Skip to main content

Implementering av BIM för tillverkning av prefabricerad betong hos Strängbetong

Implementationen av Tekla BIM på Strängbetong har förbättrat projektförståelsen på hela företaget. Tekla Structures programvara användes till att 3D-modellera och hantera konstruktionerna, inklusive prefabricerad betong, i projektet med Sveriges nationalarena, nämligen Friends arena.

Implementationsprocessen av BIM (byggnadsinformationsmodellering) på Strängbetong har varit en resa på två år.

– Från början så kämpade vi med enkla projekt, nu utmärker vi oss i riktigt svåra, säger Tobias Svenberg, utvecklingsingenjör på Strängbetong.

Friends arena i Solna, Stockholm, är Sveriges nationalarena för fotboll. Arenan består av 77.000 m2 läktar och bjälklagselement. Strängbetong har använt sig av 12 heltidskonstruktörer för att skapa en omfattande 3D BIM-modell av arenan, inklusive skapandet och användandet av 150 referensmodeller och 2.100 ritningar.

Strängbetong Betongkonstruktion Prefab

Tid och engagemang

– Företag har ofta orealistiska förväntningar om hur man kan anpassa BIM in i sina processer, säger Tobias Svenberg. Många konstruktörer är experter på att använda AutoCAD och förväntar sig att arbeta i samma takt med Tekla Structures från första gången de använder det. Dock behöver de inse att implementera byggnadsinformationsmodellering som en process – vilket innebär mer än att skapa modeller – kommer att ta tid och engagemang. Vi hade två utvecklingsresurser som arbetade heltid under två hela år för att få oss att komma dit vi är nu. Det ligger mycket arbete bakom integrering av företagsstandard, riktlinjer för konstruktion, anslutningar, ritningar och material till programvarumiljön och en hel del företagsspecifik programvaruutveckling behövs – men slutresultatet kompenserar verkligen för allt det hårda arbetet.

– Det är väldigt viktigt att få grunderna rätt först, förklarar Tobias. Idealt måste du skapa en grundläggande uppsättning plugins och verktyg, som omfattar gemensamma anslutningar, detaljer, armering och en länk till ERP-systemet, utöver standarder och riktlinjer. Efter grunderna bör man fokusera på att automatisera ritningar. Låt första projektet vara lätt med enkla element. Skapa rutiner, fokusera på full detaljering, utbilda platschefen i att använda modellen och ha den tillgänglig på plats – det är värt det!

Kvalitet och förståelse för design

– Trots en långsam start har användandet av Tekla Structures verkligen förbättrat kvalitén på konstruktionsarbetet på Strängbetong i de projekt vi har använt det, fortsätter Svenberg. Det känns som att våra konstruktörer har fått en bättre förståelse för projektet när de arbetar i 3D och även i 4D, när vi har lagt till tidsdimensionen till 3D-modellen. Att arbeta i 3D gör det möjligt att hitta bättre lösningar eftersom du kan upptäcka problem tidigt, innan de blir till stora problem. Det blir färre misstag och i det stora hela så passar allt bättre ihop. I framtiden hoppas vi på att kunna använda BIM till dessa fulla potential.

– Förståelsen för våra projekt har förbättrats genom hela företaget, säger Svenberg. Vi har fördelar av att använda oss av 3D-modellering i till exempel anbudsstadiet, då kunden får en bättre förståelse för sina projekt genom att titta på den mycket detaljerade modellen som är lätt att förstå. Våra säljare älskar att kunna visa en 3D-modell när de gör en säljdemo och konstruktörerna älskar att ha dem till hands i sina projektmöten. Vi har även haft Tekla-modeller tillgängliga på byggarbestsplatser och de har blivit väldigt väl mottagna.

Länka till ERP-system

– Att länka till ERP (Enterprise Resource Planning) system är ett avgörande steg för att göra projektarbete effektivt för oss, säger Svenberg. Att skapa bra informationsflöde i processen, att eliminera de mänskliga misstagen och att spara tiden det tar vid manuellt arbete. ERP-integrationen möjliggör automatisk kostnadsberäkning i upphandlingsfasen och gör det möjligt för oss att arbeta i 4D genom att lägga till tidsdimensionen och skicka tillbaka statusinformationen från vårat ERP-system tillbaka till Tekla-modellen. De data vi får tillbaka inkluderar ritningsfärdigställande, produktionsstatus, leverans- och monteringsstatus, allt komplett med datum. Detta kan sedan användas för att visualisera de olika stegen i ett projekt och att jämföra dem.

– När vi lägger till element till modellen använder vi en applikation som samlar information från produktdatabasen (ddb2) och ERP-systemet (iNetto). Ett element skapas med hjälp av en mängd UDAs (user-defined attributes) som kommer att läsas vid överföringarna fram och tillbaka från ERP-systemet. Detsamma gäller för insatser, armering och så vidare. När ett element ska skickas till ERP-systemet, dess variabler och information läses och överförs till databasen och släpps till ERP-systemet i syfte att hantera förbeställningar av exempelvis byglar och insatser. Huvudsyftet för länken är att överföra element från konstruktion till produktion inom ERP-systemet, förklarar Svenberg.

Det blir roligare att arbeta med Tekla!

– Tekla Structures Model Reviewer, till exempel, är ett väldigt användbart verktyg. Våra konstruktörer vill arbeta i Tekla nu och väljer det före andra tillgängliga programvaror, säger Tobias Svenberg på Strängbetong. De andra avdelningarna knackar på vår dörr och ber om modellerna som finns tillgängliga för deras arbete med.

Tekla Open API™ gör det möjligt för Strängbetong att göra kraftfull programutveckling på egen hand.
– Genom att använda API var tanken att automatisera mycket av konstruktionsarbetet så som automatisk modellering, automatiska betongritningar för alla standardelement och i vissa fall, automatiskt generering av byggnader så som Strängbetongs "Bashallen". Vi har också för avsikt att förbättra anslutningen till vårat ERP-system, i vissa fall med enklare betongritningar. Vi har redan lyckats med automatiska ritningar genom att använda Tekla Open API. Personligen tror jag på möjligheterna med Tekla Open API och vi har använt oss av det i stor omfattning i vår implementation av Tekla Structures på AB Strängbetong, säger Svenberg.

Användandet av Tekla Structures ökar även i andra delar av företaget.

– Modellen ska vara en naturlig del av vårt dagliga arbete i alla projektrelaterade frågor: projekt- och byggledning, produktion och procuktionsplanering till att börja med – det är vårat mål, avslutar Svenberg.

Om AB Strängbetong

Strängbetong är Sveriges ledande leverantör av prefabricerad betong för byggsystem. Genom tillverkning av alla element i fabrik som sedan monteras på plats kan Strängbetong på kort tid leverera en solid, sund och tät byggnad redo för uppvärmning. Fördelarna för kunderna är en bättre övergripande ekonomi, bättre säkerhet, bättre miljöprestanda och utrymme för arkitektonisk kvalitet. Strängbetong har omkring 1000 anställda och en omsättning på nära 200 miljoner euro. Företaget har åtta produktionsanläggningar och kontor på fem platser spridda över hela Sverige med huvudkontoret i Stockholm. Mer information på www.strangbetong.se

AB Strängbetong är en del av Consolis group, Europas ledande tillverkare av prefabricerade betongelement  med heltäckande lösningar för byggprojekt. Gruppen har produktionsanläggningar i 20 länder med över 8000 anställda och en årlig omsättning på över 1 billion euro. Mer information på www.consolis.com