Skip to main content

Öppen inställning till BIM – för bättre samarbeten

Group of construction workers at the jobsite

En enda programvarulösning eller ett enda integrerat system kan aldrig uppfylla alla krav i byggbranschen. Istället tror vi på en blandad digital miljö där olika ändamålsenliga system kommunicerar effektivt med hjälp av informationsmodeller, gemensamt överenskomna processer och metoder samt delad terminologi. Detta innebär att vi har en öppen inställning till byggnadsinformationsmodellering.

Fördelar med Open BIM i praktiken

Projektmedlemmar vill hålla sig uppdaterade om vad de andra gör samt förstå och framgångsrikt förverkliga syftet och avsikten med konstruktionen. Byggprojektdeltagare ska kunna arbeta smidigt tillsammans, oavsett vilka verktyg de använder. Open BIM handlar om kompatibla arbetsflöden, inte bara kompatibilitet mellan två programvarupaket. Även inom tillverkning behöver man öppen, läsbar information.

Just nu erbjuder Open BIM, med hjälp av IFC-filformaten (Industry Foundation Classes), det mest praktiska alternativet för användning varje dag. Via IFC kopplas Tekla samman med AEC, MEP och alltmer med fabriksdesignprogramvara.

I dagsläget ger IFC-filformatet (Industry Foundation Classes) det mest genomförbara alternativet för Open BIM till vardags. Via IFC kopplas Tekla samman med AEC, MEP och numera även i större grad med fabriksdesignprogramvara.

Fram tills idag har IFC-baserade arbetsflöden varit vanligare inom design, men även American Institute of Steel Construction (AISC) har börjat arbeta med IFC-filformaten som utgångspunkt i sin strategi för interoperabilitet. Behovet av ökad produktivitet driver på automatiseringsutvecklingen inom stålindustrin, vilket skapar en ökad efterfrågan på planering och processhanteringsinformation.

Arbeta med partners

Tekla programvara används i en bransch där ett stort projekt kan sysselsätta 150–200 företag, som alla ska uppnå ett gemensamt mål. Därför är det inte konstigt att samarbete, kommunikation och kompatibilitet är kritiskt för att komma i mål. Open BIM ger branschen frihet att välja de bästa projektleverantörerna att jobba med – oavsett vilken programvara de använder.

För att stötta våra kunders samarbete med sina partner arbetar vi tillsammans med andra i byggbranschen genom organisationen buildingSMART. Tekla Structures samverkar med andra leverantörers lösningar och tillverkningsmaskiner.

Vi vill även ge våra kunder möjlighet att skapa sina egna applikationer: Om du vill bidra med något som utökar vad som är möjligt att uppnå med gränssnitt enligt branschstandard, kan du göra det med Tekla Open API. Med hjälp av Tekla Open API kan dessa applikationer integreras i modelleringsmiljö, och du kan också skapa anslutningar till vilken anpassad applikation som helst.

Vi erbjuder ett specifikt Tekla Partners Program för utvecklare. Som medlem i Tekla Partners Program får du Tekla Structures Partner-licens och tillstånd att sälja, marknadsföra och distribuera applikationer – och många fler fördelar. Tekla Developer Center är navet som innehåller all relevant information om Tekla Open API för utvecklare.

"Bara tänk på hur internet blev det populäraste systemet genom att nyttja öppna protokoll och läkning istället för monolitiska, stängda system. Och hur kodningsprinciper som open-source och öppenhet gör crowdsourcing möjligt. Detta har lett till ett oförutsett utvecklingshopp, vilken vi nu eftersöker med Open BIM. Öppna programmeringsgränssnitt möjliggör samarbete med de bästa verktygen för det bästa resultatet." 
- Otto Alhava, CTO, Fira

 

Läs mer om byggbarhet