Skip to main content

Tekla Structures – nu ännu bättre för brokonstruktörer

Delta på det här webbseminariet för att lära dig mer om den senaste utvecklingen i Tekla Structures specifikt för broar med Bridge Information Modelling (BrIM). Gabriel Neves, Teklas Bridge Technical Manager, ger en översikt över all ny funktionalitet, inklusive en demo av den senaste versionen av Bridge Creator som utökar Tekla Structures kapacitet i de tidiga projekteringsskeenderna av ett broprojekt.  

Tekla Structures erbjuder brokonstruktörer en elegant och effektiv arbetsflödeslösning för parametrisk brodesign, Bridge Information Modelling (BrIM) som ger byggbara modeller av alla brotyper, storlekar och material.

Webbseminariet hålls på engelska.