Skip to main content

Lawson-Fisher Associates P.C. effektiviserar konstruktionsprocessen med hjälp av Tekla Tedds

Utmaningen

Lawson-Fisher Associates grundades för över 40 år sedan och genomför ett brett utbud av bygg- och anläggningsprojekt för både offentliga och privata kunder. Det var ett traditionellt företag med en fast och lojal kundkrets som använde en kombination av handberäkningar, kalkylblad och olika datorprogram för att utföra sina dagliga beräkningar.

Användningen av en mängd olika verktyg ledde till att beräkningarna såg olika och oprofessionella ut, vilket visade sig vara oöverkomligt. Det var uppenbart högst ineffektivt att omforma beräkningarna för att se enhetliga ut. Alla ändringar ledde till ytterligare förseningar eftersom processen måste upprepas varje gång.

Lösningen

Det var genom en demonstration från CSC som Lawson-Fisher Associates upptäckte Tedds. Programvaran Tekla Tedds används av företag över hela världen för att automatisera de dagliga beräkningar som utförs av byggnadsingenjörer.

Tedds innehåller ett enormt bibliotek med civil- och konstruktionsberäkningar för en rad olika konstruktionsmaterial. Det går snabbt och enkelt att exportera rapporter och dokument som är profilerade med ert varumärke, vilket ger ett konsekvent och professionellt intryck. Alla beräkningar skrivs ut så att de kan kontrolleras och förstås, precis som handberäkningar.
Lawson-Fisher Associates såg snabbt hur tidsbesparingar skulle uppnås genom att ersätta deras befintliga metoder med Tedds. Ändringar kunde nu göras snabbt och enkelt i en och samma programvara och rapporterna skulle bli mer konsekventa och professionella, vilket är särskilt viktigt när de ska lämna in rapporter för granskning.

Lawson-Fisher Associates var särskilt intresserade av den integrerade funktionen för att skriva beräkningar i Tedds. Genom att helt enkelt använda Microsoft Word kunde företagets ingenjörer skriva sina egna unika beräkningar, precis som i Tedds. Beräkningarna kan skrivas direkt i Word eller anpassas från befintliga beräkningar som redan finns i programmet. Beräkningar kan sparas för att användas flera gånger i regelbundna projekt, av vilken ingenjör som helst.

Tekla Tedds har haft en betydande inverkan på Lawson-Fisher Associates sätt att arbeta, förklarar Richard Chapman, konstruktör:

– Tedds har effektiviserat vår designprocess enormt. Vi spenderar mycket mindre tid på att göra revideringar nu när vi inte är beroende av handberäkningar och kalkylblad. Vi slutför arbetet snabbare och effektivare, vilket gör att vi kan vara ännu mer konkurrenskraftiga i våra anbud.

Resultatet

Lawson-Fisher Associates har redan genomfört ett antal framgångsrika projekt, bland annat en medicinsk kontorsbyggnad i ett plan som krävde att projekteringen skulle slutföras inom snäva tidsramar. Det här projektet var det första tillfället att arbeta med en ny stor kund, så det var absolut nödvändigt att jobbet slutfördes noggrant och i tid, trots att man var tvungen att passa in detta nya projekt runt befintlig arbetsbelastning.

Lawson-Fisher Associates använde Tedds för hela projektkalkylen och all nödvändig dokumentation, inklusive belastning, grundkonstruktion, analys av stålstomme och konstruktion av murade skjuvväggar. Även med flera sena ändringar i projektet kunde Lawson-Fisher Associates tryggt åta sig att slutföra projektet i tid. Att använda Tedds gav faktiskt så imponerande effektivitetsvinster att Lawson-Fisher Associates kunde undersöka saker mer kritiskt än vad som tidigare hade varit möjligt, vilket gav kunden en värdebaserad lösning.

Tekla Tedds har förbättrat arbetsflödet, ökat effektiviteten i verksamheten och utökat omfattningen av de projekt som företaget kan genomföra, vilket gör det mycket mer konkurrenskraftigt än tidigare.

Chapman avslutade:

– Tedds är det mest okomplicerade, enkla och kraftfulla beräkningsverktyg som vi använder idag.