Skip to main content

Detaljeringsnivå – LOD (Level of Development)

High level of details (LOD) in a rebar 3D model

Vad är LOD? 

Framför allt gör LOD värdet av BIM-modellen tydligt för alla parter och skapar förtroende mellan olika personer som arbetar med samma projekt. Ju mer tillförlitlig modellinformationen blir, desto fler projektintressenter ställer sig i kö för att få tag på den. Det är lätt att förstå när informationen börjar passera snabbt från person till person och beslutsfattandet blir snabbare.

LOD 0-300 leaves guessing and LOD 400 improves understanding

 

Högsta detaljeringsnivå (LOD) är en referens för yrkesverksamma inom AEC för att med stor tydlighet specificera och formulera innehållet och tillförlitligheten i byggnadsinformationsmodeller (BIM).

För LOD 350 representeras modellelementet grafiskt i modellen som ett specifikt system, objekt eller sammansättning med avseende på kvantitet, storlek, form, orientering och gränssnitt med andra byggnadssystem. Icke-grafisk information kan också bifogas i modellelementet. 

LOD + BIM-utförandeplan = spara pengar

När man tittar på kostnadsfördelningen för stora byggprojekt är det lätt att se att tillverkningen redan har ett extremt effektivt arbetsflöde tack vare 3D-programvara av hög kvalitet. Detaljering och tillverkning tar tillsammans endast cirka 15 % av en genomsnittlig byggbudget.

Ekonomicheferna ägnar därför inte tid åt att titta på detaljering och tillverkning när de överväger kostnadsbesparingar. Men när oförutsägbarhet kan förhindras kommer betydande besparingar att ackumuleras. Beställare och entreprenörer kommer att få bra anbud och de lägsta anbuden från underleverantörer som verkligen vet hur de ska optimera sina processer.

 

Cost division in a construction project between Architecture, Engineering and Construction

Dubbelarbete undviks eftersom det inte behövs några förfrågningar om information (RFI). Inga förseningar innebär även inga straffavgifter. När entreprenörer börjar planera och beställa material med ofullständig information kan det leda till felbeställningar. Men med en BIM-utförandeplan och en LOD kommer det i genomsnitt att bli 25 % färre ändringar i beställningar, vilket innebär kostnadsbesparing. 

Låt LOD bringa ordning i kaoset

Varje kontrakt bör innehålla en plan för genomförande av BIM. Denna plan förmedlar i sin tur för deltagarna vilken information som ska levereras vid angivna datum och vilka projektgrupper som kommer att kunna använda informationen.

När LOD förenas i BIM-planen och specificeras i kontraktet kan projektägarna (offentliga eller privata) kräva en tydlig plan från leveransteamet för hur informationen ska levereras till intressenterna vid varje milstolpe av projektet.  

LOD är en nyckelaspekt i planeringen av information till intressenterna

När åtgärderna baseras på kvalitetsinformation blir byggprocessen mindre riskfylld och mer produktiv. Men om ofullständig information sprids kommer det att leda till frågor och förfrågningar om ytterligare information, vilket kan leda till omarbete och omplanering med tillhörande kostnader och giltiga orsaker till förseningar i projektet


Tre saker måste vara på plats:

1. Klassificering

Klassificering berättar vad innehållet i BIM-data är och vad data är till för.

2. Tidtabell

Milstolpar om vem som gör vad och när informationen kan levereras

3. LOD = status för den information som ingår i modellen

Status visar hur tillförlitlig informationen är. LOD visar statusen för en viss detalj.


Läs mer om hur konstruerbara modeller leder till effektivare byggande

Läs om hur Optus Stadium färdigställdes före tidtabellen som ett flexibelt BIM-projekt