525 kV Ertsmyra-Vollesfjord

Projektnamn: 
525 kV Ertsmyra-Vollesfjord
Project category: 
BIM Awards
Företag: 
MOAL Engineering AB
Land: 
Norway

Stålkonstruktion av elmaster

MOAL Engineering detaljprojekterar, via Multiconsult, stålkonstruktion av elmaster åt Statnett i Oslo. Projektering består av en ny 525 kV DC-ledning mellom Ertsmyra och Vollesfjord som består av ca 140 elmaster. Stålet produceras i Turkiet och fraktas sedan till Norge. Man valde därför att ha en bultad stålkonstruktion för att få en enklare transport. Det är tre konstruktionstyper av master där den övre del av masten är lika medan den nedre varierar pga av terräng. Varje mast har ett eget nummer och visas på en egen GA ritning. Ga ritningen visar att varje mast byggs upp av ett antal moduler (Main assembly) som i sin tur består av svetsade enheter eller lösa delar (sub-assembly). lägsta nivån består av single part. Projektet monteras i olika etapper så därför delades modellen även in i olika "Lot"

Fakta

ca 190 000 parts, ca 1 465 000 kg

Utmaningar

Eftersom det är så många master, som i sin tur består av så många delar var den största utmaningen att hitta en bra balans mellan att ha en optimerad design/låg vikt och samtidigt ha så få antal ritningar som möjligt. Det vill säga ha så få olika SP för att underlätta produktion och även ha så få olika sub-ass/main ass för att underlätta montage. Tack vare att man enkelt kan modellera olika lösningar i Tekla och bla via listor kan kontrollera variationen av de olika delar lyckades vi hitta den balansen utan att det kostade mycket projekterings tid.

Statnett använder normalt vinkelstål i sina master men i detta projekt användes runda profiler så vi hade inga "färdiga" lösningar att följa. Detta var en kul utmaning då man fick friheten att ta fram en egen design. Denna "nya" design blev väldigt omtyckt hos Statnett och även hos fabriken i Turkiet som är specialist på mastproduktion.

Fördelar

Statnett gör alltid en provmontage av nya master innan de startar massproduktion. Man gör detta för att hitta fel i god tid. Tidigare har Statnett endast jobbat i 2d så de har erfarenhet av att det hittas en del fel. Vi berättade tidigt för dem att Tekla är rätt verktyg för denna typ av projekt och när de vid provmontage inte hittade några fel fick de detta bekräftat.

Via BIM kunde vi visuellt visa lösningar vid ett tidigt skede vilket uppskattades. Kunden upptäckte tidigt saker man kunde förbättra mm. Istället för att vänta tills projektet är monterat och klart.

Tack var Tekla Structurers gick arbetet fort och hade hög kvalite vilket gjorde att det räckte med en person att skötta projekteringen.

 

 

9615