Skip to main content

Samarbete mellan Trimble och One Click LCA möjliggör beräkning av koldioxidutsläpp i byggprojekt

Trimble och One Click LCA samarbetar för att ge tillgång till beräkningar av inbäddad koldioxid (Embodied Carbon) för olika faser av byggprojekt

Samarbete för att hjälpa till att flytta nålen mot en koldioxidneutral framtid för konstruktion


SUNNYVALE, Calif. och HELSINGFORS, 8 okt, 2021 —Trimble (NASDAQ: TRMB) meddelade idag att man har ingått ett samarbete med One Click LCA som gör det möjligt för användare av Trimbles Tekla BIM-programvara (byggnadsinformationsmodellering) att beräkna koldioxidutsläpp i olika faser av ett projekt, vilket är ett steg mot ökat hållbart byggande. 

Från tidig analys och design fram till färdig byggnad blir det möjligt att beräkna koldioxidutsläppen från varje mutter, bult eller armeringsjärn i en konstruktion genom att kombinera byggbar data från Trimbles programvara Tekla med One Click LCA och deras omfattande databas med miljövarudeklarationer (Environmental Product Declarations, EPD:er). Tekla-användare kommer att få tillgång till ett verktyg från One Click LCA för att bedöma klimatpåverkan i en helt integrerad konfiguration med Teklas programvaruplattform, kostnadsfritt fram till slutet av 2021. 

Stommen står för cirka 70 procent av en byggnads inbäddade koldioxidavtryck (eng. embodied carbon), vilket gör att åtgärder för att minska koldioxidutsläppen från alla konstruktioner är avgörande för the Race To Zero Emissions, vilket beskrivs i målen för FN:s klimatkonferens COP26. 
 

Byggnader med låg klimatpåverkan

One Click LCA:s automatiserade programvara för livscykelanalyser hjälper användare att beräkna och minska miljöpåverkan från bygg- och infrastrukturprojekt, produkter och portfolios. Genom att kombinera funktionaliteten med Trimbles Tekla BIM-programvara gör de två företagen det lättare att designa och bygga koldioxidsnåla stommarna som akut behövs för att nå målet med nollutsläpp. Att beräkna inbäddad koldioxid är ett relativt nytt koncept för många byggnadsexperter - oavsett om de är ingenjörer, konstruktörer, byggherrar eller tillverkare - och det blir snabbt kritiskt för deras arbete, eftersom det inom byggsektorn finns en ökande efterfrågan på att hantera klimatprestanda. Regeringarna i länder som Nederländerna, Frankrike, Storbritannien, Sverige och Italien och andra myndigheter har börjat kräva deklarationer av inbäddad koldioxid som även förväntas få obligatoriska gränsvärden för utsläpp senare. 

Detta samarbete bygger på en etablerad integrering av One Click LCA med Tekla® Structural Designer, Tekla® Structures och Trimble Connect samarbetsplattform, som har en gratisversion helt integrerad med One Click LCA:s verktyg för att möjliggöra friktionsfritt utbyte av data. Tekla Structures-integrationen utvecklades av den ledande konsultfirman inom samhällsbyggnad, Sweco, i samarbete med One Click LCA. Sweco har använt integrationen i ett ambitiöst projekt för att utforma en koldioxidneutral idrottsanläggning.

I en kommentar om samarbetet sa Ossi Kujala, konstruktör på Sweco Structural Engineering: ”På Sweco strävar vi efter att vara en förebild inom hållbarhet, att ta ansvar för och vara en del av lösningen på samhällets utmaningar inom hållbarhet och att minska utsläpp av koldioxid. One Click LCA:s integration med BIM-data är ett praktiskt sätt att utvärdera klimatpåverkan under en byggnads livscykel. Vi arbetar för närvarande med ett koldioxidsnålt projekt genom att använda Tekla Structures för modellering av konstruktionen och One Click LCA för att utvärdera påverkan under livscykeln. One Click LCA:s integration med Trimble har hjälpt oss att enkelt få uppskattningar av koldioxidutsläpp i ett tidigt skede för varje designalternativ. Integreringen förenklar också processen med uppskattningar av materialmängder efter förändringar av konstruktionen med hög noggrannhet, vilket innebär att vi kan bibehålla uppdaterade mängduppskattningar och livscykelinformation med liten ansträngning.”

"Detta samarbete ger konstruktörer, tillverkare, entreprenörer och andra intressenter möjlighet att systematiskt och effektivt minska klimatpåverkan i sina projekt", säger Panu Pasanen, vd för One Click LCA. ”Den resulterande exakta datan för koldioxid- och livscykelbedömningar är avgörande för att minska koldioxidutsläpp, specificera kostnadseffektiva och klimatoptimala lösningar och uppnå efterlevnad av regler och certifieringar. Den kan också kombineras friktionsfritt med data från andra designdiscipliner. Vi är mycket glada över att samarbeta med Trimble och att skala upp arbetet med att minska koldioxidutsläpp med hjälp av våra verktyg.”

"Hållbart byggande kommer snart inte längre att vara ett val, utan en förutsättning", sa Jari Heino, vice vd och general manager, Structures på Trimble. ”Hantering av klimatprestanda kommer att vara en del av att skapa värde i framtiden. Integreringar med en av de bästa automatiserade programmen för livscykelanalys som One Click LCA gör att våra Tekla-kunder kan använda den konstruerbara datan för att beräkna koldioxidavtrycket i varje fas av projektet och leverera korrekta slutliga deklarationer till myndigheterna. Dessutom hjälper Tekla Structures till att minimera materialförluster och minskar onödiga omarbetningar.” 
 

COP26

The Race to Zero är huvudtemat för COP26, FN:s 26:e klimatkonferens (Climate Change Conference of the Parties). Det upprepar budskapet i den senaste rapporten från Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) som understryker att nettonollutsläpp behöver uppnås till 2050 för att begränsa den globala uppvärmningen till 1.5 grader.