Skip to main content

Minska klyftan av problem vid tidig projektering

De beslut som konstruktörer tar vid tidig projektering avgör ofta det slutliga resultatet. Sådana beslut påverkar också kundnöjdheten.

Utan rätt data och processer kan det bli en kaotisk period där dålig förståelse driver långsamt och dåligt beslutsfattande. Men genom att skapa en verkligt byggbar byggnadsinformationsmodell är konstruktionsingenjörer på väg mot framgång på plats.

Att vinna ett anbud är en belöning för hela teamet. Det flyttar projektet från kontoret till byggarbetsplatsen, genererar pengar och fungerar som en solid referens i din projektportfölj. Det ökar också potentialen att vinna projekt även nästa gång.

Det är i alla fall så det borde fungera...

Men när ett projekt går riktigt dåligt på grund av kostnadsöverskridanden, materiella utmaningar, schemaändringar och andra oförutsedda händelser, skapas en stor frustration för projektteamet och entreprenören.
När saker går fel beror det vanligtvis på otillräcklig data, brist på kommunikation och delning av information samt undermålig planering i de tidiga faserna av projektet. Detta kallar vi på Tekla för brist på sömlös information. Det är bristen på ackumulerad information mellan den tidiga utformningen och arbetet på byggarbetsplatsen som snabbt kan förvandla ett projekt från ett bra till ett mindre bra projekt.

Fasen mellan budgivning och att ta hem anbudet varierar, då ny information kan lämnas ända fram till att budet är antaget. Ändringsförfrågningar kan till och med komma in efter att projektet har tilldelats, eftersom planer för mekanik, el och VVS skapar nya ömsesidiga beroenden som måste tas itu med vilket påverkar tid och kostnad.

Lösningen är att introducera verkligt byggbar BIM, byggnadsinformationsmodeller, redan från början för att säkerställa konsekvent och rak kommunikation mellan konstruktörerna och entreprenörerna på byggarbetsplatsen.

Genom att nyttja den byggbara BIM processen för att leverera samordnade och kompletta konstruktioner kan konstruktionsavdelningen förbättra sitt arbete - samtidigt som de ligger före konkurrenterna.

 

Förbättra leveransen av projekttidplaner med digitala modeller

Det är alltid en god nyhet när en projektförfrågan kommer in och teamet kan börja arbeta med ett anbud. Men anbudet kommer bara att vara lika bra som den information som finns att basera det på. Vissa projektförfrågningar kan vara omfattande i sina beskrivningar om vad som behöver byggas, medan andra låter dig göra antaganden om projektplaner, kvantiteter, material med mera.

Det är därför inte ovanligt att entreprenörer ser tillbaka på gamla anbud som en mall för att skapa ett nytt. När det finns knapphändig information att basera ett bud på är det bästa sättet ofta att leta fram en befintlig handling och göra justeringar som anpassas efter kraven som finns i den nya förfrågan.

Tyvärr är det här problemen ofta börjar – särskilt på kontor i övergång till BIM eller som ännu inte har börjat nyttja digital transformation. Det gamla anbudet kan vara flera år gammalt och de som tog fram det kanske inte längre arbetar på företaget. Projektet kanske inte ens var lyckat.

Utan ett korrekt register över information är det omöjligt att veta om det gamla anbudet är en bra modell för det nya. Om det inte är det, så leder det mest troligt till problem längre fram...

Att säkerställa byggbarhet är en lösning – både för nuvarande och framtida projekt. För varje fas projektet går igenom sker det förändringar. Därför är det viktigt att säkerställa att dessa förändringar blir anpassade och genomförbara att bygga på utsatt tid och inom budget.

Det innebär att nyttja BIM redan från början.


BIM tar fram det bästa

För Tekla är byggbarheten kärnan i den BIM-programvara som vi tillhandahåller, vilket gör hela byggprocessen mer automatiserad och exakt – från projekteringsfas till byggfas. Byggbarhet påskyndar hela processen, och informationens noggrannhet ger förtroende för alla som är involverade i projektet.

Människor som inte har nyttjat BIM tänker ofta bara på tekniken i sin enklaste form, dvs. projektvisualisering i 3D och viss kollisionskontroll. Även om dessa grundläggande fördelar med BIM verkligen är enormt fördelaktiga, ligger den fulla potentialen hos en digital modell i det faktum att den kan representera data för nästan alla faser av ett byggprojekt - inklusive hur ömsesidiga beroenden påverkar varandra när informationen förändras. Det är vad byggbarhet handlar om.

BIM för samman människor, teknik och data så att alla kan göra sitt bästa och kommunicera effektivt. Modellen av projektet kan enkelt delas med hela teamet genom en knapptryckning. Eftersom att alla i teamet refererar till samma modell finns det mindre utrymme för miss i kommunikationen och missförstånd.

Kort sagt, det är mindre frågetecken.