Skip to main content

Tripla: Tietomallinnusta laserkeilauksesta rakenteiden suunnitteluun

Rakennusprojekti Kauppakeskus Mall of Tripla

Tripla on massiivinen täydennysrakennusprojekti ruuhkaisella rautatieasemalla, jota käyttää yli 50 000 matkustajaa joka päivä, myös rakennusprojektin ajan. Tämä tuo Triplan rakennustyömaalle haasteita, joista selviää helpommin tehokkailla ohjelmistoilla, aktiivisella yhteistyöllä, sekä avoimella tietomallinnuksella. Tietomallinnukseen perustuva työnkulku vähentää kustannuksia, ja projektin visualisointi auttaa paremmin ymmärtämään rakentamisen lopputulosta.

Kauppakeskus Mall of Tripla tietomalli

Tripla Keski-Pasilassa on tällä hetkellä yksi Suomen suurimmista rakennustyömaista. Tarkalleen ottaen viisi erillistä työmaata muodostavat yhdessä tämän suuren työmaan. Triplan rakennustyömaan kokonaispinta-ala on 350 000 m2, joka vastaa 50:tä jalkapallokenttää. Rakennusprojektin kiireisimmässä vaiheessa rakennustyömaalla työskentelee yli 1000 työntekijää.

“Tavallaan meillä on monta erillistä rakennustyömaata, kuten pysäköinti, ostoskeskus, juna-asema, asunnot, toimistorakennukset sekä hotelli. Vaikka työmaat ovat erillisiä, kaikki tietomallit ovat yhteensopivia ja vertailtavissa.” kertoo Janne Salin, tietomalliasiantuntija YIT Construction Ltd:ltä. YIT toimii Triplan pääurakoitsijana.

Täydennysrakentaminen ja ruuhkainen sijainti tuovat haasteita rakentamiseen

Täydennysrakentaminen ja ruuhkainen sijainti tuovat haasteita rakentamiseen

Tripla rakennetaan keskelle kaupunkia haastavaan ympäristöön. Rakentaminen suoritetaan tärkeällä raideliikennealueella sekä sen yläpuolella, mikä tuo projektin onnistumiseen omat haasteensa. Kiireinen rautatieaseman alue asettaa korkeat vaatimukset rakennusprojektin turvallisuudelle, kun pahin vältettävä uhka on junaonnettomuus, joka vahingoittaisi rakennusta. Käytössä olevalla juna-asemalla rakentaminen tarkoittaa myös sitä, että matkustajat ohjataan väliaikaiselle asemalle ja asemasilloille. Junaliikenteen vuoksi osa rakentamisesta tehdään yön aikana.

Uusi juna-asema on osittain täydennysrakennusta, sillä vanhaa Pasilan asemaa ei täysin purettu. YIT hyödyntää rakennuksessa myös vanhoja rakenteita, joita muokataan uutta asemaa varten. Asemarakennuksesta purettiin vain asemahalli, mutta hallin alapuolella olevat rakenteet säilytettiin, vahvistettiin ja korjattiin. Rakenteiden päälle rakennetaan täysin uusi asemahalli.

Tietomalleja hyödynnetään projektin eri vaiheissa

Tietomalli, joita hyödynnetään projektin eri vaiheissaTriplan kaikki suunnittelutyö on tehty mallinnustyökaluilla. Projektin alussa vanhan asemarakennuksen pohja sekä esiinkaivettu kallion pinta laserkeilattiin. Skannauksen perusteella luotiin inventointimalli, joka tuo projektin eri osapuolille kattavaa ja täsmällistä tietoa suunnitteluun. Alkuperäisen tietomallin avulla tarkistettiin myös, kuinka uudet rakenteet sopivat vanhan asemarakennuksen rakenteisiin. Tekla-mallin avulla voitiin tarkistaa, vaatiiko rakentaminen lisälouhintaa tai tukirakenteita.

Koko rakennusprojekti on siis tietomallinnettu, ja mm. logistiikka-alihankkija mallinsi koko rakennustyömaan helpottaakseen työnsä suunnittelua. Arkkitehdin IFC-mallia hyödynnettiin logistiikan tietomallin luomisessa. Tietomallit ja IFC-tiedostomuoto on ahkerassa käytössä Tripla -rakennustyömaalla, aina alkuperäisestä suunnitelmasta virtuaaliseen visualisointiin valmiista rakennuksesta.

Koska informaatio kulkee saumattomasti ohjelmistosta toiseen, tietomallien yhdistelyllä voidaan tarkistaa, miten esimerkiksi eri putket, pylväät ja palkit sopivat yhteen yhdistelmämallissa. Viikoittaisissa palavereissa projektin eri osapuolet hyödyntävät näitä yhdisteltyjä tietomalleja tarkistaakseen, miten rakennustekniikka sekä putket mutkittelevat rakennuksessa. Jos he huomaavat ongelmia, tai rakenteellisia tai teknisiä yhteentörmäyksiä suunnitelmassa, muutokset suunnitelmiin voidaan sopia tapaamisessa.

Tekla Model Sharing on tehostanut tiedon kulkemista. Rakennustyömaalla voidaan tarkastella tilanne eri Tekla-mallien, kuten ostoskeskuksen tai pysäköinnin osalta. IFC-mallit ja piirustukset päivittyvät viiveellä, mutta Tekla Model Sharingin avulla voidaan tarkastella suunnitelmaa reaaliaikaisesti.

“Tiedämme, kuinka paljon koko Tripla-projekti tulee maksamaan.”

