Projektering

Detaljerade och verklighetstrogna modeller

Skapa exakta, detaljerade och verklighetstrogna modeller som ger dig fördel. Alla konstruktioner och detaljer kan enkelt modelleras, och automatisk kollisionskontroll ser till att dyrbara konflikter exponeras i modellen – inte på verkstadsgolvet eller arbetsplatsen.

Kraften i Tekla Structures-modellering överträffar allt annat på marknaden. Du kan enkelt bygga modeller, hantera hur stora projekt som helst i en enda databas och korsreferera till andra modeller från MEP eller anläggningsritning.

Ritningar, rapporter och CNC-data kan skapas automatiskt från 3D-modellen när de behövs. Ritningar är fullt integrerade i modellen, vilket ger kraftfull hantering som ändå är lätt att ändra. Dela enkelt data med Trimble Connect.

 

Huvudsakliga fördelar:

Arbeta med en virtuell 3D-konstruktion

 • Bedriv ditt projekteringsarbete med korrekta och intelligenta kopplingar som anpassar sig automatiskt till olika och förändrade situationer och ser till att allting passar ihop.
 • Arbeta med alla typer av projekt oavsett storlek och komplexitet.
 • Färdigställ dina byggbara Tekla Structures-modeller som innehåller allt som behövs för tillverkning och konstruktion, inklusive bultförband och svetsfogar.
 • Förbättra modellen med specialkomponenter i 3D som är tillgängliga i Tekla Warehouse och skapade av ledande branschleverantörer.

 

Skapa alla ritningar, rapporter och tillverkningsdata automatiskt från modellen

 • Generera tillverknings- och monteringsritningar med detaljer och 3D-visualiseringar.
 • Skapa materiallistor, scheman och andra rapporter automatiskt.
 • Anslut till all ledande programvara för analys och konstruktion, anläggningsritning och MEP med standardformat och egna format, däribland IFC, DXF, DWG och DGN.
 • Ändringar i modellen uppdateras automatiskt i alla ritningar.

 

 

Arbeta effektivt

 • Använd ett omfattande bibliotek av detaljer, kopplingar och delar i standard- eller specialformat – slipp modellera allt från grunden.
 • Skapa egna intelligenta specialdelar och specialkopplingar utan behov av programmering.
 • Standardisera dokumentationen: ställ in dina tillverknings- och monteringsritningar och rapporter till att automatiskt anpassas efter dina behov.
 • Kom igång med arbetet omedelbart genom att använda färdiga lokaliserade bibliotek av stålprofiler, plåtar, bultar och material.

 

Arbeta i utspridda projektgrupper

 • Flera användare kan arbeta med samma projekt samtidigt oavsett geografisk plats, tidszon eller hastighet på internetuppkopplingen.
 • Med Tekla kan du utnyttja de patenterade och mest avancerade verktygen på marknaden: Tekla Model Sharing och Trimble Connect.
 • Dela modellen med produktions-, monterings- och logistikgrupper, även på mobila enheter, för att förbättra informationsflödet och hålla dem underrättade och i takt med projektet.

Med Tekla kan du:

 • Bygga modeller med alla konstruktionselement och detaljer som svetsfogar, bultar och andra konstruktionsföremål.
 • Upptäcka konflikter i tid med automatiserad kollisionskontroll.
 • Hantera ändringar och följder av dessa.
 • Generera tillverknings- och monteringsritningar med detaljer och 3D-visualiseringar från modellen.
 • Markera delar och monteringar automatiskt.
 • Ansluta till anläggningsritnings- och analysprogramvara.