Skip to main content

Randselva-bron i Norge vinnare av Tekla 2020 Global BIM Awards

Den internationella tävlingen Tekla Global BIM Awards utsåg tidigare i höstas Randselva-bron i Hønefoss, Norge som vinnare av världens mest imponerande strukturella byggprojekt som använder Teklas programvaror. Projektet utmärker sig som världens hittills längsta bro som har designats och konstruerats i en ritingsfri, modellbaserad process.

Sedan 1999 har Tekla Global BIM Awards vartannat år uppmärksammat innovativa projekt som tänjer på gränserna för ingenjörskonst och BIM. Över 135 projekt från 36 länder deltog i årets tävling, vilket inkluderade vinnare av Tekla Regional BIM Awards. Vinnarna valdes ut av en jury av branschexperter där Anders Carlén, chefredaktör för Byggindustrin och Fastighetsnytt, är nybliven medlem.

– Randselvabron i Norge är ett utmärkt exempel på hur imponerande bra det kan bli när BIM-tekniken används fullt ut och till och med gör traditionella ritningar överflödiga, konstaterar Anders Carlén.

Övriga i juryn inkluderade Burcu Akinci, professor i civil- och miljöteknik och biträdande dekan för forskning vid College of Engineering vid Carnegie Mellon University, Aarni Heiskanen, innovationsagent inom byggnation, arkitekt, konsult och programvaruutvecklare samt Michael Evans, branschveteran och chef för Trimbles detalj- och tillverkningssegment.

Projekten utvärderades utifrån kriterierna samarbete, implementering, innovation och konstruktionsförmåga.

– Randselva-bron visar de effektivitetsvinster som man kan uppnå med parametrisk modellering och samarbete mellan flera team. Projektet visar också att den kreativitet och de strukturella möjligheter som modelleringstekniken ger upphov till kan utmynna i otroligt komplexa och stora projekt, säger Aarni Heiskanen, ledamot i urvalskommittén.

Fakta Randselva-bron

Plats: Hønefoss, 60 km nordväst om Oslo
Längd: 634 meter
Högsta punkt: 55 meter ovan marknivå
Byggaktörer: Sweco, PNC, Armando Rito, Isachsen
Material: Betong
Färdigställande: 2021