföra projekten effektivare och med mindre tidsåtgång, förklarar Neiburgs.

– Vi använder redan Tekla-modeller för alla våra projekt. Nu planerar vi att öka användningen av modeller i monteringsstadiet, avslutar Arturs Neiburgs.

Om UPB

UPB Holding omfattar mer än 40 företag som samverkar genom självständigt verksamma grupper. Dotterbolag finns i Sverige, Norge, Danmark, Island, Tyskland, Schweiz och Storbritannien. UPB har för närvarande mer än 1.300 anställda.

Läs mer om Tekla-lösningar för prefab