Skip to main content

Midland Steel: Armeringsleverantör

Midland Steel bygger virtuellt med byggbara modeller innan de utför arbetet på byggarbetsplatsen för att reducera risker. De nyttjar programvaran för att underlätta prefabriceringen av armeringsjärn i sina projekt

Tillverkning av armeringsjärn

Midland Steels tillverkning av bockade armeringsjärn, tillhör toppskiktet av oberoende tillverkare i Storbritannien och Irland, fokuserar på Value Engineering och rationalisering. En av de viktigaste drivkrafterna för verksamheten är därför att främja samarbete inom branschen.

 

– Genom vår erfarenhet av byggbranschen och från vårt arbete med projekt som nyttjar en BIM-process har vi upptäckt att det finns många affärsmässiga fördelar med att anta ett öppet och gemensamt tillvägagångssätt för ett projekt, säger Tony Woods, Managing Director på Midland Steel.

– Vi försöker till exempel att komma till ett läge i verksamheten där vi kan samarbeta med alla för att gemensamt minska förseningar och kostnader. Fördelarna med att alla som är involverade i ett projekt använder 3D-modellering är enorma eftersom det ger en större förståelse för hur konstruktionen fungerar under byggandet – vilket i slutändan resulterar i en smidig process i alla led

För Midland Steel är Tekla Structures idealt på grund av dess förmåga att ta fram exakta, byggbara modeller för att visualisera större mängder material och producera exakta tidplaner och ritningar från modellen.

 

“Från de mest invecklade jobben till de enklaste projekten, det (Tekla) gör det möjligt för dig att spara pengar dagligen: vid förtillverkning, spillmaterial, konstruktion och mervärde.

Tony Woods, Managing Director, Midland Steel

Tony förklarar vidare:

– Genom att använda Tekla Structures kan vi hjälpa entreprenörer att göra kostnadsbesparingar eftersom det ger ett komplett paket: det börjar med en modell, projektering av armeringar och ett öppet samtal med entreprenören om hans arbetsplaner, vidare till leveransordning och slutligen, delarna som levereras på plats. Investeringen i Tekla Structures blir synlig så fort du börjar arbeta med programmet, eftersom du omedelbart kan börja minska kostnader och tidsåtgång i projekten. Programvaran är fantastisk och vi använder den eftersom vi anser att den är den bästa på marknaden. 

Från 2D-ritning till 3D-modell och tillverkning

 

I inledningsskedet av ett projekt granskar Midland Steel konstruktörens 2D-ritningar innan de omvandlas till en 3D-modell med Tekla Structures, för att detaljera varje element i förhållande till projektbeskrivningen. Den byggbara modellen skickas sedan tillbaka till konstruktörerna och entreprenören för granskning.

– I det här skedet har vi involverat entreprenören och ingenjören, och därför är alla överens om vad de fysiskt kan se i 3D, så att det inte finns några frågor senare som säger: 'Det såg jag aldrig på ritningen'. Sedan planerar vi leveransordningen tillsammans med entreprenören, förklarar Tony. Det är det viktigaste att ta med sig från detta: att entreprenörens engagemang tillsammans med konstruktören och oss själva, i samarbete, är det enda sättet att få det att fungera. Att planera är att lägga en arbetsordning på förhand och ingen planering planerar ingen framtid.

Midland Steel skapar all viktig byggnadsinformation i Tekla 3D-modellen och därför är den oändligt mycket mer dynamisk än traditionella ritningar, lättare att anpassa till konstruktionsändringar, det är enklare att hitta och åtgärda fel och planera för att undvika eventuella svårigheter under byggnationen.

I sina fabriker använder Midland Steel produktionsprogram för att hantera tillverkningen av sina kapade och bockade armeringsjärn. Tack vare Teklas förmåga att koppla ihop exakt modelldata med olika programvarulösningar för industrin kan Midland Steel skicka data till produktionen direkt från den byggbara modellen. Lättförståelig modellinformation i 3D hjälper sedan fabriksarbetarna att producera förtillverkade korgar effektivt och utan fel.

 

"Nu kan vi ta information från modellen direkt in i programvaran i fabriken och exportera tidplanen.

Tony Woods, Managing Director, Midland Steel

Tony fortsätter: "Vi kan nu ta information från modellen direkt in i programvaran i fabriken och exportera tidplanen. Vi utför ingen datainmatning från kontoret, så det underlättar för oss där, samtidigt som fel elimineras där och då."

Byggbara modeller stödjer samarbete

Genom att använda samarbetsverktyget Tekla BIMsight (nu ersatt med Trimble Connect) kan alla projektdeltagare granska, kommentera och komma med förslag om modellen och utformningen. Detta öppna samarbete har betydande fördelar för alla parter i leveranskedjan under hela projekterings- och produktionsfaserna.

Med Tekla programvara och Midland Steel som ansvarig för projekteringen kan armeringstillverkaren behålla kontrollen över leveranser och tidplaner. Entreprenörerna har möjlighet att nyttja kvantiteterna i modellerna från Tekla Structures för att beräkna utfallet mot resultatet, på daglig basis. Ett kontinuerligt samarbete med entreprenörer redan från projektstarten hjälper dem att hålla projektet på rätt bana och övervaka förändringar. Att arbeta med en entreprenör för att planera effektivt kommer verkligen gynna hela projektet och undanröja ur hand i mun-kulturen.

 

"Vi vill ta med Tekla programvaran till alla våra betongkunder och använda den för att maximera nyttan. Investeringen i Tekla Structures blir synlig så fort du börjar arbeta med programmet, eftersom du omedelbart kan börja minska kostnader och tidsåtgång i projekten."

