Skip to main content

Utveckling är en verkligt byggbar process

Design, detail, fabricate and construct with truly constructible Tekla models

Verkligt byggbara Tekla-modeller stärker dig med effektiviserade arbetsflöden och samarbete i realtid och skapar förutsättningar för dig att utföra ditt bästa arbete. Gå bortom BIM för mer noggrannhet, produktivitet och lönsamhet.

BIM är mycket mer än bara fotorealistisk projektvisualisering och kollisionsupptäckt. Med Tekla får du sanna, exakta och byggbara digitala tvillingar. De erbjuder sömlösa processer, behåller utformningen och konstruktionen i en perfekt synkronisering och hjälper företag att övervinna byggutmaningar.  

Slutsatsen

Efter årtionden av att upprätthålla status quo har byggbranschen en möjlighet att digitalt omvandla prestation och modernisera. Den byggbara processen erbjuder betydande förbättringar i produktivitet, effektivitet, säkerhet och kvalitet. Att förändra hur byggbranschen fungerar har aldrig varit så enkelt.
 
Idag kan vi projektera, konstruera och underhålla byggnader mer effektivt för att gynna både byggare och användare. Konsekvens och tillgänglighet är nyckeln till framgång, och BIM-data av bästa kvalitet skapas och nås inom Trimbles byggbara process.
 

Spara tid och pengar med korrekt data

Verklig data sammanför människor, teknik och information för att kunna leverera det bästa arbetet på kortare tid. Säg adjö till att förlita dig på traditionella 2D-planer och splittrad data och välkomna lättförståelig och tillgänglig information.

Easy-to-understand and accessible building information model vs. traditional 2D plans

Det uppskattas att byggteam ödslar 13 % av sin arbetstid på att leta efter projektdata. Men det behöver inte vara så. Genom att bli verkligt byggbar, tjänar alla på att se helheten samt de allra minsta detaljerna.
 

Att övervinna kommunikationsutmaningar

Eftersom den globala pandemin skapar osäkerhet i byggbranschen, blir fördelarna med BIM tydligare än någonsin. Som Rapporten The Next Normal in Construction förklarar,
 
"Digital teknik kan möjliggöra bättre samarbete, större kontroll över värdekedjan och en övergång till ett mer datadrivet beslutsfattande. Dessa innovationer kommer att förändra hur företag närmar sig drift, utformning och konstruktion, "McKinsey, 2020.
 
Med en verkligt byggbar process har olika team en tydlig kommunikation om projekt av alla storlekar, även när de arbetar i olika delar av världen. Arbetet delas med rätt personer 24/7 för att hålla teammedlemmarna välinformerade och uppdaterade.
 

Mät byggbarheten

Two building information models (BIM) with different level of development (LOD)Hur kan du vara säker på att du arbetar med en verkligt byggbar process? Byggbarhet kan kvantifieras med hjälp av LOD (Level of Development), som utvecklades av Associated General Contractors of America för att definiera innehållet och tillförlitligheten hos BIM.

Med den verkligt byggbara Tekla som driver din BIM-process, upplever du förbättrat värde och minskad risk. Alla får den datarika information de behöver med Tekla, med en branscherkänd och kvantifierbar metod.

 

 

Minska på koldioxiden

Enligt rapporten Bringing Embodied Carbon Upfront kommer 39% av alla globala koldioxidutsläpp från byggande och konstruktion. Detta är en av många anledningar till att WorldGBC vill helt avkarbonisera sektorn senast 2050. Byggföretag känner av värmen, men de kan övervinna utmaningen med verkligt byggbar BIM.

 Big concrete bridge crossing a river in a forest
Randselva-bron av Sweco, PNC, Armando Rito och Isachsen

Verkligt byggbar BIM minskar materialspill genom att optimera byggnadens effektivitet. Med högkvalitativ data och modellering kan användare till och med experimentera med grönare material. Tekla gör det också enkelt för ingenjörer att bedöma konstruktioner tidigt för att minska deras koldioxidpåverkan innan byggandet ens börjar. Inte konstigt att så många rekommenderar att man använder byggbar BIM i de tidiga stadierna av konstruktionen. Informerad planering visar vägen till en grönare och renare värld.

 

Man using mixed reality on a construction site

Blandad verklighet på ett enkelt sätt

Gå bortom datorskärmen och kombinera
konstruktionsdata med den verkliga världen och navigera genom konstruktioner innan de ens är färdiga. Med en verkligt byggbar process kan du enkelt upptäcka fel på plats och spara pengar, material och tid.
 
 
 

 

 

Bygg ett gott rykte för säkerhet

Byggbar BIM garanterar säkerheten för byggnadsanvändare med en "gyllene tråd" av information som är avgörande för att bygga säkra byggnader. Med Teklas verkligt byggbara informationsmodell har du ett förråd av rik data till hands.

Besök våra lösningssidor för att lära dig mer om hur vi kan hjälpa dig med ditt nästa steg i den byggbara processen.