The Complete Steel Management Software Suite

Tekla PowerFab ใหม่เป็นชุดซอฟต์แวร์ครบวงจรที่ช่วยให้คุณมีแนวทางการจัดการการแปรรูปของคุณอย่างเป็นระบบและรองรับการทำงานร่วมกัน ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นสำหรับผู้แปรรูปเหล็กนี้มาพร้อมกับกระแสข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่ลื่นไหลและต่อเนื่องตลอดวงจรของโครงการ

ชุดซอฟต์แวร์นี้ประกอบด้วยสี่ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยคุณเสริมศักยภาพในการจัดการการแปรรูปของคุณ และช่วยให้คุณดูข้อมูลการแปรรูปทั้งหมดของคุณในแบบเรียลไทม์ได้:

Tekla EPM ตอบโจทย์ความต้องการด้านการผลิตทั้งหมดของคุณ ตั้งแต่การประเมินและการจัดซื้อ ไปจนถึงการจัดการโครงการ สินค้าคงคลัง และการควบคุมการผลิต

Tekla EPM Go มาพร้อมการดำเนินการและการแสดงข้อมูลด้วยภาพสำหรับการผลิตในแบบไม่ต้องใช้กระดาษ

Tekla Structures EPM Modeler สำหรับเวิร์กโฟลว์การประเมินตามแบบจำลอง การวางกำหนดการ และการจัดลำดับการสร้าง

Trimble Connect Business Premium  สำหรับการดูและการแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่สามารถแชร์กับทุกฝ่ายในโครงการได้

ประโยชน์หลัก

  • จัดการกระบวนการแปรรูปทั้งหมดด้วยชุดซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้หนึ่งเดียว
  • มั่นใจได้กับการดำเนินการที่ง่ายดายและการใช้งานที่เข้าใจถึงเวิร์กโฟลว์ของผู้แปรรูป
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้นและลดการเกิดข้อผิดพลาดด้วยการรับข้อมูลแบบเรียลไทม์
  • แสดงข้อมูล สื่อสาร และแชร์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของคุณ รวมถึงฝ่ายอื่นๆ ในโครงการ
  • ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือพกพาที่ทรงพลังสำหรับประสิทธิภาพการทำงานระดับโครงการและการปฏิบัติงาน
  • ผนวกรวมเข้ากับซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ชั้นนำในอุตสาหกรรม

Tekla PowerFab is ideal for

See Tekla PowerFab in action

tekla_powerfab

tekla_powerfab