Skip to main content

Smart, kostnadseffektivt och smidigt med de nya Tekla Structures-licenserna

Under 2021 lanserade vi på Trimble ett nytt licensupplägg för programvaran Tekla Structures. Dels för att möta våra kunders behov, men också för att möta marknaden där just behoven kan skilja mellan olika projekt och arbetsstyrkan anpassas efter orderingång. I stället för att betala en engångskostnad plus ett årligt underhåll är licenserna nu prenumerationsbaserade. Det nya upplägget innebär en mycket större flexibilitet för användarna och med fullversionen Diamond ingår också fler program ur Tekla-familjen.

Att köpa Tekla-licenser innebar tidigare en initial investering för bygg- och teknikföretag. Med de nya Tekla-licenserna har vi tagit steget mot ett prenumerationsbaserat och smidigt användande där programmen ligger i molnet istället för på en nätverksserver. Det nya upplägget medför en rad fördelar för våra kunder. För det första betalar du bara för så många licenser som ditt företag har användning för just nu och prenumerationerna löper på årsbasis. Diamond-versionen motsvarar den tidigare full-licensen med obegränsad tillgång till funktionerna i precast- och steel-licensen. Men det finns också möjlighet att välja enklare licenser, Carbon och Graphite, för de medarbetare som inte har obegränsat behov av att modellera i Tekla. Möjligheten att korttidshyra Tekla-programmen från tre månader och framåt finns fortsatt för de företag som tillfälligt har ett ökat behov av fler licenser.

Ett prenumerationsbaserat upplägg för programvaror har numera blivit alltmer standard och också en nödvändighet för att kunna erbjuda den flexibilitet och användarvänlighet som krävs i dagens digitaliserade samhälle. Licenserna hanteras i onlineverktyget ATC, där samtliga administratörer har möjlighet att tilldela licenser till användare, samt se över licensernas användning och avtalstid.

Förbättrad arbetsmiljö
Två av våra kunder, BTB Byggnadstekniska byrån och LGL Construction uppgraderade förra året sina befintliga nätverkslicenser till de nya prenumerationsbaserade. BTB är specialister inom byggnadskonstruktion, byggadministration och geoteknik och deras projekt omfattar alla skeden inom husbyggnadsområdet. LGL Construction är en stålbyggnadsentreprenör som konstruerar, tillverkar och monterar stålkonstruktioner för industri, flerbostadshus och lagerinredning.

Båda företagen upplever stora fördelar med det nya systemet.

– Våra medarbetare vill aldrig gå tillbaka till de gamla licenserna! Med Diamond slipper de växla mellan olika licenstyper och förlita sig på en nätverksserver, så skiftet är i mångt och mycket en arbetsmiljöfråga, konstaterar Emil Sandholm, Teklaspecialist och konstruktör på BTB, Byggnadstekniska byrån.

Även Magnus Källberg, konstruktör och BIM-ansvarig på LGL Construction betonar de arbetsmässiga fördelarna med de nya licenserna:

– Med Diamond-versionen kan vi arbeta med större modeller och begränsas inte längre av vilket material vi jobbar i eller antalet objekt i en modell. Det gör att vi kan modellera upp mer detaljrika stommar och få till en bättre projektering. Att programmen numera finns i molnet har också underlättat mycket nu under pandemin när många av oss har jobbat hemifrån.

Kostnadseffektivt
Det nya prisupplägget upplevs som ett stort plus.

– Det är ju ett behagligare sätt att bli fakturerad, man slipper en stor initial kostnad per licens. Att istället betala en fast summa årligen underlättar investeringsbeslut, konstaterar Emil Sandholm.

Magnus Källberg håller med:

– Vi ser ju vinsterna med att få ett bättre och mer flexibelt arbetssätt. Innan var vi en licens kort ibland, men då var det inget att göra åt, för vi kände inte att vi ville lägga flera hundratusen på en ny licens om behovet endast var tillfälligt. Med prenumerationsbaserade licenser behöver vi inte hamna i den situationen igen.

Rabatt vid uppgradering
För våra befintliga kunder erbjuder vi en Trade up benefit om de byter till de nya licenserna, vilket innebär att de under en femårsperiod får rabatt på sina prenumerationer. Vi hoppas att såväl nya som gamla kunder ser alla de fördelar som de nya prenumerationsbaserade licenserna innebär i form av effektivare arbetsflöden, ökad produktivitet och enklare samarbeten över projektgrupper. Berätta gärna för oss vad du tycker om vårt nya upplägg och hur vi ytterligare kan utveckla vårt erbjudande för att passa just dina behov.

#differentbutbetter

Fredrik Linderoth, Sales Manager, Trimble Solutions Sweden AB
Tove Lindblad, Business Development Manager, Trimble Solutions Sweden AB