Skip to main content

Tekla BIM Awards Suomi 2023 -kilpailun voittajaksi valittiin Lyyra

Tekla BIM Awards 2023 -kilpailun voittajaprojekti Lyyra

Suomen Tekla BIM Awards 2023 -kilpailun voittajaksi valittiin Helsingin itäisen kantakaupungin uusi maamerkki palvelukeskus Lyyra. Kilpailun tulokset julkistettiin Espoossa 15.6.2023. Lyyra-hankkeessa oli tietomallinnusta ja mallista saatavaa tietoa viety monipuolisesti käyttäjän tasolle asti. Suomen Tekla BIM Awards -kilpailu järjestetään vuosittain, ja siinä palkitaan parhaiten mallinnettua tietoa käyttäneet rakennusalan projektit. Alueellisten kisojen parhaimmat projektit vuosien 2023 ja 2024 kilpailuista osallistuvat Tekla Global BIM Awards 2024 -kilpailuun, joka järjestetään joka toinen vuosi. 

Tuomaristossa oli mukana Janne Tähtikunnas (RIL), Timo Koivisto (Teräsrakenneyhdistys), Timo Lehtoviita (Lab-ammattikorkeakoulu), Tapio Kivistö (Rakennuslehti) ja Jukka Suomi (Trimble). 

Tuomaristo valitsi voittajan ja kunniamaininnan ansainneet hankkeet kilpailun arvosteluperusteiden mukaisesti. Tämän vuoden kilpailun yleisöäänestykseen osallistui ennätykselliset yli 1000 vastaajaa.   

Pääpalkinnon voittaja: Lyyra 

Tämän vuoden kilpailun voittaja, Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan Ylva-konsernin rakennuttama Lyyra-kortteli on hankkeena erittäin vaikuttava. Kolmen rakennuksen kokonaisuuden sijoittaminen keskustaan vaati huolellista koordinaatiota suunnittelun ja vaativan rakennusympäristön välillä. Rakennuksesta tehtiin useita luonnosmalleja, jotta monimuotoinen geometria saatiin sovitettua ja logistiikan tarpeet otettua huomioon. 

Suunnittelun yhtenä erityispiirteenä oli se, että rakennusosatoimittaja Peikko oli Tekla Model Sharing -mallin sisällä toisen organisaation mallissa. Tietomalleja käytetään myös vuokrauksen apuna sekä kommunikointiin eri sidosryhmien kanssa, ja lopuksi tietomalli luovutetaan kiinteistön ylläpidon käyttöön. Hankkeessa tavoiteltiin mahdollisimman lyhyttä läpivientiaikaa, minkä vuoksi käytettiin mm. tahtituotanto- ja lean-menetelmiä. 

Työmaa oli keskellä kantakaupunkia, mikä teki logistiikasta haastavaa. Toimitukset hoidettiin välivarastojen kautta ja materiaaleja tuotiin työmaalle vain tarpeen mukaan. Laserkeilausaineistoa hyödynnettiin suunnittelun lähtötietojen lisäksi myös työmaalla tietomalliin vertaamalla. Hankkeessa tehtiin erittäin paljon metron rakenteiden sekä louhintojen keilauksia, jotta varmistettiin rakennuksen turvallinen rakentaminen ilman metroliikenteelle koituvia häiriöitä. Kaikilla työmaan osapuolilla on ollut käytettävissä ajantasaiset toteutuspiirustukset ja tietomallit mobiililaittellaan.

Toteutukseen osallistuneen henkilöstön yhdenvertaisuus ja mukaanotto on toteutettu esimerkillisellä tavalla, mm. Lyyran 2019 inklusiivinen työmaa -hankkeen avulla. Kestävä kehitys on otettu monipuolisesti huomioon hankkeen alusta asti ja sille on haettu Leed Platinum- ja Well-sertifikaatteja. Taloteknisissä ratkaisuissa on pyritty tehostamaan energiankierrätystä, ja tietomallien avulla tehtävien energiasimulointien avulla saadaan jäähdytyksen ja lämmityksen tarve optimoitua oikein. Työmaalla rakennusjätteen kierrätysprosentti oli 95 %.  

Projektin kilpailuun ilmoittivat: 

Tilaaja: Ylva     

Projektinjohto ja päätoteuttaja: Haahtela     

Pää- ja arkkitehtisuunnittelu, tietomallikoordinointi: Arco Architecture Company Oy     

Rakenne-, betonielementti-, terästuoteosa-, LVIAS-, SPR- ja energiasuunnittelu sekä kosteudenhallintakoordinointi: Ramboll Finland Oy 
 

Pääpalkinnon lisäksi tuomaristo jakoi kaksi kunniamainintaa

Kunniamaininta: Ruskeasuon raitiovaunuvarikko    

Helsingin Ruskeasuolle rakennettavasta raitiovaunu- ja bussivarikosta tulee toinen Helsingin raitioliikenteen päävarikoista. Hankkeessa on käytetty laajasti tietomalleja, ja siinä on testattu ketterästi uusia teknologiota tarkoituksena saada niistä parhaimmat jokapäiväiseen käyttöön.  Geosuunnittelu hyödynsi tietomallinnusta erityisen laajasti, ja malleja hyödynnettiin myös kustannuslaskennassa ja koneohjauksessa. Cavea on käytetty monipuolisesti eri kohderyhmille, mm. käyttäjäkatselmuksiin ja toiminnallisuuden arviointiin. Hankkeen toteutus oli visualisoitu 4D-aikataulun avulla. Työmaalla tehtiin dronelentoja sekä käytettiin 360 kuvausta työmaan tilannekuvan luomiseen. Hankkeessa hyödynnettiin parametrista suunnittelua. 

