Varumärken

Webbsidan för Tekla Corporation kan innehålla andra meddelanden om äganderätt och copyright som måste följas.

Varumärke

Policy för användande av varumärken
Tekla Corporation skapar innovativa modelleringsprogramvaror för bygg- infrastruktur- och energibranscherna. De varumärken som Tekla använder för att marknadsföra dessa produkter känns igen av kunder över hela världen vilket gör dem mycket värdefulla. Ett korrekt användande av våra varumärken hjälper till att upprätthålla och öka värdet.

Följande riktlinjer för varumärken tillhandahålls för att underlätta korrekt och konsekvent användande av Teklas varumärken. 

Teklas varumärken
Tekla äger många olika varumärken för sina produkter och tjänster. Några exempel på våra varumärken är emblemet och ordet “Tekla”. De flesta, om inte alla av våra produktnamn är skyddade varumärken. Nedan följer en lista över många av Teklas varumärken. Tekla kan äga andra varumärken som inte finns med i den här listan men som också är Teklas värdefulla immateriella egendom.  
Tekla®
ТЕКЛА®
泰科拉 ®
テクラ®
Tekla® Structures
Tekla® Structural Designer
Tekla® BIMsight®
Tekla® Warehouse
Tekla® Model Sharing
Tekla® Field3D
Tekla® Campus
Tekla® eLearning
Tekla® BIM Awards
Tekla® User days
Tekla® Civil
Tekla® Civil Basic
Tekla® Infrastructure Design
Tekla® Pipeline Design
Tekla® Soil Investigations
Tekla® Equipment and Park Design
Tekla® Terrain Modeler
Tekla® Tedds
Tekla® Open API
Tekla® Developer Center
Tekla® Partners Program
Solve
Fastrak
Orion
StruCad

 

Trimbles varumärken

Tekla använder också Trimbles varumärke för en del av sina produkter. De flesta, om inte alla av dessa produktnamn är varumärken. En lista över Trimbles produktnamn hittar du nedan. Det kan även finnas andra produktnamn. För att se mer om Trimbles varumärken, besök: www.trimble.com/trademarks.aspx

Trimble® NIS
Trimble® DMS
Trimble® Locus
Trimble® eServices
Trimble® Feedback
Trimble® Webmap

 

Korrekt användande
Du kan använda Teklas varumärken för att referera till våra produkter eller tjänster så länge som referenserna är lämpliga och följer dessa varumärkesriktlinjer.
 
Stava alltid Teklas varumärken korrekt, med versaler på rätt ställe exakt så som de visas i listan med varumärken. Dessa uppdateras då och då. Teklas produktnamn får inte förkortas.

Teklas varumärken får inte användas på så sätt att man kan tro att någon annan än Tekla äger varumärket. Teklas varumärken får inte användas så att en kund kan tro att Tekla sponsrar eller tillverkar en tredje parts produkt eller att en tredje part sponsrar eller tillverkar någon av Teklas produkter.  

När du refererar till våra produkter eller tjänster ska lämplig varumärkessymbol användas i enlighet med listan med Teklas varumärken.

Alla registrerade varumärken är registrerade i USA och EU eller i ett land där aktuellt språk talas. ®-symbolen får användas om varumärket är registrerat i landet. Om du har några frågor kan du kontakta IPR@tekla.com.

1. Företagets logotyp och helhetsintryck

Företagets logotyp/symbol består av ett grafiskt Tekla-emblem, logotypen ”TEKLA” och taglinen ”A Trimble Company”.


Teklas helhetsintryck är den distinkta känslan och stilen för vårt företag, våra produkter och våra tjänster. I stilen ingår format, färger, mallar, emballage, etiketter, skyltar, posters och annat marknadsföringsmaterial som skapats av Tekla.  