Kauppakeskus Mall of Tripla rakentaminenTriplan tilaajayritys hyödyntää tietomalleja, koska niiden avulla on helppo suorittaa myös laskutoimituksia, kuten tarvittavien rakennusmateriaalien määrät. Tietomallien avulla on myös helpompi allokoida tarjouspyyntöjä eri projektin osille. Tietomallien avulla voidaan näyttää esimerkiksi kuinka tiilistä rakennettavat seinät on sijoiteltu, ja kuinka monimutkaisesta tiilirakenteesta on kyse. Kun työvaiheet ja materiaalien määrät on helppo laskea sekä visualisoida, tätä tietoa voidaan tehokkaammin hyödyntää hankintaneuvotteluissa parempien ja tarkempien tarjousten kautta. Numeerista tietoa voidaan hyödyntää eri rakennuselementtien ja -kokonaisuuksien kustannuslaskelmissa.

“Meillä on hyvä Tekla-malli, jossa on paljon hyödyllistä tietoa. Malli tarjoaa meille määrät, kilogrammat, betonikuutiometrit ja -neliömetrit joita tarvitaan kustannuslaskelmissa. Malli tarjoaa tietoa määristä aikataulutettuina, ja aikataulut sekä tietomalli voidaan linkittää toisiinsa. Tämä helpottaa työn suunnittelua ja kommunikointia alihankkijoiden kanssa.” Janne Salin kertoo, ja jatkaa: “Ilman mallia, joutuisimme viivoittimella mittaamaan jokaisen pylvään korkeuden ja paksuuden isosta kasasta piirustuksia, sekä naputtamaan laskinta saadaksemme tietoomme tarvittavan betonin määrän. Tietomallin hyödyntäminen säästää aikaa.”
3D-malleja on hyödynnetty myös ratkaisujen käytettävyyden varmistamiseen, esimerkiksi hissikuilujen sijoittamiseen rakennukseen.

Tulevat asukkaat voivat katsella uutta kotiaan virtuaalisen todellisuuden avulla

triplan tulevat asukkaat voivat katsella uutta kotiaan virtuaalisen todellisuuden avulla3D-mallit on tuotu virtuaaliseen ympäristöön, joka tarjoaa uusia tapoja hyödyntää suunnittelijoiden tietomalleja. Yksi tapa on käyttää virtuaalilaseja, joiden kautta voi virtuaalisesti kiivetä johonkin kahdeksasta rakennustyömaan nostureista, ja katsoa, miltä rakennustyömaa alapuolella näyttää.

Rakennettavat toimistotilat ovat myös tarkasteltavissa virtuaalilasien kautta. Arkkitehdin IFC-malliin perustuen, virtuaalinen ympäristö on luotu havainnollistamaan rakennusta asiakkaille. Toimistot on tarkasteltavissa sekä tyhjinä että kalustettuina 3D-sisältökirjaston kuvien avulla. Virtuaalisen ympäristön sekä virtuaalilasien avulla voi nähdä, miltä valmis toimisto tulee näyttämään jo rakennustyömaalla. Tästä on paljon hyötyä tilojen potentiaalisille vuokraajille päätöksenteossa. Myös YIT hyötyy siitä, että voi käyttää omia malleja sen sijaan, että visualisoinnit tilattaisiin ulkopuolelta. Kyseessä on siis rakennuttajalle kustannuksia säästävä ratkaisu.

Ohjelmistojen yhteensopivuus on ratkaisevan tärkeää

Suuressa, Triplan kaltaisessa projektissa, on tärkeää, että ohjelmistopaketit ovat yhteensopivia. Tarkoitus on, että kaikki projektin osapuolet voivat hyödyntää kaikkea projektiin liittyvää informaatiota, jota projektin suunnittelijat ja rakennuttajat ovat tuottaneet. Useimmille Tekla-ohjelmistojen käyttäjille yhteistyö rakennusprojekteissa luo tärkeitä mahdollisuuksia. Koska rakennusprojekti useimmiten vaatii useamman ohjelmistoratkaisun, avoin tietomalli (open BIM) periaate on avain menestyksekkääseen rakentamiseen.

Triplan tietomalli

Tripla on hyvä esimerkki siitä, mitä suuri rakennustyömaa tarkoittaa yhteistyön ja avoimen tietomallinnuksen kannalta. Triplan parissa työskentelee useita eri suunnittelu- ja arkkitehtitoimistoja. Projekti on jaettu neljään osaan, joissa jokaisessa on omat tietomallit, kuten arkkitehdin malli, rakennesuunnittelijan malli, sekä HVAC- ja MEP-mallit. Yhteensä projektista on laadittu lähes 100 erilaista tietomallia, joiden yhteensopivuus on erityisen tärkeää projektin onnistumisen kannalta.

Tripla lukuina

  • Hankkeen rakennusvaihe alkoi kesällä 2016
  • Rautatieasema, ostoskeskus, kaksi 12-kerroksista toimistosiipeä ja yksi 14-kerroksinen toimistosiipi, jossa 50 000 m2 toimistotilaa, hotelli ja tapahtuma-alue
  • Kaksi 12-kerroksista asuinrakennusta, joissa yli 400 uutta kotia
  • Yksi uusi raide ja varaus metrolinjalle
  • Yhteensä 115 000 m2 kaupallista tilaa, josta 85 000 m2 vuokralla noin 250:lle yritykselle
  • Ostoskeskus ja asema valmistuvat 2019, toimisto- ja asuinrakennukset sekä hotelli 2020
  • Vuonna 2020 noin 7000 ihmistä työskentelee ja 1000 ihmistä asuu Triplassa

Lue lisää Open BIM -periaatteesta

Katso laserkeilaamisesta ja pistepilvistä kertova webinaarimme