Skip to main content

Varför använder stålkonstruktörer Tekla Model Sharing?

Många av er arbetar som oberoende stålkonstruktörer eller på en liten ingenjörsbyrå med bara 2-3 anställda. Du kanske tror att det inte finns något verkligt behov av att dela dina modeller, men tänk om du enkelt skulle kunna gå med i något projekt som skulle kunna dra nytta av din hjälp?

Kanske är din specialitet diverse stålkonstruktion och du arbetar oftast med tillverkare som bara gör konstruktionsstål – skulle du även vilja jobba med anbudsprojekt över hela världen inom ditt specialområde?

Mindre aktörer kan arbeta i stora projekt om de har rätt verktyg till hands. Ibland är projektet bara komplext genom utformning eller på grund av en snäv tidsplan. Ett multimaterialsprojekt å andra sidan kan kräva att olika specialister arbetar på samma del av byggnaden. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad om förändringar och utveckling i andra delar av projektet så att din del passar perfekt.

Gå inte miste om möjligheterna att förbättra och utöka din verksamhet – många av dina konkurrenter kanske redan använder den här tekniken idag.

Webbseminariet hålls på engelska.