 • Du får inte använda företagets logotyp utan tidigare, skriftligt samtycke av Tekla.
 • Om du har tillåtelse att använda Teklas logotyp får du endast använda den i enlighet med riktlinjerna för företagslogotypen.
 • Du får inte ta bort, täcka eller ändra Teklas logotyp eller varumärken där de sitter på produkter, emballage eller andra material som Tekla tillhandahåller.
 • Du får inte kopiera eller imitera Teklas helhetsintryck, webbplats, emballage eller marknadsföringsmaterial.

Kontakta Tekla på IPR@tekla.com om du har ytterligare frågor angående användning av Teklas logotyp.

2. Produkter, domäner, företagsnamn och slogans

Tekla förbehåller sig all äganderätt till våra varumärken, inklusive alla rättigheter till namnet Tekla och tillhörande logotyp. Därför:

 • Får du inte använda våra varumärken eller namn i någon toppdomän, andranivåsdomän eller underdomän. Detta förbud inkluderar användningen av varumärket “Tekla.”  Följande är några illustrerande exempel på förbjuden användning av Teklas varumärken:
 • Du får inte använda, införliva eller kombinera något av våra varumärken med dina produktnamn, verksamhetsnamn, slogans eller varumärken.
 • Du får inte kombinera något av Teklas varumärken med dina varumärken eller ett varumärke tillhörande en tredje part.
 • Du får inte registrera, eller ansöka om att registrera ett varumärke som är lika med eller förvillande lika med ett varumärke tillhörande Tekla.
 • Du får inte använda våra varumärken i din slogan eller använda hela eller delar av någon av våra slogans.
 • Du får inte använda våra slogans på ett sätt som förvirrar eller vilseleder kunder.
 • Din användning av ett av Teklas varumärken bör vara mindre framträdande än din egen produkt eller tjänst.

 

3. Webblänkar
 
Tekla förbehåller sig äganderätten till våra varumärken, inklusive alla rättigheter till Teklas namn och logotyp. Därför:

 • Får du länka till vår webbplats på www.tekla.com från din webbplats så länge du meddelar dina besökare att de omdirigeras till Teklas webbplats.
 • Exempel på godtagbara formuleringar: 
  • “Klicka här för att besöka Teklas webbplats”.  
  • “Om du klickar på den här länken omdirigeras du till Teklas webbplats”.

4. Använd våra varumärken som adjektiv 

 • Våra varumärken får aldrig användas i genitivform. Följande exempel visar korrekt och felaktigt användande:

Korrekt användande:   Programvaran Tekla® BIMsight har fantastiska nya funktioner. 
Felaktigt användande: Teklas nya funktioner är fantastiska. 

 • Du får inte förkorta eller använda ett smeknamn för något av Teklas varumärken.  
 • Varje gång du använder ett av Teklas varumärken i en text måste det åtföljas av lämplig beskrivning. Om du är osäker på detta kan du kontakta Teklas marknadsföringspersonal. 

5. Markering av äganderätt 

 • Om du använder Teklas varumärken på din webbplats eller refererar till dem i tryck marknadsföringsmaterial för Teklas produkter måste du meddela läsaren vem som äger varumärket. Markeringen anges ofta i slutet av tryckta dokument, precis efter ett meddelande om upphovsrätt. Exempel på korrekt markering:

“Tekla är ett registrerat varumärke tillhörande Tekla Corporation”.

 • Du måste inte markera Teklas äganderätt till varumärket om det används i ett pressmeddelande.

6. Handelsvaror och marknadsföringsmaterial

 • Du får inte använda Teklas varumärken i något marknadsföringsmaterial, inklusive men inte begränsat till handelsvaror som t-shirts, väskor, pennor, nyckelringar, golfbollar och andra föremål.
 • Du måste ha Teklas tillåtelse innan du använder något av våra varumärken i marknadsföringsmaterial, oavsett medie. 
 • Du får inte trycka våra varumärken eller logotyper på ditt brevpapper eller dina visitkort.