Fokus på konstruktionsteknik

Uppnå högsta möjliga kvalitet med Teklas konstruktionsteknik.

Med Teklas programvara kan konstruktionsingenjörer arbeta mer effektivt, precis som de vill, med fokus på att konstruera och skapa snarare än att dokumentera. Kärnuppgifterna blir mer detaljerade, konsekventa och håller högre kvalitet och entreprenören får en värdefull modell.

Tekla Structures integrerar branschledande analys- och designprogramvara och gör det möjligt att samarbeta med arkitekter, konsulter och entreprenörer. Tekla BIMsight erbjuder ett professionellt, kostnadsfritt verktyg för konstruktionssamarbete.


 Med Tekla kan du  

 • Modellera även de mest komplicerade projekten
 • Integrera modellering med strukturell analys och dokumentation.
 • Dela konstruktionsdesign fritt med andra projektdeltagare.
 • Utnyttja nya affärsmöjligheter för att utöka dina tjänster och få konkurrensfördelar.
 • Inkludera alla material i dina modeller. 

Viktiga fördelar

 • Minska antalet fel och samordna designprocessen på ett tillförlitligt sätt.
 • Integrera modellering med design och analys.
 • Skapa konstruktionsdokumentation enkelt, direkt från modellen.
 • Enkelt att hantera designändringar.
 • Leverera exakta, strukturella modeller till entreprenörer.

National Museum of Qatar by Arup

Byggnadsinformationsmodellering (BIM) med Teklas programvara ger en markant bättre kvalitet och precision när det gäller byggnadsingenjörernas informationsarbete. Mindre tid på dokumentering innebär mer tid till att utveckla bättre designlösningar. Eftersom Tekla skapar konstruktionsdokumentationen direkt från modellen är det enkelt att hantera designändringar. När Tekla-modellen är korrekt är även ritningarna korrekta.

Flexibla designmöjligheter

Med Tekla kan du fokusera på konstruktionstekniken. Programvaran ger dig möjlighet att experimentera med designförändringar, utveckla och analysera alternativ samt presentera dessa extra funktioner för kunder. Ta bättre informerade beslut tack vare att det går så snabbt att analysera designmöjligheter och mängdavtagningsrapporter. 

Fördelar

 • Förbättra processeffektiviteten
 • Fokusera på konstruktionsteknik, inte dokumentering
 • Koordinera modelleringen
 • Generera korrekta ritningar från modellen 

Ledande analys- och designmiljöer kan integreras i arbetsflödet med Tekla.  Du sparar tid genom att skapa både fysiska och analytiska konstruktionsmodeller i ett enda program. Analysprogrammen skickar designinformation och uppdaterar den fysiska modellen och dokumentationen dynamiskt - allt för att minimera de många överflödiga, upprepade uppgifterna. Dessutom kan du analysera om modellen när du vill.

Med Teklas programvara kan du

 • Koordinera och visualisera modellen, ritningar och rapporter.
 • Förenkla samarbetet mellan ingenjörer och ritare.
 • Hantera ändringar på ett effektivt sätt för att alltid hålla projektinformationen uppdaterad.
 • Koordinera alla A&D-kalkylblad.

 

Om du vill se vilka programvaror som kan länkas till Tekla Structures vid Tekla Open API™ kan du gå till partnersidan.

 

Tekla integrerar analysprogramvaror

 • SAP2000
 • STAAD.Pro 2007
 • S-Frame Software
 • GTStrudl
 • Dlubal RFEM and RSTAB
 • MidasIT Robot™ Structural Analysis Professional software.

Alla Tekla partners

 

Med hjälp av Teklas programvara kan du gå vidare med din design till projektering. Tekla hanterar stora modeller utan problem och programvarans beprövade hastighet och precision gör projektering inte bara praktiskt möjligt utan även lönsam.

De dynamiska designverktygen minskar projekteringstiden och tar enkelt hand om de oundvikliga designändringar som måste göras. Projekteringen är tätt förknippad med utvecklingen av konstruktionsmodellen och dokumentationen.

Arbeta på ditt eget sätt i Tekla: dra nytta av flexibiliteten, hastigheten och precisionen. 

Läs mer om hur du modellerar armeringsjärn och platsgjuten betong.

Modellering av betonggjutning 

 

Fördelar

 • Utöka dina tjänster med konstruktionsprojektering.
 • Inför ändringar snabbt och enkelt.
 • Tillhandahåll byggnadsinformation som entreprenörerna behöver. 
 • Modellera även mer komplexa konstruktioner, oavsett val av material.

Vi testar och utvecklar Tekla Structures kontinuerligt och branschen använder det för att skapa, kombinera och distribuera detaljerade, exakta och informationsspäckade konstruktionsmodeller. Modellerna tillhandahåller öppen, läsbar information för tillverkning som även kan exporteras till andra lösningar. Tekla är klart att användas direkt men går att anpassa om du önskar.

Teklas programvara fungerar med alla material. En modell kan alltså innehålla både prefabricerad och platsgjuten betong, stål, trä och alla andra möjliga material. Att känna till andra projektdeltagares konstruktioner garanterar att dina delar passar med alla andra. Dessutom medföljer ett bibliotek med designdetaljer i programvaran där användarna kan modellera, lagra och dela anpassade komponenter såsom specifika anslutningar. 

Tekla erbjuder tjänster i din närhet. Dra nytta av lokal support, utbildning, konsultering och onlinetjänster som Tekla User Assistance.

Vi planerar implementationen av programvaran tillsammans med kunden. Detta brukar hjälpa våra kunder att spara både tid och pengar genom att de snabbt kommer igång med programvaran. Lokala anställda hos Tekla och våra återförsäljare har gjort detta förut och kan hitta de lösningar som passar dig bäst.