Stålkonstruktioner - snabbare och med högre kvalitet

Tekla är det mest exakta och bäst integrerade sättet att hantera projektering, produktionsplanering och resning av stålstrukturer. Dessutom kan du vinna fler anbud med försäljningsmodeller. 

Med Teklas programvara förbättrar du enkelt effektiviteten i arbetsflödet för stålproduktion. Den integrerar lösningar för arkitektur och konstruktionsteknik och produktionsplaneringssystem samt hanterar både projektering och produktion av stålkonstruktioner. Tack vare Tekla Structures kraftfulla flexibilitet kan du skapa en detaljerad, byggbar 3D-modell av vilken stålkonstruktion som helst, från en offshore-plattforma till ett olympiskt stadium eller ett sändningstorn.

Med Tekla kan du hålla både dig och andra informerade om projektet, mycket tack vare den visualiserade informationen. Dessutom kan du hålla kontakten med entreprenörer och samordna deras arbeten med fältarbetet via Tekla BIMsight, en kostnadsfri lösning för konstruktionssamarbete.

tekla_bim_dlya_proizvoditeley_metallokonstrukciy

Viktiga fördelar

  • Optimera hela tillverkningsprocessen.
  • Undvik projekteringsfel.
  • Hantera ändringar.
  • Koordinera och kommunicera med andra, även i fält.
  • Planera produktionen med hjälp av information från modellen.
  • Integrera designen med tillverkningen och överför information automatiskt - även med IFC. 

Uppskatta och vinn anbud

Tekla tillhandahåller exakta kvantiteter vilket minskar risken vid budgivningar. Dynamiska försäljningsmodeller hjälper dig att vinna anbud och visualiseringarna gör det enklare för dig att demonstrera alternativa lösningar.  

Undvik projekteringsfel

Med Teklas programvara blir projekteringsprocessen både mer effektiv och mer flexibel. De intelligenta och exakta Tekla-modellerna innehåller all information du behöver för att generera ritningar och rapporter som sedan uppdateras vid eventuella ändringar.

Eftersom programvaran hanterar alla typer av material kan alla projektdeltagare ta del av modellen för att hitta kollisioner. Spara tid och pengar och kontrollera att konstruktionerna passar redan i modellen, inte på byggarbetsplatsen. 

Effektiv tillverkning

En öppen lösning för byggnadsinformationsmodellering (BIM) innebär att Tekla är lätt att integrera med andra avancerade lösningar och produktionsplaneringssystem där informationen kan överföras automatiskt. Andra projektdeltagare som konstruktionsingenjörer, kan skicka information till dig för att koordinera arbetet. 

Tekla Structures partners

Planera din produktion

Du kan använda Teklas informationsspäckade modeller för produktionsplanering, inköp och koordination.

  • Planera leveranser och materialanvändning.
  • Generera transportlistor.
  • Använd statusinformation.
  • Rätt material på rätt plats, i rätt tid.

Res delar som passar ihop

Undvik förseningar och leverera och res rätt stålelement i rätt tid. Tekla ger dig möjlighet att kontrollera att allting passar ihop korrekt, tack vare den exakta modellen. Dessutom kan du hantera placering av tyngdpunkten i sammanställningar och generera rapporter baserat på antalet sammanställningar per sekvens.  

Tekla har ett nära samarbete med kunder och branschpartners. Du kan lätt integrera Tekla Structures med de största lösningarna för ståltillverkning och CNC-maskiner som stödjer DSTV-formatet. Våra partners innefattar:

MIS programvara

CNC Stålmaskiner

Svetsrobotar

Se alla Tekla Structures partners

Vi testar och utvecklar Tekla Structures kontinuerligt. Branschen använder det för att skapa, kombinera och distribuera detaljerade, exakta och informationsspäckade konstruktionsmodeller. Modellerna tillhandahåller öppen, läsbar information för tillverkning och som även kan exporteras till andra lösningar. Tekla är klart att användas direkt men går att anpassa om du önskar.

Teklas programvara fungerar med alla material. En modell kan alltså innehålla både prefabricerad och platsgjuten betong, stål, trä och alla andra möjliga material. Att känna till andra projektdeltagares konstruktioner garanterar att dina delar passar med alla andra. Dessutom medföljer ett bibliotek med designdetaljer i programvaran där användarna kan modellera, lagra och dela anpassade komponenter såsom specifika anslutningar.

Tekla erbjuder tjänster i din närhet. Dra nytta av lokal support, utbildning, konsultering och onlinetjänster som Tekla User Assistance.

Tekla erbjuder utbildning, helpdesk och Tekla User Assistance åt sina kunder för att de ska kunna spara tid och pengar och snabbt komma igång med produktionen. Lokala anställda hos Tekla och våra återförsäljare har gjort detta förut och kan hitta de lösningar som passar dig bäst.

Förutom för bostäder, ger Teklas programvara fördelar i industriella och kommersiella projekt för konstruktörer och tillverkare av de stora och mycket små konstruktionerna.

Brokonstruktion

Tekla tillhandahåller en exakt, aktuell och datarik 3D-miljö för stål, betong, trä och sammansatta brokonstruktioner och detaljer. Med Tekla kan du öka produktiviteten genom effektiv detaljering, mindre manuellt arbete, ökad automatisering av tillverkning, färre fel och 4D projekthantering. Du kan presentera olika stadier av byggandet samt presentera den färdigställda bron på ett förståeligt sätt: En korrekt, visualiserad 3D-modell är lättare att presentera än 2D-ritningar.

Läs fallstudien om Peace Bridge

Kraftledningsstolpar

Med Tekla programvara kan du producera en detaljerad 3D-modell som inkluderar grundplan, komponenter och kopplingar för kraftledningsstolpar och sedan skapa produktionsritningar från samma, informationsrika 3D-modell. Effektiviteten på konstruktionsarbetet kan förbättras med verktyg så som färdiga komponenter. Supersnabba modelleringsalternativ möjliggör snabba uträkningar och banar väg för att vinna fler anbud.

Monteringsfärdiga byggnader

Vår programvara stödjer effektiv modellering och detaljering av byggnader, så som enkla stålbyggnader för kommersiella behov och bostäder. Verktyg som adaptiva PEB (Pre Engineered Buildings) ramkomponenter, anpassade till företagets specifika behov och sekundära delar och automatisk ritningsproduktion tillåter dig att spara tid.

Övriga stålprojekt

Teklas teknologi möjliggör effektiv modellering och detaljering av diverse stålarbeten som inkluderar trappor, stegar, ledstänger, räcken och plåtar. Tekla Structures är ett kraftfullt verktyg för att ta fram nya lösningar och lösa tillverkningsfrågor, så att du kan hitta kostnadseffektiva sätt att tillverka dina produkter på. Tekla erbjuder en prisvärd lösning för de som är specialiserade på små projekt – kontakta oss för att veta mer.  

Peace BridgeTransmission towersSteel Fabricators Pre-engineered buildingsSteel Fabricators Stairs / Miscellaneous