Skip to main content

Datasäkerhet

Under detta webbseminarium tittar vi på de tekniska och organisatoriska tillvägagångssätt som Trimble har implementerat i Tekla-produkter och tjänster. Vi går översiktligt igenom de sex kategorier (säkerhet, efterlevnad, integritet, infrastruktur, tillgänglighet och cookiemeddelanden) som beskrivs i Tekla Trust Center. Vi tittar även på den nya inloggningsfunktionen som implementerats vid uppstart av Tekla Structures. Vi går även igenom hur vi arbetar med datasäkerhet samt hur vi säkerställer våra kunders data. Vi på Trimble vill att ni ska känna er trygga när ni använder våra produkter.