ทำไมต้อง Tekla Structures

ปรับใช้กระบวนการ BIM ที่นำไปก่อสร้างได้จริงเพื่อเข้าสู่ยุคใหม่ของข้อมูลโครงการที่เชื่อถือได้ ส่งมอบผลงานที่ดีที่สุดของคุณโดยใช้ระยะเวลาที่น้อยกว่าในทุกๆโครงการ

Tekla Structures Expo2020 Mobility PavilionTekla Structures Expo2020 Mobility Pavilion

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tekla Structures

Tekla Structures สำหรับนักเรียน

ซอฟต์แวร์ด้านวิศวกรรมโครงสร้างและการออกแบบฟรีสำหรับนักเรียนและผู้สอน

ดูเพิ่มเติมที่ Tekla Campus
Kari Turunen
downward quote

การร่วมมือกันระหว่างTekla Structures และ พาร์ทเนอร์ต่างๆ

พัฒนาประสิทธิภาพของการก่อสร้างด้วยแนวคิดใหม่ๆ กับ BIM การทำงานร่วมกันของระบบที่เชื่อถือได้เพื่อช่วยผู้ปฏิบัติงานด้านโครงสร้างลดเวลาในการทำงานด้วยข้อมูล BIM ข้อมูลที่แม่นยำที่นำไปก่อสร้างได้จะขับเคลื่อนเครื่องจักรการผลิตและฮาร์ดแวร์ในพื้นที่ทำงาน

ดูเพิ่มเติม