Modellera, planera och gjuta betong

Vill du bli mer konkurrenskraftig, vinna kontrakt, tjäna mer pengar och slutföra jobben snabbare med mindre arbete och spill? 

För en betongentreprenör är en detaljerad Tekla 3D-modell en värdefull tillgång vid varje steg i konstruktionsprocessen. Mängdavtagningar är snabba och exakta och ger dig bättre beräkningar.  När man vill spara tid och pengar är det viktigt att minimera antalet fel på plats. Med Teklas programvara kan du vara säker på att allting passar innan du börjar bygga. För att hålla alla informerade kan du enkelt dela modellen med ingenjörer och underleverantörer.

Teklas programvara tar hand om hela arbetsflödet vid betongkonstruktioner:

  • Modellera förkonstruktioner: Skapa snabbt och enkelt exakta 3D-modeller av jobbet.
  • Gjutningsplanering: Använd 3D-modellen för att organisera, beräkna och förbereda gjutningen på ett effektivt sätt.
  • Gjutning på plats: Ta med dig modellen till byggplatsen när du ska gjuta betongen för att känna dig säker på att allting är klart. 

 

Exakta betongsgjutningsmodeller

Tekla erbjuder en lösning som är specifikt utformad för betongkonstruktioner. Du kan använda den när som helst under design- och konstruktionsprocesserna så att du har tillgång till verktygen för att skapa betongmodeller som beter sig som riktig betong.

Kvantiteter

Med Tekla kan du snabbt och enkelt beräkna exakta kvantiteter. Eftersom all information skapas i 3D är det enklare att utföra anpassningar i designen under anbudsförfarandet. Tack vare att mängdavtagningarna utförs i samma lösning som planeringen grundar sig alla beräkningar på solid planeringsinformation.

Armering utan kollisioner

Med Tekla kan du snabbt och enkelt modellera och visualisera stora mängder armeringsjärn med hög detaljnivå. Tack vare den snabba kollisionsdetekteringen kan du hitta och åtgärda eventuella fel före tillverkningen. Du kan även utforma placeringsritningar och scheman som hjälper dig att förutse och undvika svårigheter under monteringen. 

Viktiga fördelar

  • Ökad gjutningseffektivitet med snabb och enkel 3D-modellering av betong.  
  • Minskade risker med exakta mängdavtagningar.
  • Visualiseringar för bättre överblick av projektet.
  • Undvik fel.
  • Bättre insyn och kommunikation.

Med Tekla kan du lösa problem i design- och planeringsfaserna, hantera ändringar och dessutom driva byggplatsen på ett smidigt sätt.

Design och förkonstruktion

Din riktiga, byggbara betongmodell med alla vikningar, stålplintar och avtrappade plattor innehåller all information du behöver för att bygga. Oavsett om du börjar din modellering i Tekla med konstruktionsritningar eller andras modeller kommer modellen att utgå från verklig förkonstruktionsplanering.

Konstruktionsplanering

Exakta modeller är det bästa att använda som planeringsverktyg. När du väl har en detaljerad modell av jobbet kommer den verkliga nyttan när du produktionsplanerar med Tekla. Visualisering och sekvensering av gjutningar och gjutavbrott är enkelt med modellen: du ser exakt hur mycket, när och var du ska använda betong, formsättning och armeringsjärn.

Platshantering

Nyttan med Teklas modell fortsätter även när det är dags att gjuta betongen. Du kan använda programvaran för att hantera gjutningar på plats och formsättningsteamet kan se sina scheman och layouten i 3D.  Till exempel kan du starta layouten i modellen och skicka ut punkterna till totalstationen för att få en detaljerad, enkel layout utan måttband. Dessutom kan du dra kvantiteter och ritningar direkt från Teklas modell för att minska risken att beställa för mycket betong eller sätta ut fel armeringsjärn. Formsättningsteamet kan också se sina scheman och layoutplaner i 3D.

 

 

 

 

Tekla har ett nära samarbete med sina kunder och partners. Vår öppna lösning för modellering innebär att programvaran integreras smidigt med andra lösningar.

PNA

PNA:s produkter löser problem vid konstruktionen av betongplattor på mark. Diamon Dowel®-systemet tillhandahåller ledstabilitet, positiv lastöverföring och en fortlöpande ytprofil. Partnerskapet med Tekla ger Diamond Dowel®-systemet tillgång till tappar i 3D så att du snabbt kan modellera, räkna dem och placera ut dem i ritningarna. www.pna-inc.com

ITW – Red Head

Teklas användare kan lägga till RedHead-skruvar direkt i modellen. www.itwredhead.com

Harris Rebar – Ambassador Steel

Harris Ambassador steel arbetar med en mängd olika betongentreprenörer för att utveckla sätt att dela modeller och kommunicera frisättningsinformation. www.harrisrebar.com

Soule Software

Tillsammans med Soule arbetar vi med armeringsbranschen för att införa modellering som ett standardverktyg för projektering. När allt har modellerats kan information om frisättningar och järn skickas direkt till Soules tillverkningsprogramvara. www.soulesoftware.com

Winest

Med WinEst:s beräkningslösningar kan du ta kvantiteter från Teklas modell och använda dessa direkt med WinEst:s kostnadsberäkningsteknik. www.winest.com

Vi testar och utvecklar Tekla Structures kontinuerligt. Branschen använder det för att skapa, kombinera och distribuera detaljerade, exakta och informationsspäckade konstruktionsmodeller. Modellerna tillhandahåller öppen, läsbar information för tillverkning som även kan exporteras till andra lösningar. Tekla är klart att användas direkt men går att anpassa om du önskar.

Tekla Structures fungerar med alla material. En modell kan alltså innehålla platsgjuten betong, stål, trä och alla andra möjliga material. Att känna till andra projektdeltagares konstruktioner garanterar att dina delar passar med alla andra. Dessutom medföljer ett bibliotek med designdetaljer i programvaran där användarna kan modellera, lagra och dela anpassade komponenter såsom specifika anslutningar.

Tekla erbjuder tjänster i din närhet. Dra nytta av lokal support, utbildning, konsultering och onlinetjänster som Tekla User Assistance.

Tekla erbjuder utbildning, helpdesk och Tekla User Assistance åt sina kunder för att de ska kunna spara tid och pengar och snabbt komma igång med produktionen. Lokala anställda hos Tekla och våra återförsäljare har gjort detta förut och kan hitta de lösningar som passar dig bäst.