Tony Woods, Managing Director, Midland Steel

Tony fortsätter med att förklara hur effektivt det är att använda BIM för 3D-visualisering:

– Med BIM är det stor skillnad mellan att titta på en 2D-ritning och att titta på en 3D-modell. 3D-visualisering gör det möjligt att faktiskt förutse och identifiera problem. Innan vi ens kommit igång med projektets tidplan har vi identifierat troligen 95 procent av de problem som kommer att uppstå i projektet innan de någonsin inträffar. Så om du använder 3D-detaljering och BIM i ditt projekt kan du se att din kostnader förmodligen är cirka 20 % lägre jämfört med den traditionella processen idag. Det är en stor förändring för vissa, och genom att använda BIM kan du spara pengar genom att identifiera eventuella problem innan byggandet påbörjas.

 

Korrekt information driver på värdefull ingenjörsteknik

För Midland Steel är användningen av Tekla programvaran ett försök att bli mer kunnig inom alla verksamhetsområden; information i realtid, prioritering och organisering av det egna företaget, samt även organisering av betongentreprenörer och huvudentreprenörer på byggarbetsplatsen. Företagets fokus i framtiden är därför att minska arbetskostnaden på bygget, vilket är den dyraste delen av att förstärka globalt sett.

Om man tittar på figur 1. utgör formsättningen ungefär 50–60 % av den totala kostnaden för ett projekt, betongmaterialet ungefär 18 %, betongarbetet totalt ungefär 5–6 %, medan formmaterialet utgör ungefär 6 %. Balansen mellan kostnaderna för armeringsmaterial, prefabricerade produkter och arbetskostnader för armering är jämnt fördelade på cirka 9 %.

– Om man tar ut arbetskostnaden, bryter ner den och kan förbättra utifrån den, kommer man automatiskt att förbättra arbetet med programmet för betongkonstruktioner. Du kommer att förbättra overhead-delarna av projektet. Du kommer att korta ner arbetstiden. Som företag anser vi att prefabricering förmodligen är den väg vi måste gå för att förbättra vår verksamhet och vårt huvudfokus för framtiden. Vi har bevisat det vid ett par tillfällen med Tekla att genom att ha kunskap innan man faktiskt producerar ett element finns det en enorm fördel – till exempel sparades cirka 250 000 till 300 000 pund bara på ett projekt, kommenterar Tony.

 

Genom att effektivt använda 3D Tekla-modellen har Midland Steel visat sig kunna minska arbetskostnaden för formsättning med 20 %, effektiviteten för att justera armeringsjärn på plats med 60 % och de totala kostnaderna med 25 %

Arbetskrävande delmoment, t.ex. formsättning och armering, kan åtgärdas, planeras och sedan förbättras med hjälp av 3D-modellen som skapats i Tekla Structures.

Genom att effektivt nyttja Tekla-modellen har Midland Steel visat sig kunna minska arbetskostnaden för formsättning med 20 %, effektiviteten för att justera armeringsjärn på plats med 60 % och de totala kostnaderna med 25 %.

Tony förklarar:

– Tidigare kunde man ha en förman som tillbringade 85 % av sin tid på ett kontor, där han läste in ritningarna och förmedlade informationen – han använde bara 15 % av sin tid till fysiskt arbete. Genom att använda 3D-modellinformation från Tekla kan de nu röra sig fritt på byggplatsen med en iPad och gå igenom de element som de ska arbeta med, vilket gör dem betydligt mer produktiva. Utvecklingen med att använda 3D-bilder från Teklamodellen, planera internt, tillverka internt och leverera prefabricerade armeringselement på byggplatsen har förbättrat den totala effektiviteten på byggplatsen med cirka 50–60 %.

 

Modellering och visualisering av betongen i Tekla Structures gör det möjligt att exakt bedömma hur stor del av gjutformen som behövs. Med den här kunskapen kan man beställa korrekta materialmängder och planera exakt var och när formsättningen kan återanvändas – detta är värdfull ingenjörsteknik som härrör från att ha exakta mängder och dimensioner av betongen som modellerats i Tekla. Dessutom minskar 3D-modellen sannolikheten för oförutsedda fel på plats, vilket förhindrar behovet av extra arbetskraft för att rätta till misstagen.

Fördelar i branschen

Tony avslutar:

– Fördelarna med att använda Tekla Structures som modelleringssystem för armering är att det ger mycket korrekt information. Jämfört med andra ledande programvarusystem som vi har testat för 3D och BIM var vi mycket övertygade om att Tekla programvaran bäst skulle återge vår verksamhet. Från de mest komplicerade objekten till de enklaste projekten gör det möjligt för dig att spara pengar dagligen: i prefabricering, spillmaterial, konstruktionsteknik och för att skapa mervärde. Dessutom är armeringsscheman väldigt styrande och extremt lätta att läsa och mata in.

Viktiga affärsfördelar

  • 60% minskning av installationstiden för armeringsjärn på bygget
    Cirka 250 000 till 300 000 pund sparades i ett enda projekt, vilket motsvarar cirka 40 % av armerings vikt.
  • Specialiserade mjukvarulösningar genom hela leveranskedjan för betongkonstruktion, för huvudentreprenörer, konstruktörer och Midland Steels dedikerade BIM-team (Building Information Modeling).
  • Midland Steel har möjlighet att hjälpa entreprenörer med kostnadsbesparingar eftersom Tekla Structures tillhandahåller ett komplett informationspaket för samarbete, från en byggbar modell till leverans på byggarbetsplatsen.
  • Med Tekla produceras mycket detaljerade byggnadsinformationsmodeller, vilket gör det möjligt att visualisera en byggbar modell av ett projekt och identifiera problem omedelbart, vilket gör att de kan lösas direkt snarare än senare på plats.