BIM-baserad produktion

Låt teamen övergå i BIM-baserat samarbete under produktionen och håll tidsscheman samt maximera kostnadsbesparingar under hela projektet. Uppnå bättre projektleverans och konkurrensfördelar.

Bättre samarbete på arbetsplatsen

 • Använd 3D-visualisering för att förbättra förståelsen av avsikten med designen
 • Simulera olika produktionssekvenser och välj de effektivaste metoderna för fältet
 • Smidig kommunikation med underleverantörer avseende konstruktion och uppgifter
 • Informera om uppdateringar du gör och håll dig uppdaterad om ändringar som görs av andra i projektet
 • Öka nöjdheten hos projektteamet med kommunikationstranparens, synlighet och förståelse
 • Ägaren kan föra register över ändringar
 • Använd programmet Trimble Connect för att publicera och dela bromodellen från Tekla Structures – på mobilen eller datorn

Enkel hantering av informationsmodeller

 • Hitta problem enklare och snabbare med kollisionskontroll
 • Förebygg misstag som stoppar arbetet på plats
 • Dela upp projektplanen i sekvenser sektion för sektion
 • Lyft fram prioriterade arbeten med 4D BrIM-animering
 • Beställ rätt material i rätt tid
 • Påskynda monteringen
 • Förbättra kvaliteten på byggnadsställningarna
 • Modellera formsättningen och mängd för varje betonggjutning
 • Förbättra logistiken (beställ armeringsjärn i rätt tid och ha tillgång till nödvändiga objekt på plats)
 • Skriv ut färre ritningar, minska pappersarbete (av miljöhänsyn)

Tillhandahåll ägaren med en verklighetstrogen modell

 • Uppdatera utförda ändringar i modellen och leverera den verklighetstrogna modellen till broägaren för övervakning av brohälsa och anläggningshantering

Mer information om Tekla Structures för betongentreprenörer