Varumärken

Webbsidan för Tekla programvara kan innehålla andra meddelanden om äganderätt och copyright som måste följas.

Varumärke

Policy för användande av varumärken
Produktutvecklaren av Tekla programvara, Trimble Solutions Corporation skapar innovativa modellerings­­­programvaror för bygg- infrastruktur- och energibranscherna. De varumärken som Trimble använder för att marknadsföra dessa produkter känns igen av kunder över hela världen vilket gör dem mycket värdefulla. Ett korrekt användande av våra varumärken hjälper till att upprätthålla och öka värdet.

Följande riktlinjer för varumärken tillhandahålls för att underlätta korrekt och konsekvent användande av Teklas varumärken. 

Teklas varumärken
Trimble Solutions Corporation äger många olika varumärken för sina produkter och tjänster. Några exempel på våra varumärken är emblemet och ordet “Tekla”. De flesta, om inte alla av våra produktnamn är skyddade varumärken. Nedan följer en lista över många av Trimbles varumärken. Trimble Solutions Corporation kan äga andra varumärken som inte finns med i den här listan men som också är Trimbles värdefulla immateriella egendom.  

Tekla®ТЕКЛА®
泰科拉 ®
テクラ®
Tekla® BIM Awards
Tekla® Campus
Tekla® Civil
Tekla® Civil Basic
Tekla® Developer Center
Tekla® eLearning
Tekla® EPM
Tekla® EPM GO
Tekla® Equipment and Park Design
Tekla® Field3D
Tekla® Infrastructure Design
Tekla® Model Sharing
Tekla® Open API
Tekla® Partners Program
Tekla® Pipeline Design
Tekla® PowerFab
Tekla® Soil Investigations
Tekla® Structural Designer
Tekla® Structures
Tekla® Tedds
Tekla® Terrain Modeler
Tekla® User Days
Tekla® Warehouse
StruCad

 

Trimbles varumärken

Trimble Solutions Corporation använder också Trimbles varumärke för en del av sina produkter. De flesta, om inte alla av dessa produktnamn är varumärken. En lista över Trimbles produktnamn hittar du nedan. Det kan även finnas andra produktnamn. Läs mer om Trimbles varumärken.

Trimble® NIS
Trimble® DMS
Trimble® Locus
Trimble® eServices
Trimble® Feedback
Trimble® Webmap

 

Korrekt användande
Du kan använda Trimble Solutions Corporation varumärken för att referera till våra produkter eller tjänster så länge som referenserna är lämpliga och följer dessa varumärkesriktlinjer. Rätt användning av Trimble-varumärken förklaras här.
 
Stava alltid Trimble Solutions Corporations varumärken korrekt, med versaler på rätt ställe exakt så som de visas i listan med varumärken. Dessa uppdateras då och då. Teklas produktnamn får inte förkortas.

Trimble Solutions Corporations varumärken får inte användas på så sätt att man kan tro att någon annan än Trimble äger varumärket. Trimble Solutions Corporations varumärken får inte användas så att en kund kan tro att Trimble sponsrar eller tillverkar en tredje parts produkt eller att en tredje part sponsrar eller tillverkar någon av Teklas produkter.  

När du refererar till våra produkter eller tjänster ska lämplig varumärkessymbol användas i enlighet med listan med Trimble Solutions Corporations varumärken.

Alla registrerade varumärken är registrerade i USA och EU eller i ett land där aktuellt språk talas. ®-symbolen får användas om varumärket är registrerat i landet. Om du har några frågor kan du kontakta IPR@tekla.com.


1. Produkter, domäner, företagsnamn och slogans

Trimble Solutions Corporation förbehåller sig all äganderätt till våra varumärken, inklusive alla rättigheter till namnet "Tekla" och tillhörande logotyp. Därför:

 • Får du inte använda våra varumärken eller namn i någon toppdomän, andranivåsdomän eller underdomän. Detta förbud inkluderar användningen av varumärket “Tekla.”  Följande är några illustrerande exempel på förbjuden användning av Trimble Solutions Corporations varumärken:
 • Du får inte använda, införliva eller kombinera något av våra varumärken med dina produktnamn, verksamhetsnamn, slogans eller varumärken.
 • Du får inte kombinera något av Trimble Solutions Corporations varumärken med dina varumärken eller ett varumärke tillhörande en tredje part.
 • Du får inte registrera, eller ansöka om att registrera ett varumärke som är lika med eller förvillande lika med ett varumärke tillhörande Trimble Solutions Corporation.
 • Du får inte använda våra varumärken i din slogan eller använda hela eller delar av någon av våra slogans.
 • Du får inte använda våra slogans på ett sätt som förvirrar eller vilseleder kunder.
 • Din användning av ett av Trimble Solutions Corporations varumärken bör vara mindre framträdande än din egen produkt eller tjänst.

 

2. Webblänkar
 
Trimble Solutions Corporation förbehåller sig äganderätten till våra varumärken, inklusive alla rättigheter till Teklas namn och logotyp. Därför:

 • Får du länka till vår webbplats på www.tekla.com från din webbplats så länge du meddelar dina besökare att de omdirigeras till Teklas webbplats.
 • Exempel på godtagbara formuleringar: 
  • “Klicka här för att besöka Teklas webbplats”.  
  • “Om du klickar på den här länken omdirigeras du till Teklas webbplats”.

 

3. Använd våra varumärken som adjektiv 

 • Våra varumärken får aldrig användas i genitivform. Följande exempel visar korrekt och felaktigt användande:

Korrekt användande: Programvaran Tekla® BIMsight har fantastiska nya funktioner. 
Felaktigt användande: Teklas nya funktioner är fantastiska. 

 • Du får inte förkorta eller använda ett smeknamn för något av Teklas varumärken.  
 • Varje gång du använder ett av Teklas varumärken i en text måste det åtföljas av lämplig beskrivning. Om du är osäker på detta kan du kontakta Teklas marknadsföringspersonal. 

 

4. Markering av äganderätt 

 • Om du använder Trimble Solutions Corporations varumärken på din webbplats eller refererar till dem i tryck marknadsföringsmaterial för Teklas produkter måste du meddela läsaren vem som äger varumärket. Markeringen anges ofta i slutet av tryckta dokument, precis efter ett meddelande om upphovsrätt. Exempel på korrekt markering:

“Tekla är ett registrerat varumärke tillhörande Trimble Solutions Corporation”.

 • Du måste inte markera Trimble Solutions Corporations äganderätt till varumärket om det används i ett pressmeddelande.

 

5. Handelsvaror och marknadsföringsmaterial

 • Du får inte använda Trimble Solutions Corporations varumärken i något marknadsföringsmaterial, inklusive men inte begränsat till handelsvaror som t-shirts, väskor, pennor, nyckelringar, golfbollar och andra föremål.
 • Du måste ha Trimble Solutions Corporations tillåtelse innan du använder något av våra varumärken i marknadsföringsmaterial, oavsett medie. 
 • Du får inte trycka våra varumärken eller logotyper på ditt brevpapper eller dina visitkort.