Joukkoliikenteen kehittämisen lisäksi kestävä kehitys on otettu suunnittelussa monipuolisesti huomioon ja sille haetaan BREEAM Excellent-tason ympäristösertifikaattia. Tavoitteena on saada 90 % purkujätteestä hyötykäyttöön. Hankkeen lopuksi sen tietomalliaineisto luovutetaan tilaajalle käyttö- ja ylläpitotehtäviä varten. 

Projektin kilpailuun ilmoittivat: 

Pääurakoitsija: Skanska Infra Oy      

Rakenne-, LVIAS-, SPR- ja palosuunnittelija, tietomallikoordinointi: Sweco Finland Oy      

Arkkitehtisuunnittelija: Arkkitehtityöhuone APRT Oy    

Mittaustyöt: EXACT AIP-Mittaus Oy   

Geosuunnittelija: Sipti Infra Oy      


 

Kunniamaininta: Tuusulan Monio

Tuusulan Monio on vanhalle kasarmialueelle rakennettava hirsilukio ja monitoimitalo. Suomen ensimmäisessä 3-kerroksisessa hirsirakennuksessa on laajapohjaisella yhteistyöllä yhdistelty uudella tavalla erilaisia puurakentamisen menetelmiä. Hanke on hybridikohde, jossa on yhdistetty ainutlaatuisesti eri materiaaleja. Toteutussuunnittelun yhteydessä on kehitetty innovatiivisella tavalla detaljiikkaa puu- ja teräsrakenteiden yhdistämiseen. Tuoteosatoimittajat toimittivat detaljisuunnittelua varten omat mallinsa hankkeen yhteismalliin. 

Hybridirungon asennustyöt on suunniteltu simuloimalla asennusjärjestyksiä, ja 4D -mallia käytettiin runkotyön aikataulutukseen.  Sääsuojatelineet ja aluesuunnitelma tietomallinnettiin. Työmaalla käytettiin talotekniikan katselmuksissa Trimble Connect AR-sovellusta ja Trimblen XR10 -virtuaalikypärää. Kestävä kehitys oli otettu monimuotoisesti huomioon rakennuksen ekologisuuden lisäksi. Katolla on on aurinkopaneeleja, ja Tuusulan lukiolaiset istuttavat kunnan alueelle hirsien valmistamiseen kaadetut puut takaisin.   

Projektin kilpailuun ilmoittivat:  

Pääurakoitsija: Lujatalo Oy   

Tilaaja: Tuusulan Kunta  

Pää- ja arkkitehtisuunnittelija: AOR Arkkitehdit Oy   

Rakennesuunnittelija: A-Insinöörit Oy  

LVI- suunnittelija: Sitowise Oy  

Sähkösuunnittelija: Ramboll Finland Oy   

Hirsitoimitus ja –asennus: Kontiotuote Oy  

Puuelementtitoimittaja: VVR Wood Oy  

Liimapuupilaritoimittaja: Versowood Oy  

Terästoimittaja: Nordec Oy  

Betonielementtitoimittaja: Lujabetoni Oy


 

Yleisöäänestyksen voittaja: ASSI - Ahveniston sairaala allianssi

Ahveniston sairaala on uusi terveydenhuollon keskittymä, joka rakennetaan Hämeenlinnaan. Vaikuttavan sairaalahankkeen suunnittelussa korostui yhteistyö ja käyttäjäläheisyys. Hanke käsittää lähes 300 tietomallia ja työmaan tavoitteena on olla paperiton työmaa. Dronelennot, viikottaiset 360-kuvaukset, tahtialueiden mallinnukset ja virtuaalinen tilanneseinä mahdollistivat esimerkiksi aluesuunnitelmien tekemisen, viestinnän työmaan tilanteesta sekä tiedolla johtamisen tukemisen.  

Yleisö perusteli valintaa muun muassa seuraavasti: 

“Vaikuttava ja iso kokonaisuus, jossa on hyödynnetty tietomallia monella osa-alueella.”

“Laaja ja kompleksinen projekti.”

“Tuotanto on otettu laaja-alaisesti mukaan ja tietomalli on saatu jalkautettua työnjohdolle ja urakoitsijoille.”

“Assi on loistava osoitus siitä, miten laadukkaalla suunnittelulla saadaan aikaan inhimillinen sairaala. Tilat ovat kiertotaloushengessä muuntojoustavia ja neliöt ovat tehokkaasti käytetty, jotta elinkaarikustannukset ovat minimissä.”

“Vaativassa projektissa tietomallinnus on avainasemassa. Projektilla työskentelee alan rautaisia ammattilaisia ja mallin käyttö on jalkautettu hienosti myös työmaalle Trimble Connectin avulla.”

Projektin kilpailuun ilmoittivat: 

Päätoteuttaja ja tietomallikoordinointi: Skanska Talonrakennus Oy 

Rakenne- ja talotekninensuunnittelija: Sweco Finland Oy 

Pää- ja arkkitehtisuunnittelijoina työyhteenliittymä Team Integrated:  AW2-arkkitehdit 

Arkkitehtitoimisto Harris - Kjisik Oy 

Gortemaker Algra Feenstra

Sweco Finland 

Katso lisätietoa voittajista ja muista projekteista.