Skip to main content

Digital konstruktion inom beräkning, planering och ledning av betongarbeten

I detta webbseminarium berättar Kristen Erickson från Pepper Construction om hur virtuell design och konstruktion (VDC) och byggnadsinformationsmodellering (BIM) med Tekla programvara hjälper dem som huvudentreprenör att förbättra budget, tidsplan, säkerhet och kvalitet i betongarbeten.

Pepper Construction, som erbjuder sina tjänster över hela USA, tillför värde till sina projekt genom sin förmåga att själva utföra specialistarbeten och att använda den senaste tekniken för att prissätta, tillverka och leda sitt arbete.

Användning av den digitala tekniken gör det möjligt för dem att involveras tidigare i projektet som assisterande konstruktionspartner och ger dem verktyg för att effektivisera byggprocessen och minimera risk och förlängd tidsplan.

Pepper Construction anser att alla projekt kan dra nytta av användningen av BIM och digital teknik och de tar ett praktiskt förhållningssätt i hur man tillämpar dem på både stora och små projekt.

Detta webbseminarium hålls på engelska.