Skip to main content

Tekla Structures för brokonstruktörer – från väglinjer till armeringsprojektering

Vi beundrar brokonstruktörers arbete; ett arbete som kräver en särskild uppsättning av färdigheter och skiljer dem från andra ingenjörer. Vi inser vikten av att skapa konstruktioner som möjliggör en smidig och säker resa för alla människor. Ändå blir tidsscheman och budgetarna stramare och trycket för effektivare brokonstruktion är oundvikligt, trots att brokonstruktionerna har komplexa detaljer och former. Brokonstruktörer behöver nya digitala verktyg för att kunna skapa BrIM-material (broinformationsmodellering) som uppfyller kundens krav.

Broar sammanfogar, kopplar samman eller delar trafikflödet. Ibland är en bro ett landmärke som liknar ett konstverk. Ofta är en bro en grundläggande struktur som tjänar sitt syfte, men ändå utformad med passion. Det handlar om trafikflödet. Tekla Structures hanterar informationsflödet till alla data som brokonstruktören behöver – alla slags broar, komplexa eller enkla och alla typer av material; stål, betong, trä. Flödet av detaljerad information gör Tekla-modellerna verkligen byggbara; färre frågor och förtydliganden och mer lönsamma projekt.

Tekla Structures används redan i stor utsträckning av ingenjörsbyråer runt om i världen. Nu lanserar Trimble ett nytt tillägg för den tidiga fasen av brokonstruktionsflödet, Bridge Creator, som kompletterar Tekla Structures för broar.

I det här webbseminariet kommer vi att göra ett djupdyk i modellbaserat konstruktionsarbetsflöde från import av väglinje till dokumentation och visa de viktigaste fördelarna med Tekla Structures för brokonstruktörer. Vi presenterar det nya Bridge Creator-verktyget, men också de viktigaste fördelarna med Tekla Structures för betongbroar. Om du kan tycka att det är utmanande att producera exakta 3D-modeller för vissa väglinjer där varierande skevning resulterar i komplexa brokroppar, kan det vara precis vad du behöver för att titta på detta webbseminarium.

Webbseminariet hålls på engelska.