Bättre uppskattningar, planering och gjutning med byggbara betongmodeller

Få bättre insyn i dina projekt med unika informationshanteringsverktyg och byggbara betongmodeller. Med Tekla-programvara kan betongentreprenörer minska riskerna, öka produktiviteten och se till att arbetet på platsen flyter på. Se fram emot bättre uppskattningar, planering och projekthantering.

Många nya fördelar med byggbara betongmodeller som du snabbt och enkelt skapar i Tekla Structures. Undvik problem med ofullständiga och okoordinerade ritningar och identifiera och åtgärda problem på ett tidigt stadie. Hantera och koordinera dina projekt på ett bättre sätt med automatiserad materialkvantifiering och informationshantering, 3D-visualiseringar och konsekvent pålitlig och högkvalitativ bygginformation i realtid.

 

 

Tekla erbjuder en komplett lösning som är specifikt utformad för betongentreprenörer, från förkonstruktion till arbetsplatshantering. Tack vare Teklas gjutningsfunktioner och effektiv hantering av all gjutningsrelaterad information, är programvaran ett oumbärligt verktyg för bättre planering och hantering av betonggjutning på plats. 

 

Se hur entreprenörer använder Tekla

 

Med Tekla kan du

  • Förbättra uppskattningar och tidsplanering 
  • Automatisera mängdavtagningar och hantera information på ett effektivt sätt 
  • Förbättra planering av gjutningar och öka produktiviteten på plats 
  • Säkerställa byggbarhet och lösa problem tidigt 
  • Följa upp framsteg och koordinera och hantera arbetslag effektivt 
  • Minimera fördröjningar med bättre kommunikationer mellan kontoret och ute i fält
  • Hantera ändringar på ett enkelt sätt
  • Minimera risker, från förkonstruktion till gjutning, på kontoret och ute i fält